Untitled Document

MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ LABORATUVARLARI

X-IŞINI KIRINIMI (XRD)

ANALİZ/ TEST KODU ANALİZ/ TEST ADI AÇIKLAMALAR TAMAMLAMA SÜRESİ (İş Günü) NUMUNE MİKTARI ÜCRET (TL) (KDV Dahil)

35-30-MP-17

XRD Difraktogram Çekimi

Toz haline getirilmiş kayaç ve mineral örneklerinin aksi belirtilmedikçe 2°-70° arasında XRD çekimi yapılarak, difraktogramlar jpeg formatında bilgisayar çıktısı olarak veya elektronik ortamda verilir.
(Özel çekim aralığı veya koşullarının istenilmesi durumunda Mineraloji-Petrografi Araştırmaları Birimi ile görüşülmesi gerekmektedir.)

3

en az 2x2x2 cm en fazla 5x5x5 cm ebatlarında
numune veya en az
20 gram öğütülmüş halde numune

50,00

35-30-MP-18

Detay Kil XRD Difraktogram Çekimi

Kil örneklerinin standart (2°-70° arası), normal (2°-30° arası), etilen glikol (2°-30° arası), 300°C ısıl (2°-30° arası) ve 550°C ısıl (2°-30° arası) işlem çekimleri yapılarak, difraktogramlar jpeg formatında bilgisayar çıktısı olarak veya elektronik ortamda verilir.

5

en az 2x2x2 cm en fazla 5x5x5 cm ebatlarında
numune veya en az
50 gram öğütülmüş halde numune

150,00

 

ANALİZ/ TEST KODU ANALİZ/ TEST ADI AÇIKLAMALAR TAMAMLAMA SÜRESİ (İş Günü) NUMUNE MİKTARI ÜCRET (TL) (KDV Dahil)

35-30-MP-19

X-Işını Kırınımı (XRD) Yöntemi ile Standart Kalitatif Mineral Analizi

Optik mikroskobik analiz yöntemleri ile mineralojik bileşimleri tanımlanamayacak nitelikte olan numuneler, toz haline getirilerek XRD difraktogram çekimleri yapılır ve difraktogram üzerinden ASTM Standartlarına uygun olarak ayrıntılı mineralojik tanımlamaları yapılır.

5

en az 2x2x2 cm en fazla 5x5x5 cm ebatlarında
numune veya en az
50 gram öğütülmüş halde numune

100,00

35-30-MP-20

X-Işını Kırınımı (XRD) Yöntemi ile Kalitatif Detay Kil Analizi

Kil örneklerinin standart (2o-70o arası), normal (2o-30o arası), etilen glikol (2o-30o arası), 300oC ısıl (2o-
30o arası) ve 550oC ısıl (2o-30o arası) işlem çekimleri yapılarak XRD difraktogramları üzerinden ASTM Standartlarına uygun olarak ayrıntılı mineralojik tanımlamaları yapılır.

7

en az 2x2x2 cm en fazla 5x5x5 cm ebatlarında
numune veya en az
50 gram öğütülmüş halde numune

350,00

35-30-MP-32 X-Işını Kırınımı (XRD)
Yöntemi Kullanılarak
Kil Grubu Minerallerde
Rietveld Metoduyla
Kantitatif Mineral
Analizi (IV)
Kil örneklerinin standart (2º-70º arası), normal (2º-30º arası), etilen glikol (2º-30º arası), 300ºC ısıl (2º-30º arası) ve 550ºC ısıl (2º-30º arası) işlem çekimleri yapılarak, ASTM Standartlarına uygun olarak ayrıntılı mineralojik tanımlamaları ile uygun yazılım ve veri tabanları kullanılarak kantitatif mineral analizi yapılır. 10 en az 2x2x2 cm en fazla 5x5x5 cm
ebatlarında numune
veya en az 50 g
öğütülmüş halde
numune
600,00

35-30-MP-21

X-Işını Kırınımı (XRD) Yöntemi ile Böbrek ve Mesane Taşı Analizi

Öğütülüp toz haline getirilen böbrek ve mesane taşlarının tanımlamaları yapılır.

1

En az 1 mm çapında numune

30,00

-->