Başlıksız Belge

MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ LABORATUVARLARI

MİNERALOJİK PETROGRAFİK ANALİZLER

ANALİZ/TEST KODU ANALİZ/TEST ADI AÇIKLAMALAR TAMAMLAMA SÜRESİ (İş Günü) NUMUNE MİKTARI ÜCRET (TL) (KDV Dahil)

35-30-MP-06

Kalitatif mineralojik- petrografik analiz

Kayaç örneklerinin mineralojik bileşimleri, dokusal ve varsa alterasyon özellikleri belirlenir, uygun sınıflama sistematiklerine göre adlandırılır.

5

en az 5x5x5 cm en fazla 10x10x10 cm ebatlarında masif numune

100,00

35-30-MP-07

*Mermer grubu doğal taşlar için petrografik tanımlama

TS EN 12407

7

en az 5x5x5 cm en fazla 10x10x10 cm ebatlarında masif numune

200,00

35-30-MP-08

Kalitatif cevher mikroskobisi analizi

Metalik maden numunelerindeki cevher minerallerinin türleri ve birbirleriyle gösterdikleri dokusal ilişkiler tanımlanır.

5

en az 5x5x5 cm en fazla 10x10x10 cm ebatlarında masif numune

100,00

35-30-MP-09

Modal (kantitatif) mineralojik-petrografik analiz

Kayaç örneklerinin mineralojik bileşimleri, minerallerin kayaç içindeki % miktarları, dokusal ve varsa alterasyon özellikleri belirlenip, uygun sınıflama sistematiklerine göre adlandırılır. Bu yöntem sadece tanesel dokuya sahip magmatik kayaçlarda veya iri taneli kumtaşlarında uygulanabilir.

7

en az 5x5x5 cm en fazla 10x10x10 cm ebatlarında masif numune

160,00

35-30-MP-10

Görüntü Analiz Sistemi ile detay cevher mikroskobisi analizi

Metalik maden numunelerindeki cevher minerallerinin türleri ve birbirleriyle gösterdikleri dokusal ilişkiler, % miktarları ile cevher minerallerine ait gözlenebilen tüm tanesel parametreler, istatistiksel veriler görüntü analiz sistemi ile tanımlanır.

7

en az 5x5x5 cm en fazla 10x10x10 cm ebatlarında masif numune veya öğütülmüş numune

200,00

35-30-MP-11

Kayaç örneklerinde MOHS sertlik analizi

Kayaç örneklerinin modal mineralojik bileşimlerine bağlı olarak ortalama MOHS sertlik değerleri hesaplanır.

5

en az 5x5x5 cm en fazla 10x10x10 cm ebatlarında masif numune

100,00

35-30-MP-12

Dijital fotoğraf çekimi

İncekesitleri yapılmış veya parlatılmış her türlü örneğin polarizan mikroskopta fotoğraf çekimi.

1

en az 5x5x5 cm en fazla 10x10x10 cmebatlarında masif numune veya öğütülmüş numune

10,00/4 poz (Sadece dijital fotoğraf çekiminin istenilmesi durumunda, her bir numune için MP 01, 02 veya 03 kodlu analiz ücretinin de yatırılması gerekmektedir)

*Bu analiz/test, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir.

-->