Untitled Document

KÖMÜR ANALİZLERİ LABORATUVARLARI

NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJLAMA

Kömür numunesi orijinal halde hiçbir işlem görmeden getirilmelidir. Numune; hava almayan özellikte en az iki torbaya konulmalı, ağzı sıkıca bağlanmalı ve en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. Numunenin cinsi (Kok, petrokok, taş kömürü gibi), gönderen kuruluşun adı, numune ile ilgili açıklayıcı diğer bilgiler (numunenin alındığı bölge, analiz raporuna yazılması istenen işaretler vb.) analiz başvuru formunda yazılı olmalıdır.

 

-->