ICP-OES İLE ESER ELEMENT ANALİZLERİ

Numune için istenen çözme işlemi/analiz, numunenin yapısına, istenen element/bileşiklerin dedeksiyon lerine ve/veya mevcut standartlara/cihaz programlarına uygun değilse, uygun olan yöntem ile çözme işlemi/analiz edilir ve bu analize karşılık gelen Analiz/Test Kodu’na göre Analiz/Test Raporu düzenlenir. Bu durum fiyat farkı oluşturabilir.

(*) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’na göre akredite edilen analiz/test.

(a) Üçlü Asitte Çözme İşlemi, derişik per klorik asit (HClO4)+ derişik hidroklorik asit (HCl)+ derişik nitrik asit (HNO3)’de çözme.

(f) Dörtlü Asitte Çözme İşlemi, derişik per klorik asit (HClO4)+ derişik hidroklorik asit (HCl)+ derişik nitrik asit (HNO3)+ derişik hidroflorik asit (HF)’de çözme.

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Dedeksiyon Limiti

Metot/Açıklama

Tamamlanma Süresi

(İş günü)

Numune

Miktarı

Ücret (TL)

(KDV Dahil)

Alt

Üst

35-30-AJ-38

Kömür
Külünde Minör (Eser) Elementler

V (Vanadyum)

10 ppm

10.000 ppm

aÜçlü asitte çözme işlemi

ve

ICP-OES Cihazı ile analiz

 

 

10

Öğütülmüş 50 g 

veya

öğütülmemiş

0,5 - 2 kg

Tümü 250,00 veya
bir parametre
75,00 ve
sonraki her bir parametre 50,00

Cr (Krom)

Cu (Bakır)

5 ppm

10.000 ppm

Zn (Çinko)

10 ppm

10.000 ppm

As (Arsenik)

Rb (Rubidyum)

Mo (Molibden)

5 ppm

10.000 ppm

Sr (Stronsiyum)

20 ppm

10.000 ppm

Y (İtriyum)

5 ppm

10.000 ppm

Ba (Baryum)

20 ppm

10.000 ppm

Pb (Kurşun)

10 ppm

10.000 ppm

Th (Toryum)

U (Uranyum)

B (Bor)

20 ppm

10.000 ppm

Co (Kobalt)

5 ppm

10.000 ppm

Cd (Kadmiyum)

Ni (Nikel)

10 ppm

10.000 ppm

Se (Selenyum)

5 ppm

10.000 ppm

Sb (Antimon)

10 ppm

10.000 ppm

Ga (Galyum)

5 ppm 10.000 ppm

Li (Lityum)

10 ppm

10.000 ppm

35-30-AJ-41

Toprak ve Kayaç

Numunelerinde

*Cu (Bakır)

7 ppm

20.000 ppm

TS ISO 14869-1 Standardı’na göre çözme işlemi ve SM 3120 B Standardı’na göre ICP-OES Cihazı ile analiz

15

Öğütülmüş 5 g veya

öğütülmemiş

0,5 - 2 kg

Tümü 250,00 veya

bir element 75,00 ve

sonraki her bir element 50,00

*Pb (Kurşun)

15 ppm

20.000 ppm

*Zn (Çinko)

10 ppm

20.000 ppm

*Mo (Molibden)

7 ppm

20.000 ppm

*Fe (Demir)

15 ppm

20.000 ppm

*Co (Kobalt)

5 ppm

20.000 ppm

*Cd (Kadmiyum)

6 ppm

20.000 ppm

*Ni (Nikel)

6 ppm

20.000 ppm

*As (Arsenik)

10 ppm

20.000 ppm

*Sb (Antimon)

10 ppm

20.000 ppm

*Se (Selenyum)

8 ppm

20.000 ppm

*Mn (Mangan)

10 ppm

20.000 ppm

35-30-AJ-43  

Toprak, Sediman ve Kayaç

Numunelerinde

Rb (Rubidyum)

10 ppm

50.000 ppm

TS ISO 14869-1 ve
TS ISO 14869-2
Standardlarına göre çözme işlemi
veya
Alkali Eritiş Metodu ile
çözme işlemi
veya
fDörtlü asitte çözme işlemi ve

 ICP-OES Cihazı ile analiz

(Numunelerin matriksine göre alt ve üst dedeksiyon leri değişebilir.)  

10

 Öğütülmüş 5 g veya

öğütülmemiş

0,5 - 2 kg

Tümü 150,00 veya

bir element 75,00 ve

sonraki her bir element 50,00

Ba (Baryum)

10 ppm

50.000 ppm

Cr (Krom)

10 ppm

50.000 ppm

Sn (Kalay)

10 ppm

50.000 ppm

Mn (Mangan)

10 ppm

50.000 ppm

Sr (Stronsiyum)

10 ppm

50.000 ppm

W (Volfram)

10 ppm

50.000 ppm

Te (Tellür)

10 ppm

50.000 ppm

Li (Lityum)

10 ppm

50.000 ppm

B (Bor)

10 ppm

50.000 ppm

35-30-AJ-55

Toprak,
Sediman ve
Kayaç
Numunelerinde

Cu (Bakır)

10 ppm

50.000 ppm

fDörtlü asitte çözme işlemi ve ICP-OES Cihazı ile analiz

(Numunelerin matriksine göre alt ve üst dedeksiyon leri değişebilir.)

10

Öğütülmüş 5 g veya

öğütülmemiş

0,5 - 2 kg

Tümü 200,00 veya

bir element 75,00 ve

sonraki her bir element

50,00

Pb (Kurşun)

10 ppm

50.000 ppm

Zn (Çinko)

10 ppm

50.000 ppm

Mo (Molibden)

10 ppm

50.000 ppm

Fe (Demir)

10 ppm

50.000 ppm

Co (Kobalt)

10 ppm

50.000 ppm

Cd (Kadmiyum)

10 ppm

50.000 ppm

Ni (Nikel)

10 ppm

50.000 ppm

As (Arsenik)

10 ppm

50.000 ppm

Sb (Antimon)

10 ppm

50.000 ppm

Se (Selenyum)

10 ppm

50.000 ppm

Mn (Mangan)

10 ppm

50.000 ppm