Untitled Document

MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ LABORATUVARLARI

ORGANİK (KÖMÜR) PETROGRAFİSİ

ANALİZ/TEST KODU ANALİZ/ TEST ADI AÇIKLAMALAR TAMAMLAMA SÜRESİ (İş Günü) NUMUNE MİKTARI ÜCRET (TL) (KDV Dahil)
35-30-MP-13

Kömürleşme, Grafitleşme ve Petrol Olgunlaşma Derecesinin Tayini

Üstten aydınlatmalı polarize ışık kaynaklı mikroskopta turba,kömür, grafit, kok, bitümlü, şeyl, petrol şeyli, ozokerit, asfaltit gibi malzemelerin tesbiti yapılır. Kömürün türü,organik maddenin geçirmiş olduğu diyajenez etkisi, ortamda petrol olup olmayacağı ve malzemenin grafit olup olmayacağı belirlenir.

5

en az 2x2x2 cm en fazla 5x5x5 cm ebatlarında 1 adet masif numune veya en az 50 gram öğütülmüş halde numune

150,00

35-30-MP-14

Kömürlerde Petrografik Dağılım Analizi

Maseral ve mikrolitotip bileşenlerinin örnek içindeki % dağılımları kantitatif olarak belirlenir.

5

en az 2x2x2 cm en fazla 5x5x5 cm ebatlarında 1 adet masif numune veya en az 50 gram öğütülmüş halde numune

150,00

35-30-MP-33 *Bitümlü Kömür,
Antrasitte Vitrinit
Yansımasının
Mikroskopla
Belirlenmesi
TS ISO 7404-5 5 en az 2x2x2 cm
en fazla 5x5x5
cm ebatlarında numune
veya en az 50 g
öğütülmüş halde
numune
200,00

*Bu analiz/test, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir.

-->