FOURIER DÖNÜŞÜMLÜ KIZILÖTESİ (FT-IR) SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ

Numuneler alındığı yeri (sahayı) ve/veya amaçlanan çalışmayı en iyi temsil edebilecek şekilde seçilmelidir.

Numuneler üzerinde, Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Analizi’ni talep eden tarafından doldurulan “Numune Etiketleri” bulunmalıdır. Her bir etikette, okunabilir bir şekilde yazılan, numune işareti, cinsi ve analiz için gerekli olan bilgiler yer almalıdır. Etikette yazılı numune işareti Analiz/Test Başvuru Formu’na da yazılmalıdır.

Aynı numune işareti ile birbirinden farklı numuneler getirilmemelidir. Aksi durumda numuneler işleme alınmaz.

Aynı numunede birden fazla analiz/test yapılacaksa, yapılacak analizlerin türüne ve sayısına göre örnek büyüklüğü arttırılmalıdır.

Numuneler temiz, kalın şeffaf bir naylon torba içerisinde veya sağlam bir bez torba içerisinde getirilmelidir.

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Metot/Açıklama

Tamamlanma
Süresi
(İş günü)

Numune
Miktarı

Ücret (TL)
(KDV Dahil)

35-30-MP-27

Orta Kızıl Ötesi Bölgede (MIR)
(ATR ile Spektrum Çekimi)

Orta Kızıl Ötesi Bölgede (MIR), toz numunelerin elmas kristalli ATR’de, spektrum çekimi yapılarak, sonuç bilgisayar çıktısı olarak veya
elektronik ortamda verilir.

3

50 – 100 mg arasında toz numune

70,00

35-30-MP-28

Orta Kızıl Ötesi Bölgede (MIR)
(KBr ile hazırlanmış pellet numuneler için)

Orta Kızıl Ötesi Bölgede (MIR), toz numuneler KBr ile 13 mm’lik pelletler haline getirilir, spektrum çekimi
yapılarak, sonuç bilgisayar çıktısı olarak veya elektronik ortamda
verilir.

3

50 – 100 mg arasında toz numune

100,00