SIVI KAPANIM ANALİZLERİ

 

Sıvı kapanım analizleri ışık geçirgen olan ve olmayan mineraller olmak üzere 2 grup mineral üzerinde yapılabilmektedir. Minerallerin belirli kristal boyutunun altında olmaması gereklidir. Sıvı kapanım analizlerinin sağlıklı yapılabilmesi için en az 3 mm ve üzeri kristal boyutundaki minerallerin bulunduğu numuneler seçilmelidir. Daha küçük kristal boyutuna sahip minerallerde analiz yapmak mümkün olamayabilir.

Cevherleşmenin tipine yönelik çalışmalarda, alınacak olan numunelerin cevherleşme ile olan yaş ilişkisi kesin olarak bilinmelidir. Damar tipi cevherleşmelerde sistematik örnek alınmalıdır. Numunelerin analize uygunluğu, tamamen numuneyi alanın sorumluluğundadır.

Numuneler alındığı yeri (sahayı) ve/veya amaçlanan çalışmayı en iyi temsil edebilecek şekilde seçilmelidir.

Numuneler üzerinde, Sıvı Kapanım Analizi’ni talep eden tarafından doldurulan “Numune Etiketleri” bulunmalıdır. Her bir etikette, okunabilir bir şekilde yazılan, numune işareti, cinsi ve analiz için gerekli olan bilgiler yer almalıdır. Etikette yazılı numune işareti Analiz/Test Başvuru Formu’na da yazılmalıdır.

Aynı numune işareti ile birbirinden farklı numuneler getirilmemelidir. Aksi durumda numuneler işleme alınmaz.

Aynı numunede birden fazla analiz/test yapılacaksa, yapılacak analizlerin türüne ve sayısına göre örnek büyüklüğü arttırılmalıdır.

Numuneler temiz, kalın şeffaf bir naylon torba içerisinde veya sağlam bir bez torba içerisinde getirilmelidir.

Sıvı kapanım analizlerinin yapılabildiği en elverişli ışık geçirgen mineral türleri başlıca; kuvars, fluorit, barit, kalsit ve sölestin şeklinde sıralanabilir. Ancak bunların dışındaki ışık geçirgen minerallerde de sıvı kapanım çalışması, numunenin izin verdiği ölçüde yapılabilmektedir.

Işık geçirgen olmayan metalik cevher minerallerine ait numunelerde sıvı kapanım analizleri kızılötesi (IR) kamera yardımı ile sadece belirli metalik cevher mineralleri için yapılabilmektedir. Bunlar uygun kristal boyutuna sahip Pirit, Molibdenit, Enargit, Kalkozin, Stibnit, Sinobar, Sfalerit, Volframit mineralleri olup, kızılötesi (IR) kamera ile görüntü alınması mümkün olan minerallerdir.

 

 

 

 

 

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Metot/Açıklama

Tamamlanma
Süresi
(İş günü)

Numune
 Miktarı

Ücret (TL)
(KDV Dahil)

35-30-MP-15

Işık Geçirgen Minerallerde Sıvı Kapanım Analizi

Mineral bünyesindeki sıvı kapanımlardan homojenleşme sıcaklığı ve çözelti tuzluluk değerleri belirlenir. Sadece uygun kristal boyutunda ve yeterince sıvı kapanım içeren Kuvars, Kalsit, Fluorit, Barit, Sölestin gibi minerallerde analiz yapılır.

Analiz/Test Başvuru Formu ile tek seferde en fazla 3 (üç) adet numune kabul

edilmektedir.

Analiz başvurusu yapılmadan önce, Numune Kabul Birimi aracılığı ile ilgili Birimle irtibata geçilmesi ve randevu alınması gerekmektedir.

Başvurunun kabul edilmesine müteakip yapılan termin planına göre analizin tamamlanma süresi belirlenir ve süre ile ilgili

bilgilendirme yapılır.

En az (2x2x2) cm

en fazla (5x5x5) cm

ebatlarında

1 adet masif iyi

kristalize olmuş

numune

400,00

35-30-MP-16

Işık Geçirmeyen Metalik Minerallerde IR Kamera ile Sıvı Kapanım Analizi

Mineral bünyesindeki sıvı kapanımlardan homojenleşme sıcaklığı ve çözelti tuzluluk  değerleri belirlenir. Sadece uygun kristal  boyutunda ve yeterince sıvı kapanım içeren Pirit, Molibdenit, Enargit, Kalkozin, Stibnit, Sinobar, Sfalerit, Volframit

minerallerinde IR kamera ile analiz yapmak mümkündür.

Analiz/Test Başvuru Formu ile tek seferde en fazla 3 (üç) adet numune kabul

edilmektedir.

Analiz başvurusu yapılmadan önce, Numune Kabul Birimi aracılığı ile ilgili Birimle irtibata geçilmesi ve randevu alınması gerekmektedir.

Başvurunun kabul edilmesine müteakip yapılan termin planına göre analizin tamamlanma süresi belirlenir ve süre ile ilgili

bilgilendirme yapılır.

En az (2x2x2) cm

en fazla (5x5x5) cm

ebatlarında 

1 adet masif iyi

kristalize olmuş

numune

500,00