XRD ANALİZLERİ

XRD analizi yapılacak olan numune, her ne kadar belli bir boyuta kadar öğütülüp toz haline getirilse de, mümkün mertebe numunenin öğütülüp toz haline getirilmemiş parçasının gönderilmesi gereklidir.

Farklı kimyasal ve fiziksel deneylere maruz kalmış ve zorunlu olarak son aşaması toz haline getirilmiş numuneler hakkında yeterince bilgi verilmelidir.

Numuneler alındığı yeri (sahayı) ve/veya amaçlanan çalışmayı en iyi temsil edebilecek şekilde seçilmelidir.

Numuneler üzerinde, XRD Analizi’ni talep eden tarafından doldurulan “Numune Etiketleri” bulunmalıdır. Her bir etikette, okunabilir şekilde yazılan numune işareti, cinsi ve analiz için gerekli olan bilgiler yer almalıdır. Etikette yazılı numune işareti Analiz/Test Başvuru Formu’na da yazılmalıdır.

Aynı numune işareti ile birbirinden farklı numuneler getirilmemelidir. Aksi durumda numuneler işleme alınmaz.

Aynı numunede birden fazla analiz/test yapılacaksa, yapılacak analizlerin türüne ve sayısına göre örnek büyüklüğü arttırılmalıdır.

Numuneler temiz, kalın şeffaf bir naylon torba içerisinde veya sağlam bir bez torba içerisinde getirilmelidir.

XRD analizi; optik mikroskobik yöntemler ile kesin olarak tanımlanamayacak nitelikte olan doğal minerallerin tanımlanabilmeleri için uygulanır.

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Metot/Açıklama

Tamamlanma
Süresi
(İş günü)

Numune
Miktarı

Ücret (TL)
(KDV Dahil)

35-30-MP-17

XRD Difraktogram Çekimi

Toz haline getirilmiş kayaç ve mineral örneklerinin aksi belirtilmedikçe 2º-70º arasında XRD çekimi yapılarak, difraktogramlar jpeg formatında bilgisayar çıktısı olarak veya elektronik ortamda verilir.

Özel çekim aralığı veya koşullarının istenilmesi durumunda, Numune Kabul Birimi aracılığı ile ilgili Birimle irtibata geçilmesi gerekmektedir.

3

En az (2x2x2) cm
en fazla (5x5x5) cm
ebatlarında masif
numune veya
en az 20 g öğütülmüş  halde numune

75,00

35-30-MP-18

Detay Kil XRD Difraktogram Çekimi

Kil örneklerinin standart (2º-70º arası), normal
(2º-30º arası), etilen glikol (2º-30º arası), 300ºC ısıl (2º-30º arası) ve 550ºC ısıl (2º-30º arası) işlem
çekimleri yapılarak, difraktogramlar jpeg formatında bilgisayar çıktısı olarak veya elektronik ortamda verilir.

5

En az (2x2x2) cm
en fazla (5x5x5) cm
ebatlarında masif
numune veya
en az 50 g öğütülmüş  halde numune

175,00

35-30-MP-19

Standart Kalitatif Mineral
Analizi

Optik mikroskobik analiz yöntemleri ile mineralojik bileşimleri tanımlanamayacak nitelikte olan
numuneler, toz haline getirilerek XRD difraktogram çekimleri yapılır ve difraktogram üzerinden ASTM Standartlarına uygun olarak ayrıntılı mineralojik tanımlamaları yapılır.

İşleme tabii tutulmuş ve/veya sentetik numunelerde ek olarak 35-30-MP-19 kodlu analiz/test ile numunenin yapısına bağlı olarak kimyasal analizler
yapılacaktır. Bu analiz/testlerin ücretleri ayrıca eklenecektir.

5

En az (2x2x2) cm
en fazla (5x5x5) cm
ebatlarında masif
numune veya
en az 50 g öğütülmüş  halde numune

150,00

35-30-MP-20

Kalitatif Detay Kil Analizi

35-30-MP-19 kodlu analiz/testin daha detaylı
çalışmasıdır.

Kil örneklerinin standart (2º-70º arası), normal
(2º-30º arası), etilen glikol (2º-30º arası), 300ºC ısıl (2º-30º arası) ve 550ºC ısıl (2º-30º arası) işlem
çekimleri yapılarak XRD difraktogramları üzerinden ASTM Standartlarına uygun olarak ayrıntılı
mineralojik tanımlamaları yapılır.

7

En az (2x2x2) cm
en fazla (5x5x5) cm
ebatlarında masif
numune veya
en az 50 g öğütülmüş  halde numune

350,00

35-30-MP-32

Rietveld Metoduyla
Kantitatif Mineral Analizi (IV)
(Kil grubu minerallerce zengin numunelerde)

Kil örneklerinin standart (2º-70º arası), normal
(2º-30º arası), etilen glikol (2º-30º arası), 300ºC ısıl (2º-30º arası) ve 550ºC ısıl (2º-30º arası) işlem
çekimleri yapılarak, ASTM Standartlarına uygun olarak ayrıntılı mineralojik tanımlamaları ile uygun yazılım ve veri tabanları kullanılarak kantitatif mineral analizi yapılır.

Sadece kil grubu minerallerce zengin numunelerde uygulanmakta olup, başvuru öncesi uygulanan metot ve numune içeriği hakkında bilgi verilmesi
gerekmektedir.

Numunenin cinsine göre;
30-35-AA-01 veya 30-35-AA-02 veya 30-35-AJ-31 kodlu analiz/testlerin ücretleri ayrıca eklenecektir.

Analiz başvurusu yapılmadan önce, Numune Kabul Birimi aracılığı ile ilgili Birimle irtibata

geçilmesi ve randevu alınması

gerekmektedir.

Başvurunun kabul edilmesine müteakip yapılan termin

planına göre analizin tamamlanma süresi belirlenir ve süre ile ilgili bilgilendirme yapılır.

En az (2x2x2) cm

en fazla (5x5x5) cm

ebatlarında masif

numune veya

en az 50 g öğütülmüş  halde numune

600,00