MTA Uzaktan Algılama ve CBS Koordinatörlüğü

Tarihçe

MTA Genel Müdürlüğü Türkiye'deki Uzaktan Algılama çalışmalarını ilk olarak başlatan kurumdur. 1971 yılında MTA'nın önderliğinde Harita Genel Müdürlüğü, DSİ, Orman Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi kurumların katılımıyla Uzaktan Algılama ile ilgili bir milli komite oluşturulmuştur. Komitenin hazırladığı rapor ışığında 1975 yılında MTA Jeofizik Etüdleri Dairesi'ne bağlı olarak Uzaktan Algılama Servisi kurulmuş ve bu servis Landsat MSS görüntüleri analiz ederek hizmet vermeye başlamıştır. 1983 yılında Birleşmiş Milletler Projesi çerçevesinde alınan yeni yazılım ve donanımlarla laboratuvar daha ileri seviyeye getirilmiştir. 2000 yılında Veri Hazırlama Koordinatörlüğü ile birleştirilerek Uzaktan Algılama ve Cografik Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü'ne dahil olan merkez, 2002 yılı başlarında Dr. İsmail Seyhan Uzaktan Algılama Merkezi adı altında yeni binası ve yenilenen ekipmanları ile hizmet vermeye başlamıştır.

Kurulduğu günden, günümüze kadar yenilenen teknolojiyi takip eden Uzaktan Algılama Merkezi kurum içinde oluşturulan projelere ön bilgi ve destek vermesiyle birlikte, kendi bünyesinde geliştirdiği yurt içi ve dışındaki projeleri de yürütmektedir. Merkezde yapılan bazı çalışmalar özellikle bölgesel genel jeolojik oluşumların tespit edilmesi, metalik, endüstriyel ve enerji hammadde aramacılığına yönelik olarak yüzey verilerinin belirlenmesi, jeomorfolojik oluşumların tespitinde, doğal afet ve çevre kirliliği ile hidrojeolojik çalışmalar şeklinde özetlenebilmektedir. Ayrıca, bilgi ve deneyimi sayesinde Türkiye'nin yakın komşu ülkelerindeki meslektaşlarına uzaktan algılama eğitimi vererek uluslararası platformda yerini almıştır.

Uzaktan Algılama Merkezinde önceleri ERTS (Earth Resources Tecnology Satellite) olarak bilinen Landsat-I, Landsat 2, 3, 4, 5, 6, 7 uydu verileri kullanılmıştır. Günümüzde ise jeolojik amaçlara daha uygun olan ASTER uydu verileri kullanılmaktadır. MTA - JICA Radar İnterferometre Devam Projesi (2014) ile de radar yazılımlarıyla uygulamalar konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

Amaç ve Görevler

MTA Uzaktan Algılama (UA) ve CBS Laboratuarının görevleri şöyle özetlenebilir; günümüzde gelişmesini hızla sürdüren UA teknolojisinin ürünleri olan uydulardan/uçaklardan alınmış çok bantlı (multi-spectral) görüntülerini analiz ederek, MTA içinde/dışında planlanan, jeoloji, maden, jeotermal enerji, petrol, heyelan, deprem, çevre kirliliği vs. konularındaki araştırma projelerine destek vermek ve UA ve CBS (Cografi Bilgi Sistemi) tekniklerinin geliştirilmesi amacıyla pilot projeler planlayarak uygulamaya geçirmektir. Bu amaçla birçok yurt içi ve uluslararası projede başarılı çalışmalar yürütülmüştür.

Personel Yapısı

Koordinatörlük Personeli

<
Dr. Engin Ö. SÜMER Koordinatör (Jeo. Y. Müh.)
K.Canan ÖZGÜNER Birim Yöneticisi (Jeo. Y. Müh.)
Mustafa MERCAN Birim Yöneticisi (Jeo. Y. Müh.)
 
Uzaktan Algılama Merkezi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Kerem M. AVCI (Jeo. Y. Müh.)
(Maden. Y. Müh.)
Ayşe DAĞLIYAR (Maden. Y. Müh.)
(Y.Şehir Plancısı)
Dr.Önder KAYADİBİ (Jeo. Y. Müh.) Bircan KESKİN
(Jeo. Y. Müh.)
Burcu KOCADERE (Hidro. Jeo. Y. Müh.) Pemra KUMTEPE (Jeo. Y. Müh.)
Murat KORUYUCU (Jeo. Y. Müh.)
(Jeo. Y. Müh.)
Beliz AKSOY (Jeo. Y. Müh.)
(Programcı)
F. Melis BAYINDIR (Jeo. Müh.)
(Jeomorf.)
Yeliz BAYRAKTAROĞLU (Jeo. Y. Müh.)
(Jeo. Müh.)
     
(Jeo. Müh.)
     
