HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

  • Hizmet bedelinin aşağıda verilen banka hesaplarına yatırılması ve ilgili dekontun Numune Kabul'e teslim edilmesi/gönderilmesi  veya 0 312 287 54 09 'a fakslanması gerekmektedir. Dekontun Numune Kabul'e ulaşmasını takiben analiz/teste başlanabilmektedir. Hizmet Bedeli ödemeleri, hafta içi her gün saat 9.00-17.00 arasında MTA Genel Müdürlüğü kampüsü içerisinde bulunan Halk Bankası'nda nakit olarak veya Numune Kabul Biriminde kredi kartı ile yapılabilmektedir.

BANKA HESAPLARI

T.C.ZİRAAT BANKASI
01745-ANKARA
Kurumsal Bankacılık Şubesi
IBAN No:
TR55 0001 0017 4537 7119 5750 01

T.C. HALK BANKASI
Bahçelievler Şubesi
Ücretli İşler Hesabı
IBAN No:
TR25 0001 2009 2100 0005 0006 06

  • Analiz/Test Hizmet Katalogu'ndaki ücretlere KDV (Katma Değer Vergisi) dahildir.
  • Üniversitelerden yapılan AR-GE amaçlı başvurularda % 50 indirim uygulanmaktadır.
  • Analiz/Test Hizmet Kataloğunda yer almayan hizmetlere yönelik gelecek talepler için 500 TL Kişi/Gün teknik danışmanlık ücreti alınacaktır.
  • Analiz/Test Hizmet Katalogu'ndaki hizmetler için MTA Genel Müdürlüğü dışına gidilmesi halinde, personelin yol, konaklama ve iaşeleri, ilgili Kurum/Kuruluş tarafından karşılanır ve/veya ödenir.
  • Analiz/Test Hizmet Katalogu'nda yer alan ücretler rutin analiz/testler içindir. Bunun dışında, kesin proses saptanmasını amaçlayan teknolojik araştırmalar ve özellik arz eden analizler ile üretime yönelik çalışmalarda istenecek ücret işin niteliğine göre tespit edilir. Bu çalışmaların karşılığı alınacak avans miktarının, işe başlamadan önce yatırılması gerekmektedir.
  • Avans olarak yatırılan paranın Analiz/Test Hizmet Katalogu'nda belirtilen ücretlere göre hesaplanacak miktardan farklı olması halinde Rapor verilmeden önce gerekli mahsup işlemi yapılır.
  • İngilizce Analiz/Test Raporu, talep olursa hazırlanmakta olup,sayfa ücreti KDV dahil 50,00TL dir. Rapor içeriğinin 10 sayfayı geçmesi halinde sayfa sayısına bakılmaksızın KDV dahil 500,00TL ücret alınacaktır.
  • Döviz cinsinden yapılacak ödemelerde analiz/test başvurusu esnasındaki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru esas alınır.
-->