ICP-MS İLE ESER ELEMENT ANALİZLERİ

Numune için istenen çözme işlemi/analiz, numunenin yapısına, istenen element/bileşiklerin dedeksiyon lerine ve/veya mevcut standartlara/cihaz programlarına uygun değilse, uygun olan yöntem ile çözme işlemi/analiz edilir ve bu analize karşılık gelen Analiz/Test Kodu’na göre Analiz/Test Raporu düzenlenir. Bu durum fiyat farkı oluşturabilir.

(*) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’na göre akredite edilen analiz/test.

(a) Üçlü Asitte Çözme İşlemi, derişik per klorik asit (HClO4)+ derişik hidroklorik asit (HCl)+ derişik nitrik asit (HNO3)’de çözme.

(f) Dörtlü Asitte Çözme İşlemi, derişik per klorik asit (HClO4)+ derişik hidroklorik asit (HCl)+ derişik nitrik asit (HNO3)+ derişik hidroflorik asit (HF)’de çözme.

(d) Numune yapısına bağlı olarak kısmi çözülebilir.

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Dedeksiyon Limiti

Metot/Açıklama

Tamamlanma Süresi

(İş günü)

Numune

Miktarı

Ücret (TL)

(KDV Dahil)

Alt

Üst

35-30-AJ-44

Toprak,

Sediman,

Kayaç ve Kömür Külü

Numunelerinde Nadir Toprak Elementleri

Ce (Seryum)

0,1 ppm

2.000 ppm

aÜçlü asitte çözme işlemi veya

fDörtlü asitte çözme işlemi ve

ICP-MS Cihazı ile analiz

(Numunelerin matriksine göre alt ve üst dedeksiyon leri değişebilir.)

15

Öğütülmüş 5 g veya

Öğütülmemiş

0,5 - 2 kg

Tümü 350,00 veya

bir element 75,00 ve

sonraki her bir element

50,00

Dy (Disprosiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Er (Erbiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Eu (Evropyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Gd (Gadolinyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Ho (Holmiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

La (Lantan)

0,1 ppm

2.000 ppm

Lu (Lütesyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Nd (Neodim)

0,1 ppm

2.000 ppm

Pr (Paraseodim)

0,1 ppm

2.000 ppm

Sc (Skandiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Sm (Samaryum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Th (Toryum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Tm (Tulyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Y (İtriyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Yb (İterbiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Tb (Terbiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Hf (Hafniyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

U (Uranyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

35-30-AJ-45

Toprak,
Sediman ve
Kayaç
Numunelerinde

As (Arsenik)

0,1 ppm

2.000 ppm

TS ISO 14869-1
Standardı'na göre
çözme işlemi
veya
aÜçlü asitte çözme işlemi ve ICP-MS Cihazı ile analiz

(Numunelerin matriksine göre alt ve üst dedeksiyon leri değişebilir.)

10

Öğütülmüş 5g veya

Öğütülmemiş

0,5-2 kg

 

 

Tümü 350,00 veya

bir element 75,00 ve

sonraki her bir element 50,00

Be (Berilyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Bi (Bizmut)

0,1 ppm

2.000 ppm

Cd (Kadmiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Co (Kobalt)

0,1 ppm

2.000 ppm

Cu (Bakır)

0,1 ppm

2.000 ppm

Ga (Galyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Ge (Germanyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

ln (İndiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Ni (Nikel)

0,1 ppm

2.000 ppm

Mo (Molibden)

0,1 ppm

2.000 ppm

Sb (Antimon)

0,1 ppm

2.000 ppm

Tl (Talyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Hf (Hafniyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

V (Vanadyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

35-30-AJ-53

Toprak,

Sediman ve

Kayaç

Numunelerinde

Rb (Rubidyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

TS ISO 14869-1 ve

TS ISO 14869-2

Standardlarına göre çözme işlemi

veya

Alkali Eritiş Metodu ile

çözme işlemi

veya

fDörtlü asitte çözme işlemi ve ICP-MS Cihazı ile analiz

(Numunelerin matriksine göre alt ve üst dedeksiyon leri değişebilir.)

15

Öğütülmüş 5g veya
öğütülmemiş
0,5-2 kg

Tümü 350,00 veya
bir element 75,00 ve
sonraki her bir element 50,00

Ba (Baryum)

0,1 ppm

2.000 ppm

dNb (Niobyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

dTa (Tantal)

0,1 ppm

2.000 ppm

Pb (Kurşun)

0,1 ppm

2.000 ppm

Sr (Stronsiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

dZr (Zirkonyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Cs (Sezyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Cr (Krom)

0,1 ppm

2.000 ppm

35-30-AJ-56

*Kömür Külü

Numunelerinde

*Ni (Nikel)

1 ppm

2.000 ppm

 

Kurum İçi Metot
ICP-MS Cihazı ile analiz

 

 

10

Öğütülmüş en az 250 g

veya

öğütülmemiş

en az 2 kg

300,00

*Cu (Bakır)

3 ppm

2.000 ppm

*Mn (Mangan)

0,4 ppm

2.000 ppm

*V (Vanadyum)

0,8 ppm

2.000 ppm

*As (Arsenik)

0,3 ppm

2.000 ppm