BAŞVURU

  • Analiz/Test yaptırmak isteyen Kamu Kurum ve Kuruluşları, resmi yazı ile MTA Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmalıdır.
  • Analiz/Test yaptırmak isteyen Kamu Kurum ve Kuruluşların dışındaki özel kuruluş ve şahıslar, Analiz/Test Başvuru Formu veya bu formdaki bilgileri içeren talep yazısı ile MTA Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmalıdır.
  • Analiz/Test başvurularında, talebi yapana ait tüm erişim bilgileri yer almalıdır. (Adı, soyadı, adresi, telefonu, faksı ve varsa e-posta adresi gibi.)
  • Analiz/Testi yapılması talep edilen numuneler, Analiz/Test Hizmet Katalogu'nun ilgili bölümlerinde tanımlandığı şekilde (miktar, adet, ambalajda) Numune Kabul'e getirilmelidir. Katalogda numunelerin miktarı, adedi ve ambalaj türü tanımlanmamışsa, numunenin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ambalajlanmasına özen gösterilmelidir.
  • Analiz/Testi yapılması talep edilen her numunenin üzerinde numune adı, numunenin alındığı tarih, numunenin alındığı yer gibi tanımlayıcı bilgileri içeren bir etiket olmalıdır.
  • Analiz/Test yapılması talep edilen numune mühürlü ise numune mührü kurşundan/kırmızı mumdan/plastikten olmalı ve gönderen Kurumun/Firmanın soğuk damgasını/numarasını/işaretini taşımalıdır. Mühürlerin kolayca çıkarılıp takılamayacak şekilde numuneye bağlanması ve gevşek olmaması gerekmektedir.
  • Numune, Analiz/Test Başvuru Formu/talep yazısı ve ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte Numune Kabul'e teslim edilmeli/gönderilmelidir.  Banka Dekontunun Numune Kabul'e ulaşmaması durumunda numunelerin kabulü yapılmayarak iade edilir.
  • Analiz/Test Hizmet Katalogu'nda yer almayan hizmet (analiz/test, proses geliştirme vb.) taleplerinde, talep sahibine teklif verilir. Teklifin kabul edilmesi ve Banka Dekontunun Numune Kabul'e ulaşması durumunda analiz/test işlemleri başlatılır.
-->