SEPİYOLİT HAMMADDESİ TEKNOLOJİK TESTLERİ

 

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Metot/Açıklama

Tamamlanma Süresi
(İş günü)

Numune Miktarı

Ücret (TL)
(KDV Dahil)

35-30-TS-65

Sepiyolitin Kedi Kumu
Üretiminde Kullanımına
Yönelik Teknolojik
İnceleme

TS 12131 Standardı’na göre yapılır.

a) Su emme kapasitesi,

b) Çamurlaşma ve yumuşama özelliği,

c) Yığın yoğunluğu (Kurum içi metot),

d) Nem miktarı (ürün numunesinde),

e) pH değeri tayini,

f) Tane boyu dağılımı (ürün numunesinde)

g) 35-30-MP-19 kodlu analiz/test yapılır.

20

100’er g
parçalar halinde toplam  20 kg

600,00

35-30-TS-66

Sepiyolitin Sondaj Çamuru Kullanımına Yönelik
Teknolojik İnceleme

TS EN ISO 13500 Standardı’na göre yapılır.

Ek olarak;

35-30-MP-19 kodlu analiz/test yapılır.

20

5-10 kg

400,00