CEVHER ZENGİNLEŞTİRME TEKNOLOJİK TESTLERİ

(*) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’na göre akredite edilen analiz/test.

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Metot/Açıklama

Tamamlanma Süresi
(İş günü)

Numune Miktarı

Ücret (TL)

(KDV Dahil)

35-30-TC-13

Elek Analizi
(100 mesh üstü; Kuru)
(Tane Boyu Dağılımı Analizi)

100 mesh elek ile yapılacak elemeleri kapsar. (Parça ebadı 0,147 mm'den büyük)

Ücretlendirme fraksiyon sayısı olarak alınır.

Talep edilen elek adetinden bir fazlası fraksiyon sayısını belirler.

3

1 - 5 kg

7,00/fraksiyon

35-30-TC-14

*Elek Analizi (Kuru)

(Tane Boyu Dağılımı Analizi)

TS 3479 ISO 2591-1 Standardı'na göre yapılır.

9 mesh ve/veya 100 mesh (2 mm ve/veya 0,147 mm) elekler ile yapılan elemeleri kapsar.

Ücretlendirme fraksiyon sayısı olarak alınır.

Talep edilen elek adetinden bir fazlası fraksiyon sayısını belirler.

3

1 - 5 kg

10,00/fraksiyon

35-30-TC-15

Elek Analizi
(100 mesh altı; Kuru)
(Tane Boyu Dağılımı Analizi)

100 mesh elek ile yapılacak elemeleri kapsar. (Parça ebadı 0,147 mm'den küçük)

Ücretlendirme fraksiyon sayısı olarak alınır.

Talep edilen elek adetinden bir fazlası fraksiyon sayısını belirler.

3

1 - 5 kg

12,00/fraksiyon

35-30-TC-16

Elek Analizi
(100 mesh üstü; Yaş)
(Tane Boyu Dağılımı Analizi)

100 mesh elek ile yapılacak elemeleri kapsar. (Parça ebadı 0,147 mm'den büyük)

Ücretlendirme fraksiyon sayısı olarak alınır.

Talep edilen elek adetinden bir fazlası fraksiyon sayısını belirler.

5

1 - 5 kg

12,00/fraksiyon

35-30-TC-17

*Elek Analizi (Yaş)
(Tane Boyu Dağılımı Analizi)

TS 3479 ISO 2591-1 Standardı'na göre yapılır.

9 mesh ve/veya 100 mesh (2 mm ve/veya 0,147 mm) elekler ile yapılan elemeleri kapsar.

Ücretlendirme fraksiyon sayısı olarak alınır.

Talep edilen elek adetinden bir fazlası fraksiyon sayısını belirler.

5

1 - 5 kg

20,00/fraksiyon

35-30-TC-18

Elek Analizi
(100 mesh altı; Yaş)
(Tane Boyu Dağılımı Analizi)

100 mesh elek ile yapılacak elemeleri kapsar. (Parça ebadı 0,147 mm'den küçük)

Ücretlendirme fraksiyon sayısı olarak alınır.

Talep edilen elek adetinden bir fazlası fraksiyon sayısını belirler.

5

1 - 5 kg

17,00/fraksiyon

35-30-TC-19

Bölme ve Temsili Numune Alma

İşlem, -30 mm tane iriliği içindir.

Temsiliyeti bozmadan azaltma ve/veya bölme işlemi yapılır.

Numunenin uygun boyuta getirilmesi için yapılacak işlem

ücretleri ayrıca ilave edilecektir.

1

-30 mm tane boyutunda
1 - 50 kg
numune

7,00/kg

35-30-TC-20

Sallantılı Masa

Çalışılan her fraksiyon boyutu, bir deney sayılacaktır.

Numune uygun boyutta değil ise, uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin ücreti ayrıca ilave edilecektir.

Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse, bu ücretler ayrıca ilave edilecektir.

