JEOKİMYA LABORATUVARLARI

JEOKİMYASAL ANALİZ ÜCRETLERİ

Jeokimyasal analizler sadece jeokimyasal amaçla yapılan maden aramalarında kullanılmak üzere talep edilen numunelerde yapılmaktadır. Tam çözme gerektiren analitik amaçla kullanılacak numunelerde jeokimyasal analiz yapılmamaktadır. Kullanılan yöntemlerde bazı elementlerin çözünürlüğü mineral yapısına bağlı olarak sınırlıdır.

Kullanılan cihazlara (AAS,ICP) göre verilen dedeksiyon limitleri değişebilir. Bu durum raporda belirtilir.

Analiz ücretlerine numune hazırlama dahildir.

Harici gönderilecek olan jeokimyasal analiz numune sayısı, 500 adetten fazla ise analiz ücretinde %25 indirim uygulanır.

ANALİZ/ TEST KODU ANALİZ/ TEST ADI AÇIKLAMALAR TAMAMLAMA SÜRESİ
(İş Günü)
NUMUNE MİKTARI ÜCRET (TL) (KDV Dahil)
Element ALT DL    (ppm) ÜST DL    (ppm)

35-30-AJ-06

Cd

0.1

2000

Ce

0.1

2000

Cs

0.1

2000

Dy

0.1

2000

Er

0.1

2000

Eu

0.1

2000

Ga

0.1

2000

Gd

0.1

2000

Ho

0.1

2000

In

0.1

2000

La

0.1

2000

Lu

0.1

2000

Nd

0.1

2000

Pr

0.1

2000

Rb

0.2

2000

Sc

0.1

2000

Sm

0.1

2000

Tb

0.1

2000

Tl

0.2

2000

Tm

0.1

2000

Y

0.1

2000

Yb

0.1

2000

Th 2 2000
U 2 2000

Laboratuvarların tadilatta olması nedeniyle numune kabulü yapılamamaktadır.3'lü Asit Çözme Yöntemi
(1:2:2) oranında derişik (HClO4 + HCl + HNO3)
+ 80-90°C Su banyosu (2 saat) + Saf su
veya
Kral Suyu Çözme
(3:1) oranında derişik (HCl + HNO3)+ 80-90°C Su banyosu (2 saat)+ Saf su

ICP-MS

 

10

Öğütülmüş en az
50g veya öğütülmemiş
0,5-2kgr.

Tümü 80,00 veya birinci element 10,00 sonraki her bir element 5,00

b35-30-AJ-07

Au

0,02

-

Laboratuvarların tadilatta olması nedeniyle numune kabulü yapılamamaktadır.Kral Suyu (3:1) oranında
(HCl+HNO3) + 300°C Hot plate ICP-MS

 

3

Öğütülmüş en az
50g veya öğütülmemiş
0,5-2kg.

50,00

35-30-AJ-11

Ag

1

100

As 3 50000
Bi 5 50000
Co 5 50000
Cu 3 50000
Mo 5 50000
Ni 5 50000
Pb^ 5 50000
Sb^ 5 50000
V 5 50000
Zn 3 50000
Laboratuvarların tadilatta olması nedeniyle numune kabulü yapılamamaktadır.3'lü Asit Çözme Yöntemi (1:2:2) oranında derişik (HClO4 + HCl + HNO3) + 80-90°C Su banyosu (2 saat) + Saf su veya Kral Suyu Çözme  (3:1) oranında derişik (HCl + HNO3) + 80-90°C Su banyosu (2 saat) + Saf su +ICP-OES (As, Bi, Co, Cu, Mo, Ni, Pb^, Sb^, V, Zn) AAS (Ag) 3 Öğütülmüş en az
50g veya öğütülmemiş
0,5-2kg.

Tümü 50,00 veya birinci element 10,00 sonraki her bir element 5,00
35-30-AJ-12
Al^ 100 10000
Ca 100 10000
Fe^ 100 10000
K^ 100 10000
Mg^ 100 10000
P^ 10 10000
S^ 100 10000
Mn^ 5 10000
Laboratuvarların tadilatta olması nedeniyle numune kabulü yapılamamaktadır.3'lü Asit Çözme Yöntemi (1:2:2) oranında derişik (HClO4 + HCl + HNO3) + 80-90°C Su banyosu (2 saat) + Saf su veya Kral Suyu Çözme (3:1) oranında derişik (HCl + HNO3)+ 80-90°C Su Banyosu (2 saat)+ Saf su + ICP-OES

3

Öğütülmüş           en az 50 g                   veya      öğütülmemiş       0,5-2kg 

Tümü 25,00 veya        birinci element 10,00 sonraki her element 5,00

ANALİZ/ TEST KODU ANALİZ/ TEST ADI AÇIKLAMALAR TAMAMLAMA SÜRESİ
(İŞ GÜNÜ)
NUMUNE MİKTARI ÜCRET (TL) (KDV Dahil)
Element ALT DL    (ppm) ÜST DL   (ppm)
35-30-AJ-13
Ag 1 100
As 3 50000
B^ 20 50000
Ba^ 5 50000
Be^ 5 50000
Bi 5 50000
Co 5 50000
Cr^ 5 50000
Cu 3 50000
Li 5 50000
Mo 5 50000
Ni 5 50000
Pb^ 5 50000
Sb^ 5 50000
Se^ 10 100
Sn^ 5 2000
Sr 5 50000
Ti^ 20 50000
V 5 50000
Zn 3 50000
Laboratuvarların tadilatta olması nedeniyle numune kabulü yapılamamaktadır.3'lü Asit Çözme Yöntemi (1:2:2) oranında derişik (HClO4 + HCl + HNO3) + 80-90°C Su Banyosu (2 saat) + Saf su veya Kral Suyu Çözme (3:1) oranında derişik (HCl + HNO3)+ 80-90°C Su banyosu (2 saat) + Saf su + ICP-OES (As, B, Ba, Be, Bi, Co, Cr, Cu, Li, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, V, Zn) AAS (Ag) 10 Öğütülmüş           en az 50 g                   veya      öğütülmemiş       0,5-2 kg Tümü 70,00
veya        birinci element 10,00 sonraki her bir element 5,00

* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

^ ile işaretlenmiş elementler kısmi çözünmektedir.

bICP-MS cihazında analizi yapıldığında sonucu 3 ppm’in üzerinde çıkan numuneler Küpelasyon yöntemiyle analiz edilebilirler. Küpelasyon yöntemi ile analiz talep edilirse Küpelasyon yönteminin ücreti ödenmelidir.

-->