TAM TEKNOLOJİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK MİNERALOJİK-PETROGRAFİK ANALİZLER

Numuneler alındığı yeri (sahayı) ve/veya amaçlanan çalışmayı en iyi temsil edebilecek şekilde seçilmelidir.

Numuneler üzerinde, Tam Teknolojik Çalışmalara Yönelik Mineralojil-Petrografik Analizi’ni talep eden tarafından doldurulan “Numune Etiketleri” bulunmalıdır. Her bir etikette, okunabilir bir şekilde yazılan, numune işareti, cinsi ve analiz için gerekli olan bilgiler yer almalıdır. Etikette yazılı numune işareti Analiz/Test Başvuru Formu’na da yazılmalıdır.

Aynı numune işareti ile birbirinden farklı numuneler getirilmemelidir. Aksi durumda numuneler işleme alınmaz.

Aynı numunede birden fazla analiz/test yapılacaksa, yapılacak analizlerin türüne ve sayısına göre örnek büyüklüğü arttırılmalıdır.

Numuneler temiz, kalın şeffaf bir naylon torba içerisinde veya sağlam bir bez torba içerisinde getirilmelidir.

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Metot/Açıklama

Tamamlanma
Süresi
(İş günü)

Numune
Miktarı

Ücret (TL)
(KDV Dahil)

35-30-MP-29

Tam Teknolojik Çalışmalara Yönelik Mineralojik Petrografik Analizler

Numunenin yapısı ve planlanan teknolojik çalışmaya göre, yapılması gereken analizler belirlenmektedir.

Analiz başvurusu yapılmadan önce,

Numune Kabul Birimi aracılığı ile ilgili Birimle irtibata geçilmesi ve randevu

alınması gerekmektedir.

Başvurunun kabul edilmesine müteakip yapılan termin planına göre analizin

tamamlanma süresi belirlenir ve süre ile ilgili bilgilendirme yapılır.

Teknolojik

çalışma için

yapılması

gerekli olan

analizlere göre belirlenir.

Çalışmanın
niteliğine
göre
belirlenir.

35-30-MP-30

Enerji Dağılımlı XRF (EDXRF)
Spektrometresi’nde
Standartsız Elementel Analiz

Sadece 30-35-MP-29 kodlu analiz/test numunelerine uygulanmaktadır.

Analiz başvurusu yapılmadan önce,

Numune Kabul Birimi aracılığı ile ilgili Birimle irtibata geçilmesi ve randevu

alınması gerekmektedir.

Başvurunun kabul edilmesine müteakip yapılan termin planına göre analizin

tamamlanma süresi belirlenir ve süre ile ilgili bilgilendirme yapılır.

Teknolojik

çalışma için

yapılması

gerekli olan

analizlere göre belirlenir.

100,00/numune