MİNERALOJİK-PETROGRAFİK ANALİZLER

Numunenin Mineralojik-Petrografik Analiz’le değerlendirilebilmesi, yani doku, mineralojik bileşim ve benzeri özelliklerine dayanılarak tanımlanabilmesi için gönderilecek olan parçanın yeteri kadar pekişmiş, kolayca dağılmayan, sert, ince kesit ve/veya parlatma yapımına uygun olması gerekir.

Kayaç numuneleri, eğer varsa, atmosferik koşullarda bozunmuş/günlenmiş yüzeyi mümkün olduğunca temizlendikten sonra taze kısmından alınmalıdır.

Döküntü malzemeden alınan numuneler için verilecek olan mineralojik - petrografik her türlü bilgi sadece o parçaya ait bilgi olup, alındığı sahayı temsil etmez.

Numuneler alındığı yeri (sahayı) ve/veya amaçlanan çalışmayı en iyi temsil edebilecek şekilde seçilmelidir.

Numuneler üzerinde, Mineralojik-Petrografik Analizi’ni talep eden tarafından doldurulan “Numune Etiketleri” bulunmalıdır. Her bir etikette, okunabilir bir şekilde yazılan, numune işareti, cinsi ve analiz için gerekli olan bilgiler yer almalıdır. Etikette yazılı numune işareti Analiz/Test Başvuru Formu’na da yazılmalıdır.

Aynı numune işareti ile birbirinden farklı numuneler getirilmemelidir. Aksi durumda numuneler işleme alınmaz.

Aynı numunede birden fazla analiz/test yapılacaksa, yapılacak analizlerin türüne ve sayısına göre örnek büyüklüğü arttırılmalıdır.

Numuneler temiz, kalın şeffaf bir naylon torba içerisinde veya sağlam bir bez torba içerisinde getirilmelidir.

(*)Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’na göre akredite edilen analiz/test.

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Metot/Açıklama

Tamamlanma Süresi
(İş günü)

Numune
Miktarı

Ücret (TL)
(KDV Dahil)

35-30-MP-01

Kayaç Numunelerinden İncekesit
Yapımı

Standart (28x48x1) mm ebadındaki cam slayt (lam) üzerine kayaç numunelerinden araldit kullanılarak incekesit yapımı

3

En az (5x5x5) cm
en fazla
(10x10x10) cm
ebatlarında
1 adet masif
numune

50,00

35-30-MP-02

Metalik Maden Numunelerinden
Parlatma Yapımı

Metalik maden numunelerinden yaklaşık (3x3x1) cm3 boyutlarında parlatma yapımı

3

En az (5x5x5) cm
en fazla
(10x10x10) cm
ebatlarında
1 adet masif
numune

50,00

35-30-MP-03

Metalik Maden Numunelerinden
Kalıpta Parlatma Yapımı

Metalik maden numunesi 25,30,40 veya 50 mm çapında plastik döküm kalıbı içine sığacak boyutlarda kesilip, yerleştirildikten sonra epoxy dökülerek kalıplanır ve otomatik parlatma
makinesinde toplam 9 aşamadan geçirilerek parlatılır.

En az 3 numune için parlatma yapılır.

4

En az (1x1x1) cm
en fazla (2x2x2) cm
ebatlarında
1 adet masif
numune ve
öğütülmüş numune

60,00

35-30-MP-04

*Petrografik Analiz için Numune
Hazırlama
(Bitümlü Kömür ve Antresitte)

TS ISO 7404-2 Standardı’na göre yapılır.

3

En az (2x2x2) cm
en fazla (5x5x5) cm
ebatlarında veya
en az 50 g öğütülmüş halde numune

60,00

35-30-MP-05

Metalik ve Metalik Olmayan
Minerallerden Sıvı Kapanım Kesiti Yapımı

Standart (28x48x1) mm ebadındaki cam slayt (lam) üzerine entellan kullanılarak sıvı kapanım kesiti yapımı

5

En az (2x2x2) cm
en fazla (5x5x5) cm
ebatlarında
masif numune

70,00

35-30-MP-06

Kalitatif Mineralojik
Petrografik Analiz

Kayaç örneklerinin mineralojik bileşimleri, dokusal ve varsa alterasyon özelliklerinin belirlenir, uygun sınıflama sistematiklerine göre adlandırılır.

5

En az (5x5x5) cm
en fazla (10x10x10) cm
ebatlarında
masif numune

150,00

35-30-MP-07

*Petrografik İnceleme
(Doğal Taşlar)

TS EN 12407 Standardı’na göre yapılır.

Mermer grubu numunelere uygulanır.

7

En az (5x5x5) cm
en fazla (10x10x10) cm
ebatlarında
masif numune

200,00

35-30-MP-08

Kalitatif Cevher Mikroskobisi

Metalik maden numunelerindeki cevher minerallerinin türleri ve birbirleriyle gösterdikleri dokusal ilişkiler
tanımlanır.

5

En az (5x5x5) cm
en fazla (10x10x10) cm
ebatlarında
masif numune

150,00

35-30-MP-09

Modal (Kantitatif) Mineralojik Petrografik Analiz

35-30-MP-06 kodlu analiz/testin daha detaylı
çalışmasıdır.

Kayaç örneklerinin mineralojik bileşimleri, minerallerin kayaç içindeki % miktarları, dokusal ve varsa alterasyon özellikleri belirlenip, uygun sınıflama sistematiklerine göre adlandırılır. Bu yöntem sadece tanesel dokuya sahip magmatik kayaçlarda veya iri taneli kumtaşlarında uygulanabilir.

7

En az (5x5x5) cm
en fazla (10x10x10) cm
ebatlarında
masif numune

160,00

35-30-MP-10

Görüntü Analiz Sistemi ile Detay Cevher Mikroskobisi Analizi

Metalik maden numunelerindeki cevher minerallerinin türleri ve birbirleriyle gösterdikleri dokusal ilişkiler, % miktarları ile cevher minerallerine ait gözlenebilen tüm tanesel parametreler, istatistiksel veriler görüntü analiz sistemi ile tanımlanır.

7

En az (5x5x5) cm
en fazla (10x10x10) cm
ebatlarında masif  
numune veya öğütülmüş numune

200,00

35-30-MP-11

Kayaç Örneklerinde MOHS Sertlik Analizi

Kayaç örneklerinin modal mineralojik bileşimlerine bağlı olarak ortalama MOHS sertlik değerleri hesaplanır.

5

En az (5x5x5) cm
en fazla (10x10x10) cm
ebatlarında
masif numune

100,00

35-30-MP-12

Dijital Fotoğraf Çekimi

İncekesitleri yapılmış veya parlatılmış her türlü örneğin polarizan mikroskopta fotoğraf çekimi

30-35-MP-01, 02 veya 03 kodlu Analiz/Testlerin ücretleri ayrıca eklenecektir.
(Hazır gelen numunelerden bu ücretler alınmayacaktır.)

1

En az (5x5x5) cm
en fazla (10x10x10) cm ebatlarında masif  
numune veya öğütülmüş numune

10,00/4 poz