ORGANİK (KÖMÜR) PETROGRAFİSİ ANALİZLERİ

Numuneler alındığı yeri (sahayı) ve/veya amaçlanan çalışmayı en iyi temsil edebilecek şekilde seçilmelidir.

Numuneler üzerinde, Organik (Kömür) Petrografisi Analizi’ni talep eden tarafından doldurulan “Numune Etiketleri” bulunmalıdır. Her bir etikette, okunabilir bir şekilde yazılan, numune işareti, cinsi ve analiz için gerekli olan bilgiler yer almalıdır. Etikette yazılı numune işareti Analiz/Test Başvuru Formu’na da yazılmalıdır.

Aynı numune işareti ile birbirinden farklı numuneler getirilmemelidir. Aksi durumda numuneler işleme alınmaz.

Aynı numunede birden fazla analiz/test yapılacaksa, yapılacak analizlerin türüne ve sayısına göre örnek büyüklüğü arttırılmalıdır.

Numuneler temiz, kalın şeffaf bir naylon torba içerisinde veya sağlam bir bez torba içerisinde getirilmelidir.

(*)Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’na göre akredite edilen analiz/test.

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Metot/Açıklama

Tamamlanma Süresi
(İş günü)

Numune
Miktarı

Ücret (TL)
(KDV Dahil)

35-30-MP-13

Kömürleşme, Grafitleşme ve Petrol Olgunlaşma Derecesinin Tayini

Üstten aydınlatmalı polarize ışık kaynaklı mikroskopta turba, kömür, grafit, kok, bitümlü şeyl, petrol şeyli, ozokerit, asfaltit gibi malzemelerin tesbiti yapılır.
Kömürün türü, organik maddenin geçirmiş olduğu
diyajenez etkisi, ortamda petrol olup olamayacağı ve malzemenin grafit olup olamayacağı belirlenir.

5

En az (2x2x2) cm
en fazla (5x5x5) cm
ebatlarında
1 adet masif numune veya en az 50 g
öğütülmüş numune

150,00

35-30-MP-14

Kömürlerde Petrografik Dağılım Analizi

Maseral ve mikrolitotip bileşenlerinin örnek içindeki % dağılımları kantitatif olarak belirlenir.

5

En az (2x2x2) cm
en fazla (5x5x5) cm
ebatlarında
1 adet masif numune veya en az 50 g 
öğütülmüş halde
numune

150,00

35-30-MP-33

*Vitrinit Yansıtma Tayini

(Bitümlü Kömür ve Antrasitte)

TS ISO 7404-5 Standardı’na göre yapılır.

5

En az (2x2x2) cm
en fazla (5x5x5) cm
ebatlarında
1 adet masif numune veya en az 50 g
öğütülmüş halde
numune

200,00