KÖMÜR ANALİZLERİ

Kömür numunesi orijinal halde hiçbir işlem görmeden getirilmelidir.

Numune; hava almayan özellikte en az iki torbaya konulmalı, ağzı sıkıca bağlanmalı ve en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Numunenin cinsi (Linyit, kok, petrokok, taş kömürü gibi), gönderen kuruluşun adı, numune ile ilgili açıklayıcı diğer bilgiler (numunenin alındığı bölge, analiz raporuna yazılması istenen işaretler vb.) Analiz/Test Başvuru Formu’nda yazılı olmalıdır.

(*) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’na göre akredite edilen analiz/test.

(a) Üçlü Asitte Çözme İşlemi, derişik per klorik asit (HClO4)+ derişik hidroklorik asit (HCl)+ derişik nitrik asit (HNO3)’de çözme.

Analiz/Test Kodu
Analiz/Test Adı
Metot/Açıklama

Tamamlama Süresi

(İş Günü)

Numune Miktarı
Ücret (TL)
(KDV Dahil)
35-30-AK-01
*Numune Hazırlama ASTM D2013 Standardı'na göre yapılır.
2
2 kg
50,00
35-30-AK-26
*Nem, Kül, Uçucu Madde ve Sabit Karbon Miktar Tayin

ASTM D7582 Standardı'na göre yapılır.

Numune başına;

Numune Hazırlama ücreti ayrıca eklenecektir.

Hazır gelen numunelerden Numune Hazırlama ücreti alınmayacaktır.

 

3
2 kg

Tümü 200,00

veya

her bir parametre 75,00

35-30-AK-06
*Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl değerin Hesaplanması

ASTM D5865 Standardı veya TS ISO 1928 Standardı'na göre yapılır.

Numune başına;

Numune Hazırlama ücreti ayrıca eklenecektir.

Hazır gelen numunelerden Numune Hazırlama ücreti alınmayacaktır.

 

4
2 kg
300,00
35-30-AK-07
*Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini

ASTM D4239 Standardı'na göre yapılır.

Numune başına;

Numune Hazırlama ücreti ayrıca eklenecektir.

Hazır gelen numunelerden Numune Hazırlama ücreti alınmayacaktır.

4
2 kg
100,00
35-30-AK-08
Külde Kükürt Tayini

ASTM 5016 Standardı'na göre yapılır.

Numune başına;

Numune Hazırlama ücreti ayrıca eklenecektir.

Hazır gelen numunelerden Numune Hazırlama ücreti alınmayacaktır.

4
2 kg
200,00
35-30-AK-09
Kısa Analiz

Kısa Analiz;

a)Nem Tayini

b)Kül Tayini

c)Uçucu Madde Tayini

d)Sabit Karbon Tayini

e)Toplam Kükürt Tayini

f)Isıl Değer Tayini

g)Hidrojen Değeri (TS ISO 1928 Standardı'na göre hesap yöntemi veya ASTM D5373 Standardı'na göre analiz) Tayinini kapsar.

Numune Hazırlama ücreti ayrıca eklenecektir.

Hazır gelen numunelerden Numune Hazırlama ücreti alınmayacaktır.

5
2 kg
300,00
35-30-AK-10
Tam Analiz

Kısa Analiz;

a)Nem Tayini

b)Kül Tayini

c)Uçucu Madde Tayini

d)Sabit Karbon Tayini

e)Toplam Kükürt Tayini

f)Isıl Değer Tayini

g)Külde Kükürt Tayini

h)Hidrojen Değeri (TS ISO 1928 Standardı'na göre hesap yöntemi veya ASTM D5373 Standardı'na göre analiz) Tayinini kapsar.

Numune Hazırlama ücreti ayrıca eklenecektir.

Hazır gelen numunelerden Numune Hazırlama ücreti alınmayacaktır.

5
2 kg
350,00
35-30-AK-11
*Serbest Kabarma İndeki(FSI)

ASTM D720 Standardı'na göre yapılır.

Numune başına;

Numune Hazırlama ücreti ayrıca eklenecektir.

Hazır gelen numunelerden Numune Hazırlama ücreti alınmayacaktır.

3
2 kg
50,00
35-30-AK-12

*Enstrümental Yöntem ile Karbon(C), Hidrojen(H) Analizi, Azot(N) Miktarı Tayini

ASTM D5373 Standardı'na göre yapılır.

Ek olarak;

Talep edildiğinde hesap yöntemi kullanılarak oksijen (O) miktarı verilir.

Numune başına;

Numune Hazırlama ücreti ayrıca eklenecektir.

Hazır gelen numunelerden Numune Hazırlama ücreti alınmayacaktır.

