NUMUNE SAKLAMA

Numune Saklama aşağıda verilen hususları içeren MTA Genel Müdürlüğü'nün ilgili yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları,Özel Kuruluş ve şahıslar tarafından gönderilen numunelerden;

  • Alındığı yeri, alınma şekli belli olmayan, satış numunesi olduğu beyan edilen ve mühürsüz olanlar ayrı bir saklama süresi belirtilmemişse rapor tarihinden itibaren 1 yıl süre ile,
  • Bir projeye ait olup, alındığı yeri belli olan ve numune alma tekniğine uygun olarak alınmış olanlar ayrı bir saklama süresi belirtilmemişse rapor tarihinden itibaren 2 yıl süre ile,
  • Bir satış sözleşmesi veya anlaşmazlık durumunda yargı kararına esas oluşturmak üzere analiz/testi istenen, numune alma tekniğine uygun olarak alınmış ve kırmızı mumla mühürlenmiş olanlar ayrı bir saklama süresi belirtilmemişse Rapor tarihinden itibaren 2 yıl süre ile,
  • Teknolojik inceleme yapılanlar ayrı bir saklama süresi belirtilmemişse Rapor tarihinden itibaren 6 ay süre ile,
  • Korumasız su (doğal su)numuneleri alındıktan itibaren en fazla 28 gün,korumalı su (nitrik asitle (HNO3) pH<2 olacak şekilde asitlendirilmiş su ) numuneleri en fazla 6 ay süre ile,
  • Endüstriyel bir tesisin çalışma koşullarının seçimine esas olan pilot çaptaki analiz/testlerde kullanılanların ne kadar süreyle ve ne miktarda saklanacağı, proje sahibi makam veya kuruluşlarla yapılacak görüşmelere göre saptanarak, ayrı bir saklama süresi belirtilmemişse rapor tarihinden itibaren en fazla 5 yıl süre ile saklanır.
  • Ayrıca; X-ray analizleri yapılan böbrek taşı numuneleri, analiz bitiminden sonra ilgili birim tarafından imha edilir.
-->