Untitled Document

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

BENTONİT HAMMADDESİ TEKNOLOJİK TESTLERİ

ANALİZ/ TEST KODU ANALİZ/ TEST ADI AÇIKLAMALAR TAMAMLAMA SÜRESİ (İş Günü) NUMUNE MİKTARI ÜCRET (TL) (KDV Dahil)

35-30-TS-39

Bentonit Sondaj inceleme

TS EN ISO 13500 (Madde 9)

10

5-10 kg

150,00

35-30-TS-40

Bentonit Sondaj inceleme

TS EN ISO 13500 Standardına göre
( Madde 10 ) "işlem görmemiş
katkısız Bentonite göre" yapılır.

15

5-10 kg

200,00

35-30-TS-41

Döküm Bentoniti Ön
Teknolojik Testleri

a) Jelleşme katsayısı (TS 5360)
b) Şişme kapasitesi testlerini kapsar.

7

5-10 kg

75,00

35-30-TS-42

Döküm Bentoniti
Teknolojik Testleri

Bentonit ön teknoloji testleri uygun olduğu takdirde uygulanır. 35-30-TS-41 testlerine ilaveten,
a) Elek analizi b) Nem miktarı c) pH d) Likit limit, sinterleşme e) Yaş ve kuru mukavemet f) 35-30-AJ-31 ve 35-30-MP-20 kodlu analizler yapılır, analiz ücretleri ayrıca ilave edilmelidir.


20

25-30 kg

600,00

35-30-TS-43

Bentonit Ağartma Özelliğinin
Tayini

Orijinal numunede yapılır.

5

5 kg

40,00

35-30-TS-44

Bentonit Ağartma Özelliğinin
Tayini

Aktifleştirilmiş numunede yapılır.

10

5 kg

80,00

35-30-TS-117 Bentonitin Kedi Kumu Üretiminde Kullanımına Yönelik Teknolojik İnceleme

TSE K 77
a) Rutubet (nem) tayini b) pH tayini c) Su emme kapasitesi d) Topak (klamp) kütlesi e) Tane büyüklüğü tayini (ürün numunesinde) f) 35-30-MP-20 kodlu mineralojik analiz yapılmalı ve ücreti eklenmelidir.

20 20 kg 500,00
35-30-TS-118 Bentonitte Metilen Mavisi Deneyi ASTM C837 10 1 kg 210,00
35-30-TS-119 Bentonitin İlaç ve Kozmetik Üretiminde Kullanımına Yönelik Teknolojik İnceleme

TS 10252
a) pH tayini b) Kurutmada kayıp tayini c) Sedimantasyon hacmi tayini d) Şişme özelliği e) Jel oluşturma f) Tane büyüklüğü tayini (ürün numunesinde) g) 35-30-MP-20 kodlu mineralojik analiz yapılmalı ve ücreti eklenmelidir.

10 10 kg 400,00
35-30-TS-120 Bentonitin İçme ve Kullanma Sularının Arıtımı Üretiminde Kullanımına Yönelik Teknolojik İnceleme

TS 13754
a) Tane büyüklüğü tayini (ürün numunesinde) b) Gevşek yığın yoğunluk tayini c) Sıkışık yığın yoğunluk tayini d) 105°C’de kütle kaybı tayini e) 35-30-AJ-31 kodlu kimyasal analiz yapılmalı ve ücreti eklenmelidir.

10 10 kg 300,00
35-30-TS-121 Bentonitin Seramik Sanayiinde Kullanımına Yönelik Teknolojik İnceleme

TS 11136
a) pH tayini b) Tane büyüklüğü tayini (45 µm göz açıklıklı elekten geçen) c) Pişme çekmesi d) Nem tayini (Numune hava almayacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır.) e) Pişme rengi f) 35-30-AJ-31 kodlu kimyasal analiz ve 35-30-MP-20 kodlu mineralojik analiz yapılmalı ve ücretleri eklenmelidir.

10 10 kg 400,00
35-30-TS-122 Bentonitin Lastik Sanayiinde Kullanımına Yönelik Teknolojik İnceleme

TS 11442
a) Tane büyüklüğü tayini (ürün numunesinde) b) pH tayini c) Nem tayini (Numune hava almayacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır.) d) Jelleşme tayini e) Şişme özelliği tayini f) Kızdırma kaybı g) 35-30-AJ-41, 35-30-AA-51 kodlu kimyasal analizler ve 35-30-MP-20 kodlu mineralojik analizler yapılmalı ve ücretleri eklenmelidir.

10 10 kg 400,00
35-30-TS-123 Bentonitin Kağıt Sanayiinde Kullanımına Yönelik Teknolojik İnceleme

Renk tayini (Minolta Chroma Meter cihazı ile yapılır.)
TS 11441
a) Tane büyüklüğü tayini (ürün numunesinde) b) Aşındırma değeri c) 105°C’de kütle kaybı tayini d) 35-30-AJ-31 kodlu kimyasal analiz ve 35-30-MP-20 kodlu mineralojik analiz yapılmalı ve ücretleri eklenmelidir.

10 10 kg 400,00
-->