KÖMÜR ANALİZLERİ LABORATUVARLARI

ANALİZ ÜCRETLERİ

Not: AK-02 ile AK-20 arasındaki analizlerde numune başına Numune Hazırlama ücreti eklenecektir. (Hazır gelen numunelerden numune hazırlama ücreti alınmayacaktır.)

ANALİZ/ TEST KODU ANALİZ/ TEST ADI AÇIKLAMALAR TAMAMLAMA SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE MİKTARI ÜCRET (TL) (KDV Dahil)
35-30-AK-01 *Numune Hazırlama ASTM D2013 2 2 kg 50,00
35-30-AK-02 *Nem Tayini

ASTM D7582

4 2 kg 50,00
35-30-AK-03 *Kül Tayini ASTM D7582 (Nem Tayini ücreti eklenmelidir.) 4 2 kg 50,00
35-30-AK-04 *Uçucu Madde Tayini ASTM D7582 (Nem Tayini ücreti eklenmelidir.) 4 2 kg 50,00
35-30-AK-05 Sabit Karbon Tayini ASTM D 7582
(Nem, Kül ve Uçucu
Tayini ücreti eklenmelidir)
4 2 kg 50,00
35-30-AK-06 *Isıl Değer Tayini ASTM D5865, TS ISO 1928 (Nem, Kül,Uçucu, Toplam S ve Hidrojen Tayini ücretleri eklenmelidir) 4 2 kg 50,00
35-30-AK-07 *Toplam Kükürt Tayini ASTM D4239 (Nem Tayini ücreti eklenmelidir.) 4 2 kg 50,00
35-30-AK-08 Külde Kükürt Tayini ASTM D 5016 (Nem,Toplam S Tayini ücrete eklenmelidir.) 4 2 kg 100,00
35-30-AK-09 Kısa Analiz (Nem, Kül, Uçucu, Toplam Kükürt, Isıl Değer ve Hidrojen Tayinini kapsar) 5 2 kg 300,00
35-30-AK-10 Tam Analiz (Nem, Kül, Uçucu, Toplam Kükürt,
Isıl Değer, Külde Kükürt ve Hidrojen
Tayinini kapsar)
5 2 kg 350,00
35-30-AK-11 *Serbest Kabarma İndeksi (FSI) ASTM D720 3 2 kg 50,00
35-30-AK-12 Elementer Analiz (*C, *H, *N) (İstendiğinde Oksijen değeri verilebilir.) ASTM D5373 (Nem ve Kül Tayini ücretleri eklenmelidir) 4 2 kg Tümü 250,00 veya her bir parametre 100,00
35-30-AK-13 Kül Ergime Derecesi Tayini ASTM D 1857 4 2 kg 250,00
35-30-AK-14 *Yoğunluk Tayini İşletme İçi Metod (Nem Tayini ücreti eklenmelidir.) 4 2 kg 100,00
35-30-AK-15 Klor Tayini TS 644 ISO 587 (Nem Tayini ücreti eklenmelidir) 4 2 kg 100,00
35-30-AK-24 Grafitik Karbon Tayini 450°C’de oksidasyon, nitrik asitte çözme (gravimetrik) ve C tayini (1300°C, aletli) 3 250 g 150,00

* Bu analiz/test, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir.

ANALİZ/ TEST KODU ANALİZ/ TEST ADI AÇIKLAMALAR TAMAMLAMA SÜRESİ (İş Günü) NUMUNE MİKTARI ÜCRET(TL) (KDV Dahil)
35-30-AK-16 Pridik, Sülfat, Organik Kükürt
Tayini
TS 329 ISO 157 (Nem Tayini ücreti eklenmelidir) 5 2 kg Tümü 250,00 veya her bir parametre 100,00
35-30-AK-18 Civa Tayini EPA 7473 3 2 kg 100,00
35-30-AJ-37 Kömür Külünde Major oksit Jeokimya  Laboratuvarında XRF/ICP ile yapılır 7 2 kg

Tümü 150,00 veya birinci parametre 75,00 sonraki her bir parametre 50,00

35-30-AJ-38 Kömür Külünde Minor element Jeokimya  Laboratuvarında XRF/ICP ile yapılır 5 2 kg

Tümü 250,00 veya birinci parametre 75,00 sonraki her bir parametre 50,00

35-30-AA-46 Kömür Külünde Asitte Çözünen Alkali (Na2O, K2O) Asitte Çözme,AAS 5 2 kg 150,00
-->