4
2 kg

Tümü 350,00

veya

her bir parametre 125,00

35-30-AK-13
Kül Ergime Dereceleri Tayini (İlk Deformasyon Dercesi, Kül Yumuşama Derecesi, Kül Ergime Derecesi, Kül Akma Derecesi)

ASTM D1857 Standardı'na göre yapılır.

Numune başına;

Numune Hazırlama ücreti ayrıca eklenecektir.

Hazır gelen numunelerden Numune Hazırlama ücreti alınmayacaktır.

4
2 kg
250,00
35-30-AK-14
*Yoğunluk Tayini(Gerçek Yoğunluk Tayini)

Kurum İçi Metot'a göre yapılır.

Numune başına;

Numune Hazırlama ücreti ayrıca eklenecektir.

Hazır gelen numunelerden Numune Hazırlama ücreti alınmayacaktır.

4
2 kg
150,00
35-30-AK-15
Klor Tayini

EPA 5050 Standardı'na göre yapılır.

Numune başına;

Numune Hazırlama ücreti ayrıca eklenecektir.

Hazır gelen numunelerden Numune Hazırlama ücreti alınmayacaktır.

4
2 kg
150,00
35-30-AK-16

 

Piritlik Kükürt Tayini

Sülfat(S) Tayini Organik Kükürt Tayini

TS 329 ISO 1570 Standardı'na göre yapılır.

Numune başına;

Numune Hazırlama ücreti ayrıca eklenecektir.

Hazır gelen numunelerden Numune Hazırlama ücreti alınmayacaktır.

5
2 kg

Tümü 300,00

veya

her bir parametre 125,00

35-30-AK-18 
Civa Tayini
 
 
 

EPA 7473Standardı'na göre yapılır.

Numune başına;

Numune Hazırlama ücreti ayrıca eklenecektir.

Hazır gelen numunelerden Numune Hazırlama ücreti alınmayacaktır.

 
 
 
3
 
 
 
2 kg
 
 
 
100,00
 
 
 
35-30-AK-24
Grafitik Karbon Tayini

Kurum İçi Metot'a göre yapılır.

Numune başına;

Numune Hazırlama ücreti ayrıca eklenecektir.

Hazır gelen numunelerden Numune Hazırlama ücreti alınmayacaktır.

450C'de oksidasyon, nitrik asit inorganik Karbon (C) tayini veya gravimetrik analiz sonrası Karbon(C) tayini (1300 C, aletli)

Ayrıca, nem miktarı Analiz/Test Raporu'nda verilir.

3
250 g
150,00
Analiz/Test Kodu
Analiz/Test Adı
Metot/Açıklama

Tamamlama Süresi (İş Günü)

Numune Miktarı
Ücret (TL) (KDV Dahil)

35-30-AJ-37

 

Kömür Külünnde Majör (Ana) Oksitler
SiO2 (Silisyum di oksit)
Yarı Kantitatif Analiz
(Jeokimya Laboratuvarında XRF cihazı ile yapılır.)
10
Öğütülmüş 50 g
öğütülmemiş
0,5 - 2 kg
Tümü 150,00 veya
bir parametre
75,00 ve
sonraki her bir parametre
50,00
Al2O3(Alüminyum oksit)
Fe2O3 (Demir (III) oksit)
CaO (Kalsiyum oksit)
MgO (Magnezyum oksit)
Na2O (Sodyum oksit)
K2O (Potasyum oksit)
TiO2 (Titanyum di oksit)
P2O5 (Di fosfor penta oksit)
MnO (Mangan (II) oksit)
SO3 (Sülfit)
35-30-AJ-38
Kömür Külünde Minör (Eser) Elementler V (Vanadyum)

aÜçlü asitte çözme işlemi ve
ICP-OES Cihazı ile analiz
(Jeokimya Laboratuvarında ICP-OES
Cihazı ile yapılır.)

10
Öğütülmüş 50 g
Öğütülmemiş
0,5 - 2 kg

Tümü 150,00 veya
bir parametre
75,00 ve
sonraki her bir parametre
50,00

Cr (Krom)
Cu (Bakır)
Zn (Çinko)
As (Arsenik)
Rb (Rubidyum)
Mo (Molibden)
Sr (Stronsiyum)
Y (İtriyum)
Ba (Baryum)
Pb (Kurşun)
Th (Toryum)
U (Uranyum)
B (Bor)
Co (Kobalt)
Cd (Kadmiyum)
Ni (Nikel)
Se (Selenyum)
Sb (Antimon)
Ga (Galyum)
35-30-AA-46
Kömür Külünde Asitte Çözünen Alkali Na2O (Sodyum oksit)

ICP-OES Cihazı ile analiz.

(Analitik Kimya Laboratuvarlarında
yapılmaktadır.)

 

5
2 kg
150,00

K2O (Potasyum oksit)