Ramazan AKER
Teknik Ressam
    Murat GEDİK Teknik Ressam
           
   
*
isimler alfabetik sıralıdır

Geçmişten Günümüze Personel Durumu

2009

Dr. Engin Ö. SÜMER Koordinatör
K.Canan ÖZGÜNER (UABY)
Tolga ALKEVLİ (UABY)
Serkan N. ÖZTAN (SBY)
Dr. Bora GÜRÇAY (SBY)
Mustafa MERCAN (CBSBY)
Gonca GÜRLER (CBSBY)
 
Uzaktan Algılama Merkezi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Kerem M. AVCI  
Arzu AKSOY
Murat KORUYUCU  
Dr. Türkan CENGİZ
Ayşe DAĞLIYAR  
Bilge KARAMAN
Burcu KOCADERE  
Bircan KESKİN
 
Mehmet ŞEN  
Pemra KUMTEPE
Şener TEOMAN  
Yıldız NURLU
Temel TOPÇU  
Sultan PAKER
Önder KAYADİBİ  
Saadet POTOĞLU
Dr. Hakan A. NEFESLİOĞLU  
Dr. Emine SÜTÇÜ
   Canan K. ÖZGÜNER  
Mustafa MERCAN
   Burcu (PEKESİN) YAZICI    

2005

Dr. B.Taner SAN Koordinatör
Dr. Engin Ö. SÜMER (UABY)
Dr. Bora GÜRÇAY (SBY)
Gonca GÜRLER (CBSBY)
Dr. Kenan TÜFEKÇİ (CBSBY)
 
Uzaktan Algılama Merkezi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Kerem M. AVCI  
Arzu AKSOY
Murat KORUYUCU  
Dr. Türkan CENGİZ
Ayşe DAĞLIYAR  
Bilge KARAMAN
Burcu KOCADERE  
Bircan KESKİN
 
Mehmet ŞEN  
Pemra KUMTEPE
Şener TEOMAN  
Yıldız NURLU
Temel TOPÇU  
Sultan PAKER
Önder KAYADİBİ  
Saadet POTOĞLU
Dr. Hakan A. NEFESLİOĞLU  
Dr. Emine SÜTÇÜ
  Tolga ALKEVLİ  
Mustafa MERCAN
   Canan K. ÖZGÜNER    
   Pemra KUMTEPE    
   Burcu (PEKESİN) YAZICI    
   Serkan N. ÖZTAN    
   Tolga ALKEVLİ    

2000

Dr. Erdem ÇÖREKÇİOĞLU Koordinatör
Temel TOPÇU (UABY)
Dr. Engin Ö. SÜMER (UABY)
Ender TEKİRLİ (SBY)
Dr. Bora GÜRÇAY (SBY)
Dr. Emine SÜTÇÜ (CBSBY)
 
Uzaktan Algılama Merkezi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Dr. Ünal AKMAN  
Arzu AKSOY
Ayla ARIN  
Dr. Türkan CENGİZ
Kerem M. AVCI  
Gonca GÜRLER
Murat KORUYUCU  
Bilge KARAMAN
 
Dr. B. Taner SAN  
Bircan KESKİN
Ayşe DAĞLIYAR  
Pemra KUMTEPE
Beril EKİNCİ  
Yıldız NURLU
Burcu KOCADERE  
Sultan PAKER
Mehmet ŞEN  
Saadet POTOĞLU
  Şener TEOMAN  
Dr. Emine SÜTÇÜ
   Temel TOPÇU    
   Önder KAYADİBİ    
   Canan K. ÖZGÜNER    
   Burcu (PEKESİN) YAZICI    

1993

Dr. Ergün AKAY Koordinatör
Temel TOPÇU (UABY)
Dr. Ünal AKMAN (UABY)
Ender TEKİRLİ (SBY)
Dr. Erdem ÇÖREKÇİOĞLU (CBSBY)
 
Uzaktan Algılama Merkezi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Umur AKAD  
Sultan PAKER
Ayla ARIN  
Gonca GÜRLER
Kerem M. AVCI  
Bircan KESKİN
Mehmet ŞEN  
Yıldız NURLU
 
Şener TEOMAN  
Saadet POTOĞLU
Temel TOPÇU  
Arzu AKSOY
Dr. Kenan TÜFEKÇİ    
Dinçer TÜZÜN    
       

1990

Büke TANSEL Koordinatör
Süheyla AKTİMUR (UABY)
Zeki YURT (UABY)
Dr. Ünal AKMAN (UABY)
Ender TEKİRLİ (SBY)
 
Uzaktan Algılama Merkezi
 
Umur AKAD    
Ayla ARIN    
Nazan KAPUCU    
Hayati KOYUNCU    
 
Gülten MUMCUOĞLU    
İskender ÖNENÇ    
Hayri ÖZDEMİR    
Mehmet ŞEN    
Şener TEOMAN    
Temel TOPÇU    
Dr. Kenan TÜFEKÇİ    
Dinçer TÜZÜN    
     

1975

İsmail HENDEN (UABY)
 
Uzaktan Algılama Merkezi
 
Süheyla AKTİMUR    
Dr. Can AYDAY    
Cihat BAŞOCAK    
Nazan KAPUCU    
 
Gülten MUMCUOĞLU    
Büke TANSEL    
Nilgün ÜRGÜN    
Bahri YILDIZ    
     
*Kısaltmalar:UABY. Uzaktan Algılama Uygulamaları Birim Yöneticisi; SBY, Sistem Birim Yöneticisi; CBSBY, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Birim Yöneticiliği.

Yazılım / Donanım

MTA İsmail SEYHAN Uzaktan Algılama Merkezi bünyesinde çeşitli uydu verilerini işleme kapasitesine sahip birçok uzaktan algılama yazılımı kullanılmaktadır. Bu yazılımlar heryıl güncellenerek yenilenmektedir. Merkezde kullanılan uzaktan algılama ve CBS yazılımları; ERDAS Imagine, ENVI, SARScape, TNT MIPS, PCI GEOMATICA, ARC MAP, ARC VIEW.

Merkezde bulunan donanımlar da günün teknolojisine paralel olarak yenilenmektedir. Merkezde bulunan bazı donanımlar; yüksek kapasiteli Masa Üstü workstation, ASD Field Spektrometre, A0 Ploter, A0 Scanner, Pictografi.

Her Hakkı Saklıdır © MTA 2016
Tasarım: BDT Dairesi