Türkiye Jeolojik Miras Ulusal Envanteri

İletişim

    • Cangül ACAR (Jeomorfolog)                             Tel: 0312 201 28 71
    • Korhan ÇAKIR (Jeoloji Yük.Müh.)                     Tel: 0312 201 15 83
    • Fatih SAVAŞ (Jeoloji Müh.)                               Tel: 0312 201 15 83  
    • H.Funda KAVURMACI (Jeoloji Müh.)                Tel: 0312 201 15 65
    • Aynur COŞKUN (Jeoloji Yük.Müh.)                   Tel: 0312 201 15 65  

Email: tujemap@mta.gov.tr

Adres: MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi TUJEMAP Koordinatörlüğü
            Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/ANKARA

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2016
Tasarım: BDT Dairesi