Untitled Document

MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ LABORATUVARLARI

SIVI KAPANIMI

ANALİZ/ TEST KODU ANALİZ/ TEST ADI AÇIKLAMALAR TAMAMLAMA SÜRESİ (İş Günü) NUMUNE MİKTARI ÜCRET (TL) (KDV Dahil)

35-30-MP-15

Işık Geçirgen Minerallerde Sıvı Kapanım Analizi

Mineral bünyesindeki sıvı kapanımlardan homojenleşme sıcaklığı ve çözelti tuzluluk değerleri belirlenir. Sadece uygun kristal boyutunda ve yeterince sıvı kapanım içeren Kuvars, Kalsit, Fluorit, Barit, Sölestin gibi minerallerde analiz yapılır. Tek seferde en fazla 3 numune kabul edilir.

Gerekli planlamaların yapılabilmesi için başvuru yapılmadan önce Numune Kabul Birimi aracılığı ile Mineraloji – Petrografi Araştırmaları Birimi ile temasa geçilmesi gerekmektedir. Yapılacak olan görüşme sonrasında bir termin planı oluşturularak analiz süresi belirlenir.

en az 2x2x2 cm en fazla 5x5x5 cm ebatlarında 1 adet masif iyi kristalize olmuş numune

400,00

35-30-MP-16

Işık Geçirmeyen
Metalik Minerallerde IR Kamera ile Sıvı Kapanım Analizi

Mineral bünyesindeki sıvı kapanımlardan homojenleşme sıcaklığı ve çözelti tuzluluk değerleri belirlenir. Sadece uygun kristal boyutunda ve yeterince sıvı kapanım içeren Pirit, Molibdenit, Enargit, Kalkozin, Stibnit, Sinobar, Sfalerit, Volframit minerallerinde IR kamera
ile analiz yapmak mümkündür. Tek seferde en fazla 3 numune kabul edilir.

Gerekli planlamaların yapılabilmesi için başvuru yapılmadan önce Numune Kabul Birimi aracılığı ile Mineraloji – Petrografi Araştırmaları Birimi ile temasa geçilmesi gerekmektedir. Yapılacak olan görüşme sonrasında bir termin planı oluşturularak analiz süresi belirlenir.

en az 2x2x2 cm en fazla 5x5x5 cm ebatlarında 1 adet masif iyi kristalize olmuş numune

500,00

-->