10

10 - 50 kg

130,00/deney

35-30-TC-21

Jig

Çalışılan her fraksiyon boyutu, bir deney sayılacaktır.

Numune uygun boyutta değil ise, uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin ücreti ayrıca ilave edilecektir.

Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse, bu ücretler ayrıca ilave edilecektir.

10

25 - 50 kg

130,00/deney

35-30-TC-23

Yüzme-Batma Testi
(Ayırma hunisi ile)

Ağır ortam Yoğunluğu 2,96 gr/cm3 'tür.

Çalışılan her fraksiyon boyutu, bir deney sayılacaktır.

Numune uygun boyutta değil ise, uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin ücreti ayrıca ilave edilecektir.

Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse, bu ücretler ayrıca ilave edilecektir.

10

0,2 - 1 kg

150,00/deney

35-30-TC-24

Multi Gravite Seperatör (MGS)

Çalışılan her fraksiyon boyutu, bir deney sayılacaktır.

Numune uygun boyutta değil ise, uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin ücreti ayrıca ilave edilecektir.

Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse, bu ücretler ayrıca ilave edilecektir.

10

50 - 200 kg

150,00/deney

35-30-TC-25

Yüzme-Batma Testi
(Tankta) (Kömür için)

Kömür yüzme-batma testi 1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9

yoğunluğundaki sıvıların bulunduğu tanklar içerisinde yapılmaktadır.

Yüzme Batma Testi'nin ürünlerinden analiz/testler

yapılacaktır. Buna göre sonuçlar değerlendirilecektir.

Numunenin uygun boyutlara getirilmesi ve ürünlerin analiz/test ücretleri bu ücrete dahildir.

Bu ücretlendirme, sınıflandırılan tek fraksiyon boyutu ile çalışılan numuneyi kapsar.

10

50 - 100 kg

6.500,00

35-30-TC-26

Humphrey Spirali Deneyi

Çalışılan her fraksiyon boyutu, bir deney sayılacaktır.

Numune uygun boyutta değil ise, uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin ücreti ayrıca ilave edilecektir.

Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse, bu ücretler ayrıca ilave edilecektir.

15

50 - 200 kg

650,00/deney

35-30-TC-27

Düşük Alan Şiddetli Kuru Manyetik Ayırma
(Laboratuvar Ölçekte)

Çalışılan her fraksiyon boyutu, bir deney sayılacaktır.

Numune uygun boyutta değil ise, uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin ücreti ayrıca ilave edilecektir.

Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse, bu ücretler ayrıca ilave edilecektir.

10

10 - 50 kg

110,00/deney

35-30-TC-29

Düşük Alan Şiddetli Yaş Manyetik Ayırma
(Laboratuvar Ölçekte)

Çalışılan her fraksiyon boyutu, bir deney sayılacaktır.

Numune uygun boyutta değil ise, uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin ücreti ayrıca ilave edilecektir.

Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse, bu ücretler ayrıca ilave edilecektir.

10

10 - 50 kg

120,00/deney

35-30-TC-31

Yüksek Alan Şiddetli Kuru Manyetik Ayırma
(Laboratuvar Ölçekte)

Çalışılan her fraksiyon boyutu, bir deney sayılacaktır.

Numune uygun boyutta değil ise, uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin ücreti ayrıca ilave edilecektir.

Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse, bu ücretler ayrıca ilave edilecektir.

10

10 - 50 kg

125,00/deney

35-30-TC-33

Yüksek Alan Şiddetli Yaş Manyetik Ayırma
(Laboratuvar Ölçekte)

Çalışılan her fraksiyon boyutu, bir deney sayılacaktır.

Numune uygun boyutta değil ise, uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin ücreti ayrıca ilave edilecektir.

Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse, bu ücretler ayrıca ilave edilecektir.

