BENTONİT HAMMADDESİ TEKNOLOJİK TESTLERİ

 

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Metot/Açıklama

Tamamlanma Süresi
(İş günü)

Numune
Miktarı

Ücret (TL)
(KDV Dahil)

35-30-TS-39

Bentonit Sondaj İnceleme (İşlem Görmüş Numune)

TS EN ISO 13500 Standardı Madde 9'a göre yapılır.

10

5 - 10 kg

150,00

35-30-TS-40

Bentonit Sondaj İnceleme (İşlem Görmemiş Numune)

TS EN ISO 13500 Standardı Madde 10'a göre İşlem görmemiş/ katkısız bentonit numunesine yapılır.

15

5 - 10 kg

200,00

35-30-TS-41

Döküm Bentoniti Ön
Teknolojik Testleri

TS 5360 Standardı'na göre; Jelleşme Katsayısı Tayini yapılır.

TS EN 10252 Standardı'na göre; Şişme Özelliği Tayini yapılır.

7

5 - 10 kg

75,00

35-30-TS-42

Döküm Bentoniti
Teknolojik Testleri

TS 5360 Standardı'na göre; Döküm Bentonit Ön Teknoloji Testleri uygun olduğu takdirde yapılır.

35-30-TS-41 testlerine ilaveten;
a) Elek analizi (ürün numunesinde),
b) Nem miktarı tayini, (ürün numunesinde) (Kurum İçi Metot)
c) pH tayini,

ç) Likit ve sinterleşme tayini,

d) Yaş ve kuru mukavemet tayini

e)35-30-AJ-31 ve 35-30-MP-32 kodlu analiz/testler yapılır.

20

25 - 30 kg

1.350,00

35-30-TS-43

Bentonit Ağartma
Özelliğinin Tayini (Orijinal Numune)

Kurum İçi Metot
Doğal (orijinal) numunede yapılır.

5

5 kg

40,00

35-30-TS-44

Bentonit Ağartma
Özelliğinin Tayini (Aktifleştirilmiş Numune)

Kurum İçi Metot

Aktifleştirilmiş numunede yapılır.

10

5 kg

80,00

35-30-TS-117

Bentonitin Kedi Kumu Üretiminde Kullanımına Yönelik Teknolojik İnceleme

(Kurum İçi Metot)

TSE K 77 Standardı'na göre;

a) Rutubet (nem) tayini ,
b) pH tayini,

c) Su emme katsayısı tayini,

ç) Topak (klamp) kütlesi tayini,

d) Tane büyüklüğü tayini (ürün numunesinde)
e) 35-30-MP-32 kodlu analiz/test yapılır.

20

20 kg

1.100,00

35-30-TS-118

Killerde Metilen Mavisi Deneyi

ASTM C837 Standardı'na göre yapılır.

10

1 kg

210,00

35-30-TS-119

Bentonitin İlaç ve Kozmetik Üretiminde Kullanımına Yönelik Teknolojik İnceleme

TS EN 10252 Standardı'na göre;

a) pH tayini,

b) Rutubet (nem) tayini (ürün numunesinde) (Kurum İçi Metot),

c) Sedimantasyon hacmi tayini,

ç) Şişme özelliği,
d) Jel oluşturma,
e) Tane büyüklüğü tayini (ürün numunesinde)

f) 35-30-MP-32, 35-30-AJ-41, 35-30-AJ-45 ve 35-30-AJ-53 kodlu analiz/testler yapılır.

10

10 kg

1.950,00

35-30-TS-120

Bentonitin İçme ve
Kullanma Sularının Arıtımı Üretiminde Kullanımına Yönelik Teknolojik İnceleme

TS EN 13754 Standardı'na göre;

a) Tane büyüklüğü tayini (ürün numunesinde),
b) Sıkışık gevşek yığın yoğunluk tayini,

c) Rutubet (nem) tayini (ürün numunesinde)

ç) 35-30-AA-02 ve 35-30-MP-32 kodlu analiz/testler yapılır.

10

10 kg

950,00

35-30-TS-121

Bentonitin Seramik
Sanayiinde Kullanımına Yönelik Teknolojik İnceleme

TS 11136 Standardı'na göre;

a) pH tayini,

b) Tane büyüklüğü tayini (45 µm göz açıklıklı elekten geçen) (ürün numunesinde),

c) Pişme çekmesi tayini,

ç) Nem tayini (ürün numunesinde) (Kurum İçi metot),

d) Pişme sonrası Beyazlık ve renk ölçümü testi

e) 35-30-AJ-31 ve 35-30-MP-32 kodlu analiz/testler yapılır.

10

10 kg

1.150,00

35-30-TS-122

Bentonitin Lastik
Sanayiinde Kullanımına Yönelik Teknolojik İnceleme

TS 11442 Standardı'na göre;

a) Tane büyüklüğü tayini (ürün numunesinde),

b) pH tayini,

c) Nem tayini (ürün numunesinde) (Kurum İçi Metot),

ç) Jelleşme tayini,

d) Şişme özelliği tayini,

e) Ateş zayiatı (35-30-AA-02 kodlu analiz/testte yer alan)

f) 35-30-AJ-41, 35-30-AA-51 ve 35-30-MP-32 kodlu analiz/testler yapılır.

10

10 kg

1.350,00

35-30-TS-123

Bentonitin Kağıt Sanayiinde Kullanımına Yönelik
Teknolojik İnceleme

TS 11441 Standardı'na göre;

a) Tane büyüklüğü tayini (ürün numunesinde),

b) Aşındırma değeri tayini,
c) Nem tayini (ürün numunesinde) (Kurum İçi Metod),

ç) Beyazlık ve renk ölçümü testi

d) 35-30-AJ-31 ve 35-30-MP-32 kodlu analiz/testler yapılır.

10

10 kg

1.150,00