TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) ANALİZLERİ

Numuneler kesinlikle nemli olmamalı, temiz olmalı, ayrıca gerektiğinde parça çıkartmak için sulu veya susuz kesime uygun olmalı ve kesim veya taban traşlaması esnasında dağılmamalıdır.

Düşük vakum koşulları altında çalışma gerektiren numuneler kabul edilmez.

Zeolit gibi gözenekliliği fazla olan numuneler en az bir gün süre ile vakum altında tutulacağından ilgili laboratuvara birkaç gün önceden gönderilmelidir.

Mikrofosil numuneleri için numunelerin hazırlanması sorumluluğu analizi talep eden kişiye aittir.

Numuneler alındığı yeri (sahayı) ve/veya amaçlanan çalışmayı en iyi temsil edebilecek şekilde seçilmelidir.

Numuneler üzerinde, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Analizi’ni talep eden tarafından doldurulan “Numune Etiketleri” bulunmalıdır. Her bir etikette, okunabilir şekilde yazılan numune işareti, cinsi ve analiz için gerekli olan bilgiler yer almalıdır. Etikette yazılı numune işareti Analiz/Test Başvuru Formu’na da yazılmalıdır.

Aynı numune işareti ile birbirinden farklı numuneler getirilmemelidir. Aksi durumda numuneler işleme alınmaz.

Aynı numunede birden fazla analiz/test yapılacaksa, yapılacak analizlerin türüne ve sayısına göre örnek büyüklüğü arttırılmalıdır.

Numuneler temiz, kalın şeffaf bir naylon torba içerisinde veya sağlam bir bez torba içerisinde getirilmelidir.

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Metot/Açıklama

Tamamlanma
Süresi
(İş günü)

Numune
Miktarı

Ücret (TL)
(KDV Dahil)

35-30-MP-22

Taramalı Elektron
Mikroskobu (SEM) ile
Görüntü Alma ve Fotoğraf Çekimi

Yüksek vakum koşulları altında numune yüzeyinden ikincil elektron (SE), geri saçılmış elektron (BSE) veya karışık (SE+BSE) sinyal görüntüleri alınarak fotoğraf çekilir ve CD ortamına JPEG dosya

formatında kaydedilir

Numune başına;

Numune Hazırlama ücreti ayrıca eklenecektir.

(Hazır gelen numunelerden Numune Hazırlama ücreti alınmayacaktır.)

Analiz başvurusu

yapılmadan önce, Numune Kabul Birimi aracılığı ile ilgili Birimle irtibata geçilmesi ve randevu alınması

gerekmektedir.

Başvurunun kabul edilmesine müteakip yapılan termin planına göre analizin

tamamlanma süresi belirlenir ve süre ile ilgili bilgilendirme yapılır.

En az (1x1x1) cm

en fazla

(2x2x2) cm

ebatlarında

1 adet masif

numune veya öğütülmüş halde toz numune

250,00/saat

(1-5 adet

numune için

1 saat,

5 adet ve

üzeri numune

sayısı için 2 ve

üzeri saat

seçilmelidir.)

35-30-MP-23

Taramalı Elektron
Mikroskobu (SEM) ile
Görüntü Alma, Fotoğraf Çekimi ve  Mikrokimyasal (EDS) Analiz

Yüksek vakum koşulları altında numune yüzeyinden ikincil elektron (SE), geri saçılmış elektron (BSE) veya karışık (SE+BSE) sinyal görüntüleri alınarak, fotoğraf çekilir. İstenilen yerden standartsız yarı kantitatif nokta analizi veya hat analizi yapılır.
Fotoğraflar ve EDS analiz sonuçları CD ortamına kaydedilir.

Numune başına;
Numune Hazırlama ücreti ayrıca eklenecektir.
(Hazır gelen numunelerden Numune Hazırlama ücreti alınmayacaktır.)

Analiz başvurusu

yapılmadan önce, Numune Kabul Birimi aracılığı ile ilgili Birimle irtibata geçilmesi ve randevu alınması

gerekmektedir.

Başvurunun kabul edilmesine müteakip yapılan termin planına göre analizin

tamamlanma süresi belirlenir ve süre ile ilgili bilgilendirme yapılır.

