HİDROMETALURJİK İŞLEMLER

 

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Metot/Açıklama

Tamamlanma Süresi
(İş günü)

Numune Miktarı

Ücret (TL)
(KDV Dahil)

35-30-TM-19

Özütleme (Liç) Deneyleri

25-100 0C arası HCl, H2SO4 ve bazik ortam çözücülerle talebe göre çözeltiye alma işlemidir.

Diğer asit çözücülerde işlemin yapılması halinde ücret %50 artırımlı olarak uygulanır.

Numune uygun boyutta değil ise, uygun boyuta

getirilmesi için uygulanan işlemin ücreti ayrıca ilave

edilecektir.

2

En çok 500 g öğütülmüş numune

75,00/deney

35-30-TM-20

Siyanürleme Deneyleri

Gümüş ve altın kazanımı için cevherin siyanür

çözeltisinde çözümlendirmesi işlemidir.

İşlem sonunda filtrasyon uygulanarak özütleme katısı ve çözelti analiz/testi talep edene iade edilir.

5

1 kg

250,00/deney

35-30-TM-21

Sıvı-Sıvı Özütlemesi (SX)
Deneyleri

Sıvı çözeltisi içindeki bileşenlerin zenginleştirmesi veya ayrılması işlemidir.

Deneylerde kullanılması talep edilen kimyasallar, Analiz/Test Başvuru Formu'nda belirtilmeli ve numunelerle birlikte Numune Kabul Birimi'ne teslim edilmelidir.

Katı numune getirilmesi durumunda numunenin

durumuna göre uygun boyuta getirme işlemi (numune hazırlama) ile özütleme deney ücretleri ayrıca eklenecektir.

7

3 litre çözelti veya en çok

1 kg katı

numune

250,00/deney

35-30-TM-22

Kimyasal çöktürme İşlemleri

Özütleme Deneyine uygulanan numunelere uygulanır.

Özel çalışma talepleri Analiz/Test Başvuru Formu'nda belirtilmeli ve ihtiyaç duyulan kimyasal maddeler

numunelerle birlikte Numune Kabul Birimi'ne teslim edilmelidir.

2

En çok 2 litrelik çözelti

50,00/deney