Untitled Document

JEOKİMYA LABORATUVARLARI

XRF ANALİZLERİ

35-30-AJ-29, 35-30-AJ-30 ve 35-30-AJ-40 kodları için analiz sonuçları kantitatif, diğer kodlarda semi-kantitatif olarak verilmektedir.
Numuneler, Dalgaboyu Dağılımlı XRF Spektrometre cihazlarında numune yapısına uygun programlarda analiz edilerek değerlendirilir. XRF analizleri için, numune yapısına ve istenilen analiz koduna göre değişen iki farklı numune hazırlama yöntemi mevcuttur. Bunlardan biri selüloz ile 15 dakika homojen öğütülen numunenin pres ile pelet haline getirildiği yöntem, bir diğeri ise uygun kimyasallar ile eritiş yapılarak camsı disk haline getirildiği yöntemdir.
XRF cihazının çalışma prensibi gereği, XRF analizi için jeolojik ve metal yapıdaki numuneler uygun olabilirken, metalik yapıdaki, yani hem elementel hem oksitli yapı içeren numuneler uygun olmamaktadır.
Numune yapısına bağlı olarak uygun görülen elementler için oksitsiz analiz sonucu verilebilir.
İstenilen analizin seçilen paket programa uygun olmadığı durumlarda numunenin yapısına uyan programla analiz yapılarak sonuçlar verilir.
Semi-kantitatif analiz sonuçlarında ölçüm limiti minör elementlerde %0,01, majör elementlerde %0,1’dir.
XRF analiz sonuçlarına göre % 5 ve üzerinde S (Kükürt) olması durumunda veya numunenin kimyasal yapısının XRF analizine uygun olmadığı durumda numune başka bir laboratuvara yönlendirilir.

ANALİZ/ TEST KODU

ANALİZ/ TEST ADI AÇIKLAMALAR TAMAMLAMA SÜRESİ (İş Günü) NUMUNE MİKTARI ÜCRET (TL) (KDV Dahil)
35-30-AJ-29 Geçici olarak numune kabulü yapılamamaktadır.Krom Cevherinde Kimyasal Analiz (*Cr2O3, *Fe2O3 TS EN 15309 7 Öğütülmüş 50 g veya Öğütülmemiş 0,5-2 kg 100,00
35-30-AJ-30 Geçici olarak numune kabulü yapılamamaktadır.Doğal Taşlarda Kimyasal Analiz *CaO, *SiO2, *Al2O3, *Fe2O3, *MgO) TS EN 15309 (Mermer, granit, andezit, bazalt) 7 Öğütülmüş 50 g veya Öğütülmemiş 0,5-2 kg 200,00
35-30-AJ-31 SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO, Ateş Zayiatı Silikat, Kuvars, Mangan , Magnezyum, Demir, Kalker, Dolomit, Çimento, Boksit Cevherlerinde Majör (Ana) elementler 7 Öğütülmüş 50 g veya Öğütülmemiş 0,5-2 kg Tümü 150,00 veya birinci parametre 75,00 sonraki her bir parametre 50,00
35-30-AJ-32 SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO, Cr2O3, Ateş Zayiatı Magnezyum Silikat ve Krom Cevherlerinde 7 Öğütülmüş 50 g veya Öğütülmemiş 0,5-2 kg Tümü 150,00 veya birinci parametre 75,00 sonraki her bir parametre 50,00
35-30-AJ-33 SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2, SO3, SrO, BaO Barit ve Baryum İçerikli Cevherlerde 7 Öğütülmüş 50 g veya Öğütülmemiş 0,5-2 kg Tümü 150,00 veya birinci parametre 75,00 sonraki her bir parametre 50,00
35-30-AJ-34 SiO2, Al2O3, Fe2O3, Ca, MgO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO, Ba, F Kalsiyum Florür Cevherinde 7 Öğütülmüş 50 g veya Öğütülmemiş 0,5-2 kg Tümü 150,00 veya birinci parametre 75,00 sonraki her bir parametre 50,00
35-30-AJ-35 SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, F, As2O3, V2O5 Vanadyum ve Arsenik İçerikli Cevherlerde 7 Öğütülmüş 50 g veya Öğütülmemiş 0,5-2 kg Tümü 150,00 veya birinci parametre 75,00 sonraki her bir parametre 50,00
35-30-AJ-36 SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na, K2O, SO3, Cl Sodyum Klorür ve Sodyum Sülfat Yapısındaki Tuzlarda 7 Öğütülmüş 50 g veya Öğütülmemiş 0,5-2 kg Tümü 150,00 veya birinci parametre 75,00 sonraki her bir parametre 50,00
35-30-AJ-48 SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO, Ateş Zayiatı

Boksit Cevheri, Demir Cevheri (Pirit hariç), Magnezyum Silikat Cevherleri ve Kalsiyum Silikat Cevherlerinde Majör (Ana) Oksitler
Numune eritiş yöntemiyle hazırlanmaktadır.

10 Öğütülmüş 50 g veya Öğütülmemiş 0,5-2 kg

Tümü 200,00 veya
birinci parametre 75,00 sonraki her bir parametre 50,00

35-30-AJ-37 SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO, SO3 Kömür külünde Majör (Ana) Oksitler analizi 10 Öğütülmüş 50 g veya Öğütülmemiş 0,5-2 kg Tümü 150,00 veya birinci parametre 75,00 sonraki her bir parametre 50,00
35-30-AJ-38 V, Cr, Cu , Zn, As, Rb, Mo,Sr, Y, Ba, Pb, Th, U, B, Co, Cd, Ni, Se, Sb, Ga Kömür külünde Minör (Eser) element analizi ICP-OES cihazı ile yapılır.

10 Öğütülmüş 50 g veya Öğütülmemiş 0,5-2 kg Tümü 250,00 veya birinci parametre 75,00 sonraki her bir parametre 50,00
35-30-AJ-39 Yarı Kantitatif Analiz İle Majör , Minör Oksitler ve Ateş Zayiatı Majör oksitler: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2, P2O2, MnO
Minör oksitler: Değeri % 0,01’in üzerinde bulunan majörlerin dışındaki oksitler
7 Öğütülmüş 50 g veya Öğütülmemiş 0,5-2 kg 300,00
35-30-AJ-40 Toprak ve Sedimanda İz Elementlerin Analizi(Kantitatif Yöntem ile) Ba (6,0-1000), Bi (2,5-50), Ce (11,5-200), Cd (7,5-42), Cr (2,0-1300), Co (2,0-80),Cu (1,5-3000), Mo (1,5-90), Mn (2,5-1000), Nb (1,0-100), Ni (2,5-180), Pb (4,0-5200), Rb (1,0-500), S (4,0-4000), Sr (1,5-340), Sb (11,0-40), Sn (11,0-400), Ti (2,0-8000), Th (2,0-70), U (3,0-17), V (1,5-170),Y (1,5-40), Zn (1,5-1000), Zr (1,5-230) (Parantez içi değerler ölçüm aralığı: ppm) Kimyasal yapısı programa uygun olan numunenin analizi yapılır. 7 Öğütülmüş 50 g veya Öğütülmemiş 0,5-2 kg Tümü 400,00 veya birinci parametre 75,00 sonraki her bir parametre 50,00

* Bu analiz TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

 

-->