10

10 - 50 kg

135,00/deney

35-30-TC-35

Flotasyon Deneyi
(Laboratuvar Ölçekte)

Deneyler yalnız, tam teknoloji çalışmaları kapsamında yapılır. Bir flotasyon deneyinin devamında, yapılabilecek her bir temizleme deneyi, ayrı bir deney sayılacaktır.

Numunenin uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin ücreti ayrıca ilave edilecektir.

Deney sonrasında yapılacak olan kimyasal ve mineralojik analiz/testlerin ücretleri ayrıca ilave edilecektir.

10

5 kg

130,00/deney

35-30-TC-37

Filtrasyon (+147 mikron)

147 mikron'dan daha iri malzemeler filtre edilir.

5

1 - 5 kg

7,00/numune

35-30-TC-38

Filtrasyon (-147 mikron)

147 mikron ve ince malzemeler filtre edilir.

5

1 - 5 kg

11,00/numune

35-30-TC-39

Aşındırma (Scrubbing)

-

5

1 kg

28,00/deney

35-30-TC-40

Bond Değirmeni ile
Öğütülebilirlik İndeksi Tayini

İş indeksi yapılmaktadır.

10

50 kg

900,00/numune

35-30-TC-41

Davis Tüp Cihazı Testi

Numune uygun boyutta değil ise, uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin ücreti ayrıca ilave edilecektir.

Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse, bu ücretler ayrıca ilave edilecektir.

5

1 - 2 kg

28,00/deney

35-30-TC-42

Satmagan Cihazı ile Manyetit (Fe3O4) Tayini

Sonuç, % Manyetit (Fe3O4) olarak verilir.

Numunenin uygun boyuta getirilmesi için uygulanan işlemin ücreti ayrıca ilave edilecektir.

Deney sonrasında elde edilen ürünlerden kimyasal ve mineralojik analiz/testler talep edilirse, bu ücretler ayrıca ilave edilecektir.

5

0,5 - 1 kg

11,00/numune

35-30-TC-44

Akım Şeması Belirleme

Tam teknolojik test akım şeması belirleme.

10

-

250,00/numune

35-30-TC-45

Tam Teknoloji Çalışmaları

Çalışmanın niteliğine göre; boyut küçültme, temsili numune alma, giriş analizleri, zenginleştirme deneyleri, sonuç analizleri, değerlendirme ve raporlandırma süreçlerini kapsayan araştırma çalışmalarıdır.

Kurum dışı başvurularda sözleşme imzalanarak çalışmalara başlanır.

35-30-TC-45 kodu ile yapılacak Tam Teknoloji Çalışmalarında yapılacak mineralojik, petrografik ve kimyasal analizlerde %50 indirim uygulanacaktır.

Ayrıca, çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulabilecek ve %20'ye kadar olabilecek analiz/test ücret artışlarında, ilave ücret talep edilmeyecektir.

Çalışmanın niteliğine göre belirlenir.

Çalışmanın niteliğine göre belirlenir.

Çalışmanın

niteliğine göre

yapılan tüm analiz/testler ile belirlenir.

35-30-TC-46

Zeta Potansiyeli Ölçümü

Taneler arasındaki itme-çekme değeri belirlenerek flotasyon v.b. işlemlerde tanelerin davranışları incelenir.

Tane boyutu -10 µ (mikron) olmalıdır.

Numune uygun boyutta değil ise, uygun boyuta (-10 mikron) getirilmesi için uygulanan işlemin ücreti ayrıca ilave edilecektir.

3

-10µ tane
boyutunda
100 - 500 g

50,00 /pH
pH taramasında
ilave her pH için 20,00

35-30-TC-47

Soba Yakma Testi

Soba Yakma Testi, linyit ve linyit tozlarından üretilmiş briket kömür numuneleri için uygundur.

Soba Yakma Testi sürecinde analiz/testler yapılacaktır. Buna göre sonuçlar değerlendirilecektir. Analiz/testlerin ücreti bu ücrete dahildir.

5

10 - 20 kg

5.000,00/deney