Untitled Document

MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ LABORATUVARLARI

YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK OLAN ÖRNEKLERE UYGULANAN ANALİZ ÜCRETLERİ

ANALİZ /TEST KODU ANALİZ/ TEST ADI AÇIKLAMALAR TAMAMLAMA SÜRESİ (İş Günü) NUMUNE MİKTARI ÜCRET (TL ) (KDV Dahil)
35-30-MP-31

Yurtdışına Gönderilecek Olan Örneklere Uygulanan Analizler

Yurtdışına gönderilecek olan örneklere gerekli incelemeler yapılarak,yutdışına çıkış ile ilgili olarak Türkçe ve İngilizce yazı verilir.

Numune sayısı ve türüne bağlı olarak,işin bitiş süresi ile ilgili bilgi,başvuru sırasında ve/veya başvuru sonrasında müşteriye bildirilir.

250,00

35-30-MP-32 X-Işını Kırınımı (XRD)
Yöntemi Kullanılarak
Kil Grubu Minerallerde
Rietveld Metoduyla
Kantitatif Mineral
Analizi (IV)
Kil örneklerinin standart (2º-70º arası), normal (2º-30º arası), etilen glikol (2º-30º arası), 300ºC ısıl (2º-30º arası) ve 550ºC ısıl (2º-30º arası) işlem çekimleri yapılarak, ASTM Standartlarına uygun olarak ayrıntılı mineralojik tanımlamaları ile uygun yazılım ve veri tabanları kullanılarak kantitatif mineral analizi yapılır. 10en az 2x2x2 cm
en fazla 5x5x5 cm
ebatlarında numune
veya en az 50 g
öğütülmüş halde
numune
600,00
35-30-MP-33 *Bitümlü Kömür,
Antrasitte Vitrinit
Yansımasının
Mikroskopla
Belirlenmesi
TS ISO 7404-5 5 en az 2x2x2 cm
en fazla 5x5x5
cmebatlarında numune
veya en az 50 g
öğütülmüş halde
numune
200,00

*Bu analiz/test, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir.
(IV) 35-30-MP-32 analiz koduna ait Rietveld Metoduyla kantitatif XRD analiz başvurusu için gerekli planlamaların yapılabilmesi sebebi ile başvuru yapılmadan önce Numune Kabul Birimi aracılığı ile Mineraloji-Petrografi Araştırmaları Birimi ile temasa geçilmesi gerekmektedir. Bu metot sadece Kil Grubu minerallerce zengin numunelerde uygulanmakta olup, başvuru öncesi uygulanan metot ve numune içeriği hakkında ilgili Birim ile mutlaka görüşülmelidir.

-->