Untitled Document

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

METALOGRAFİK İNCELEME

ANALİZ/ TEST KODU ANALİZ/ TEST ADI AÇIKLAMALAR TAMAMLAMA SÜRESİ (İş Günü) NUMUNE MİKTARI ÜCRET (TL) (KDV Dahil)

35-30-TM-11

Mikro yapı inceleme (Demir, Çelik)

Malzemelerin özellikleri ile mikro yapıları arasındaki ilişkiyi belirlemek için otomatik cihazlarla inceleme

3

1 adet

100,00

35-30-TM-12

Makro yapı İnceleme
(Demir,çelik)

Proses tipine, işlem parametrelerine ve  malzemeye bağlı olarak değişen özellikleri makroskobik boyutta metalografi teknikleri ile inceleme

3

1 adet

100,00

35-30-TM-13

Mikro yapı inceleme (Demir dışı)

Malzemelerin özellikleri ile mikro yapıları arasındaki ilişkiyi belirlemek için tam otomatik cihazlarla inceleme

3

1 adet

100,00

35-30-TM-14

Namlu İnceleme (Sertlik+ Mikro Yapı inceleme)

Namlu numunesinde mikro ve makro yapı incelemesi (özel )

3

1 adet

100,00

35-30-TM-15

Vickers mikro sertlik tayini

Vickers uç ile farklı malzemelerin sertliklerinin standart metot ve otomatik cihaz ile ölçümü

1

1 adet

50,00

35-30-TM-16

Yüzey sertlik (Rockwell N-T)

Standart Rockwell uçlar ile değişik yükler altında  farklı malzemelerin sertliklerinin standart metot tam otomatik cihaz ile ölçümü

1

1 adet

15,00

35-30-TM-17

Metalik Malzemelerde sertlik
(Rockwell B-C)

Standart Rockwell uçlar ile değişik yükler altında  farklı malzemelerin sertliklerinin standart metot  otomatik cihaz ile ölçümü

1

1 adet

15,00

35-30-TM-18

Yüzey sertlik profili

Mikro sertlik (Vickers) ve Rockwell sertlik değerlerinde yüzey üzerinde bir çizgi boyunca sertlik değerleri ölçümü .

2

1 adet

100,00

35-30-TM-35 Makro Yapı İnceleme Çelik numunelerde; proses tipine, işlem parametrelerine ve malzemeye bağlı olarak değişen özelliklerin makroskobik boyutta metalografi teknikleri ve kimyasal analiz yöntemiyle incelenip yorumlanması. Numune talaş almaya uygun olmalıdır. Numune talaşında 35-30-AA-27 ve 35-30-AJ-28 (Mn, Si, Cr, Ni, Mo) kodlu kimyasal analizler yapılmalı ve kimyasal analiz ücretleri eklenmelidir. 15 1 Adet 400,00
-->