En az (1x1x1) cm

en fazla

(2x2x2) cm

ebatlarında

1 adet masif

numune veya öğütülmüş halde toz numune

350,00/saat

(1-3 adet

numune için

1 saat,

3 adet ve

üzeri numune

sayısı için 2 ve

üzeri saat

seçilmelidir.)

35-30-MP-25

Taramalı Elektron
Mikroskobu (SEM) Analizleri İçin Numune Kaplama

Örnek yüzeyleri karbon, altın veya altın-palladyum ile kaplanır.

Kaplama türü analizi talep eden tarafından seçilir.

1

En az (1x1x1) cm
en fazla
(2x2x2) cm
ebatlarında
veya toz numune

60,00

35-30-MP-26

Taramalı Elektron
Mikroskobu (SEM) Analizleri İçin Parlatılmış İncekesit Yapımı

Standart 28x48x1 mm ebadındaki cam slayt (lam) üzerine kayaç numunesi araldit ile yapıştırılır ve üzeri açık bırakılarak otomatik aşındırma-parlatma makinası ile aşındırılarak parlatılır.

En az 3 numune için aşındırma-parlatma yapılır.

3

En az (2x2x2) cm
en fazla
(5x5x5) cm
ebatlarında
masif numune

100,00

35-30-MP-37

Taramalı Elektron Mikroskobu  (SEM) ile EDS Haritalama Çalışması

Yüksek vakum koşulları altında parlatma numunesi (kalıpta) üzerinde veya parlatılmış üzeri açık incekesit üzerinden seçilen bir alanda yarı kantitatif EDS analizi yapılır. Seçilen alanın elementsel olarak haritalanmış hali ve analiz sonuçları CD ortamına kaydedilir.

NOT: Analiz yapılacak alan çalışma esnasında başvuru yapan kişi tarafından belirlenir. Haritalama işleminde süre en az 2 ve üzeri saattir. Haritalaması yapılacak alanda düşük konsantrasyondaki element dağılımlarının saptanması için sürenin arttırılması gereklidir. Çalışma süresi başvuru esnasında belirlenir.

Numune başına; Analize hazır olarak getirilmeyen numunelere, kalıpta parlatma numunesi veya üzeri açık ince kesit yapımı ve karbon kaplama ücreti ayrıca eklenecektir.
Analiz başvurusu yapılmadan önce, Numune Kabul Birimi aracılığı ile ilgili Birimle irtibata geçilmesi ve randevu alınması gerekmektedir. Başvurunun kabul edilmesine müteakip yapılan termin planına göre analizin tamamlanma süresi belirlenir ve süre ile ilgili bilgilendirme yapılır. En az (1x1x1) cm en fazla (2x2x2) cm ebatlarında masif numune

350,00/saat      (1 numune için 2 ve üzeri saat çalışma süresi randevu alınırken belirlenir.)

35-30-MP-38

Zirkon Minerallerinde SEM-CL (Taramalı Elektron Mikroskobu – Cathodoluminescence) Analizi

Yüksek vakum koşulları altında başvuru sahibi tarafından daha önceden hazırlanmış, kalıplanmış ve karbon kaplanmış olan Zirkon minerallerinin CL (Cathodoluminescence) Dedektörü (Mini CL) ile görüntüleri alınarak  fotoğraf çekilir. Fotoğraflar CD ortamına JPEG formatında kaydedilir.

NOT: Numuneler müşteri tarafından daha sonraki analizlerine uygun olacak şekilde kalıplarda parlatılmış olarak getirilmelidir. Laboratuvarlarımızda numune hazırlama işlemi (kalıba alma, aşındırma ve parlatma ) yapılmamaktadır.

Karbon kaplaması yapılmamış olan numunelere karbon kaplama ücreti ayrıca eklenecektir.  

Analiz başvurusu yapılmadan önce, Numune Kabul Birimi aracılığı ile ilgili Birimle irtibata geçilmesi ve randevu alınması gerekmektedir.

Başvurunun kabul edilmesine müteakip yapılan termin planına göre analizin tamamlanma süresi belirlenir ve süre ile ilgili bilgilendirme yapılır.
Numuneler müşteri tarafından daha sonraki analizlerine uygun olacak şekilde kalıplarda parlatılmış olarak getirilmelidir.

400,00/saat

(1 numune için 2 ve üzeri saat çalışma süresi randevu alınırken belirlenir.)