MİNERAL SERBESTLEŞME (MLA) ANALİZLERİ

Zenginleştirilmiş cevher minerallerine ait numuneler, öğütülmüş ve belirli elek aralıklarında elenerek tane boyu fraksiyonlarına ayrılmış olmalıdır.

Elek fraksiyonlarında en iri tane boyu 1.000 mikron ve daha altında olmalıdır. 100 mikronun altındaki elek fraksiyonları için elek aralıkları mümkün olduğunca dar tutulmalıdır (-100+75 mikron, -75+53 mikron, -53+38 mikron, -38+15 mikron gibi).

38 mikrondan daha küçük tane boyuna sahip elek fraksiyonlarının topaklanma eğilimi yüksek olduğu için, çok ince taneli elek fraksiyonları, numune hazırlama esnasında topaklanmaya sebebiyet vermeyecek şekilde, yaş elek analizi yapılarak, hazırlanıp gönderilmelidir.

Numuneler alındığı yeri (sahayı) ve/veya amaçlanan çalışmayı en iyi temsil edebilecek şekilde seçilmelidir.

Numuneler üzerinde, Mineral Serbestleşme Analizi’ni talep eden tarafından doldurulan “Numune Etiketleri” bulunmalıdır. Her bir etikette, okunabilir şekilde yazılan numune işareti, cinsi ve analiz için gerekli olan bilgiler yer almalıdır. Etikette yazılı numune işareti Analiz/Test Başvuru Formu’na da yazılmalıdır.

Aynı numune işareti ile birbirinden farklı numuneler getirilmemelidir. Aksi durumda numuneler işleme alınmaz.

Aynı numunede birden fazla analiz/test yapılacaksa, yapılacak analizlerin türüne ve sayısına göre örnek büyüklüğü arttırılmalıdır.

Numuneler temiz, kalın şeffaf bir naylon torba içerisinde veya sağlam bir bez torba içerisinde getirilmelidir.

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Metot/Açıklama

Tamamlanma
Süresi
(İş günü)

Numune
Miktarı

Ücret (TL)
(KDV Dahil)

35-30-MP-34

Modal (Kantitatif)
Mineralojik Analiz

(Teknolojik çalışma

yapılan numunelerde)

Sadece teknoloji çalışması yapılan numunelere uygulanan analizdir.

Analiz sonucunda her bir numuneye ait kantitatif modal mineralojik bileşim verilmektedir.

Numunenin mineralojik bileşiminin, cevher içeriğinin, tane boyunun, elek fraksiyon aralıklarının ve

yapılacak olan MLA analizinin belirlenebilmesi için bir ön çalışma yapılması gerekmektedir.

Analiz/Test Başvuru Formu ile tek seferde en fazla 8 (sekiz) adet numune kabul edilmektedir.

Analiz başvurusu

yapılmadan önce, Numune Kabul Birimi aracılığı ile ilgili Birimle irtibata geçilmesi ve randevu alınması

gerekmektedir.

Başvurunun kabul

edilmesine müteakip
yapılan termin planına göre analizin tamamlanma süresi belirlenir ve süre ile ilgili bilgilendirme yapılır.

Öğütülerek farklı elek fraksiyonlarına

ayrılmış en az 10, en fazla 100 g cevher numunesi

750,00

35-30-MP-35

Standart MLA (Mineral Serbestleşme Analizi)

(Teknolojik çalışma

yapılan numunelerde)

Sadece teknoloji çalışması yapılan numunelere uygulanan analizdir.

Analiz sonucunda her bir numuneye ait kantitatif modal mineralojik bileşim, hesaplanmış element içeriği, elementsel dağılım, parçacık boyut dağılımı, mineral boyut dağılımı, mineral birliktelikleri,

serbestleşme derecesi, kenetlenme durumu,

parçacık yoğunluğu ve parçacık şekil parametrelerini

kapsayan veri tabanı dosyası CD ortamına

kaydedilerek teslim edilir.

Numunenin mineralojik bileşiminin, cevher içeriğinin, tane boyunun, elek fraksiyon aralıklarının ve

yapılacak olan MLA analizinin belirlenebilmesi için bir ön çalışma yapılması gerekmektedir

Analiz/Test Başvuru Formu ile tek seferde en fazla 8 (sekiz) adet numune kabul edilmektedir.

 

Analiz başvurusu

yapılmadan önce, Numune Kabul Birimi aracılığı ile ilgili Birimle irtibata geçilmesi ve randevu alınması

gerekmektedir.

Başvurunun kabul

edilmesine müteakip
yapılan termin planına göre analizin tamamlanma süresi belirlenir ve süre ile ilgili bilgilendirme yapılır.

Öğütülerek farklı elek fraksiyonlarına

ayrılmış en az 10, en fazla 100 g cevher numunesi

1.500,00

35-30-MP-36

MLA (Mineral

Serbestleşme Analizi)

(Teknolojik çalışma

Platin Grubu Element (PGE), Nadir Toprak Elementleri, Altın Gümüş gibi elementleri İçeren numunelerde)

Sadece teknoloji çalışması yapılan numunelere uygulanan analizdir.

Analiz sonucunda her bir numuneye ait kantitatif modal mineralojik bileşim, hesaplanmış element içeriği, elementsel dağılım, parçacık boyut dağılımı, mineral boyut dağılımı, mineral birliktelikleri,

serbestleşme derecesi, kenetlenme durumu,

parçacık yoğunluğu ve parçacık şekil

parametrelerini kapsayan veri tabanı dosyası CD ortamına kaydedilerek teslim edilir.

Numunenin mineralojik bileşiminin, cevher içeriğinin, tane boyunun, elek fraksiyon aralıklarının ve

yapılacak olan MLA analizinin belirlenebilmesi için bir ön çalışma yapılması gerekmektedir.

Analiz/Test Başvuru Formu ile tek seferde en fazla 8 (sekiz) adet numune kabul edilmektedir.

Analiz başvurusu

yapılmadan önce, Numune Kabul Birimi aracılığı ile ilgili Birimle irtibata geçilmesi ve randevu alınması

gerekmektedir.

Başvurunun kabul

edilmesine müteakip
yapılan termin planına göre analizin tamamlanma süresi

belirlenir ve süre ile ilgili bilgilendirme yapılır.

Öğütülerek farklı elek fraksiyonlarına

ayrılmış en az 10, en fazla 100 g cevher numunesi

2.000,00