Untitled Document

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

DİĞER TEKNOLOJİK TESTLER

ANALİZ/ TEST KODU ANALİZ/ TEST ADI AÇIKLAMALAR TAMAMLAMA SÜRESİ (İş Günü) NUMUNE MİKTARI ÜCRET (TL) (KDV Dahil)

35-30-TS-98

DTA-TG Termogram
Çekimleri

Çalışma sıcaklığı ve ısıtma hızı belirtilmelidir.

7

15-20 g toz numune

150,00

35-30-TS-99

Isı İletim Katsayısı Ölçümü
(-10° - +20°C arası)

Analiz sonucu 3 sıcaklık noktasında verilir.

7

2 inç (~5 cm) çaplı numunede/ en az
2 adet

3 sıcaklık noktasına kadar 100,00 TL, 3 noktadan sonraki her nokta için 10,00 TL eklenmelidir.

35-30-TS-100

Isı İletim Katsayısı Ölçümü
(+21°C - +100°C arası)

Analiz sonucu 3 sıcaklık noktasında verilir.

7

2 inç (~5 cm) çaplı numunede/ en az
2 adet

3 sıcaklık noktasına kadar 50,00 TL, 3 noktadan sonraki her nokta için 10,00 TL eklenmelidir.

35-30-TS-101

Isı İletim Katsayısı Ölçümü
(101 ; 150 oC arası)

Analiz sonucu 3 sıcaklık noktasında verilir.

7

2 inç (~5 cm) çaplı numunede/ en az
2 adet

3 sıcaklık noktasına kadar 100,00 TL, 3 noktadan sonraki her nokta için 10,00 TL eklenmelidir.

35-30-TS-102

Atritör ile Kayaç/Cevher
Öğütme

Kuru veya yaş yöntem ile öğütme yapılır.

5

100 g

100,00

35-30-TS-103

Teknolojik Endüstriyel
Hammadde Araştırmaları

Proje niteliği taşıyan dahili ve harici teknoloji çalışmalarını kapsar. Harici başvurularda proje hazırlanmasına müteakip sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanır. Çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulabilecek analiz/testlerde  %20'ye kadar olabilecek artışlarda ilave ücret talep edilmeyecektir.

Çalışmanın niteliğine göre proje ekibince belirlenir.

Çalışmanın niteliğine göre proje ekibince belirlenir.

Çalışmanın niteliğine göre proje ekibince belirlenir.

35-30-TS-104 Yüzey Alan Tayini Quantochrome Nova 2200 cihazı ile BET Yöntemine göre yapılır. Vakum süresi ve sıcaklığı müşteri  tarafından
bildirilmelidir.
3 Toz veya parça numune/ 100 g 110,00
35-30-TS-105 Çok Noktalı Yüzey Alanı Tayini + Gözenek Boyutu Tayini Quantochrome Nova 2200 cihazı ile BET Yöntemine göre yapılır. Vakum süresi ve sıcaklığı müşteri tarafından
bildirilmelidir.
3 Toz veya parça numune / 100 g 220,00
35-30-TS-106 Pişirme Deneyi En Fazla 1750 0C 'ye kadar pişirme yapılabilmektedir. 5 0,5-1 kg

Her bir sıcaklık noktası için 200,00

35-30-TS-107 Kayaçlarda Yoğunluk ve Görünür Porozite Tayini TS 8615 6 100'er gr parçalar halinde toplam 3 kg 110,00
35-30-TS-108 Agregalarda Donma ve Çözünmeye Karşı Direncin Tayini TS EN 1367-1 30 50 kg 400,00
35-30-TS-109 *Gerçek Yoğunluk Tayini,*Görünür Yoğunluk, *Toplam ve Açık Gözeneklilik Tayini TS EN 1936 7 (5x5x5) cm veya 5 cm çap ve yüksekliğindeki karot numuneleri/en az 15 adet Tümü 100,00 veya her bir parametre 50,00
-->