XRF ANALİZLERİ

Numune, selüloz ile 15 dakika homojen hale gelinceye kadar öğütülür ve pres işlemi ile disk haline getirilerek XRF Cihazında, numune yapısına uygun programlarda okunur ve değerlendirilir.

Numune yapısına göre, pres işlemi yerine eritiş yöntemi kullanılabilir.

Numune için istenen analiz, numunenin yapısına, istenen element/bileşiklerin dedeksiyon lerine ve/veya mevcut standartlara/cihaz programlarına uygun değilse, uygun olan yöntem ile analiz edilir ve bu analize karşılık gelen Analiz/Test Kodu’na göre Analiz/Test Raporu düzenlenir. Bu durum fiyat farkı oluşturabilir.

Numunede, XRF Cihazı analiz sonuçlarına göre % 5 ve üzerinde S (Kükürt) olması durumunda veya numunenin kimyasal yapısının XRF Cihazı analizine uygun olmadığı durumda numune başka bir laboratuvara yönlendirilir.

(*) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’na göre akredite edilen analiz/test.

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Dedeksiyon Limiti

Metot/Açıklama

Tamamlanma Süresi

(İş günü)

Numune Miktarı

Ücret (TL) (KDV Dahil)

Alt

Üst

35-30-AJ-29

Krom

Cevherinde

*Cr2O3 (Krom (III) oksit)

%38

%57

TS EN 15309

Standardı’na göre yapılır.

7

Öğütülmüş
50 g veya
öğütülmemiş 
0,5 - 2 kg

100,00

*Fe2O3 (Demir (III) oksit)

%12

%27

35-30-AJ-30

*Doğal

Taşlarda XRF

Cihazıyla Kimyasal Analiz 

 

Mermer Granit Andezit-Bazalt

Mermer Granit Andezit-Bazalt

TS EN 15309

Standardı’na göre yapılır.

Mermer, Granit,

Andezit-Bazalt

numunelerine uygulanır.

7

Öğütülmüş
50 g veya
öğütülmemiş
0,5 - 2 kg

200,00

*CaO (Kalsiyum oksit)

%47,49 %0,09 %4,92

%56 %3,76            %13,30

*SiO2 (Silisyum dioksit)

%0,12 %67,10     %47,96

%3,08 %76,95        %58,84

*Al2O3 (Alüminyum oksit)

%0,01 %10,64     %14,98

%1,10 %15,52       %16,89

*Fe2O3 (Demir (III) oksit)

%0,01 %0,86       %6,12

%1,97 %4,76         %14,32

*MgO (Magnezyum oksit)

%0,11 %0,10       %1,61

%3,63 %1,79        %6,56

35-30-AJ-31

Silikat,

Kuvars,

Mangan,

Magnezyum,

Demir( Piridik ve Metalik Hariç),

Kalker,

Dolomit,

Çimento ve

Boksit

Cevherlerinde

Oksitler

SiO2 (Silisyum di oksit)

%0,1

%100

Yarı Kantitatif Analiz

7

Öğütülmüş
50 g veya
öğütülmemiş
0,5 - 2 kg

Tümü 150,00

veya

bir

parametre

75,00 ve

sonraki her bir parametre 50,00

Al2O3 (Alüminyum oksit)

Fe2O3 (Demir (III) oksit)

CaO (Kalsiyum oksit)

MgO (Magnezyum oksit)

Na2O (Sodyum oksit)

K2O (Potasyum oksit)

TiO2 (Titanyum di oksit)

P2O5 (Di fosfor penta oksit)

MnO (Mangan (II) oksit)

Ateş Zayiatı (Kızdırma Kaybı) Tayini

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Dedeksiyon Limiti

Metot/Açıklama

Tamamlanma Süresi

(İş günü)

Numune

Miktarı

Ücret (TL)

(KDV Dahil)

Alt

Üst

35-30-AJ-36

Sodyum Klorür ve Sodyum Sülfat Yapısındaki

Tuzlarda

SiO2 (Silisyum di oksit)

%0,1

%100

Yarı Kantitatif Analiz

7

Öğütülmüş 50 g veya

öğütülmemiş 

0,5 - 2 kg

Tümü 150,00 veya bir parametre 75,00 ve sonraki her bir parametre 50,00

Al2O3 (Alüminyum oksit)

Fe2O (Demir (III) oksit)

CaO (Kalsiyum oksit)

MgO (Magnezyum oksit)

Na (Sodyum)

K2O (Potasyum oksit)

SO3 (Sülfit)

Cl (Klor)

35-30-AJ-37

Kömür Külünde Majör (Ana) Oksitler

SiO2 (Silisyum di oksit)

%0,1

%100

Yarı Kantitatif Analiz

10

Öğütülmüş 50 g veya 

öğütülmemiş

0,5 - 2 kg

Tümü 150,00 veya bir parametre 75,00 ve sonraki her bir parametre 50,00

Al2O3 (Alüminyum oksit)

Fe2O3 (Demir (III) oksit)

CaO (Kalsiyum oksit)

MgO (Magnezyum oksit)

Na2O (Sodyum oksit)

K2O (Potasyum oksit)

TiO2 (Titanyum di oksit)

P2O5 (Di fosfor penta oksit)

MnO (Mangan (II) oksit)

SO3 (Sülfit)

35-30-AJ-48

Boksit Cevheri, Demir Cevheri (Piridik ve metalik hariç),Magnezyum Silikat Cevherleri ve Kalsiyum Silikat Cevherleri ve Krom Cevherinde Oksitler

SiO2 (Silisyum di oksit)

%0.1

%100

Yarı Kantitatif Analiz

Numuneler Eritiş

Yöntemiyle

hazırlanmaktadır.

10

Öğütülmüş 50 g veya

öğütülmemiş

0,5 - 2 kg

Tümü 200,00 veya

bir parametre 75,00 ve sonraki her bir parametre 50,00

Al2O3 (Alüminyum oksit)

Fe2O3 (Demir (III) oksit)

CaO (Kalsiyum oksit)

MgO (Magnezyum oksit)

Na2O (Sodyum oksit)

K2O (Potasyum oksit)

TiO2 (Titanyum di oksit)

P2O5 (Di fosfor penta oksit)

MnO (Mangan (II) oksit)

Cr2O3 (Krom (III) oksit)

Ateş Zayiatı (Kızdırma Kaybı) Tayini

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Dedeksiyon Limiti

Metot/Açıklama

Tamamlanma Süresi

(İş günü)

Numune

Miktarı

Ücret (TL) (KDV Dahil)

Alt

Üst

35-30-AJ-54

SiO2 (Silisyum di oksit)

Majör oksitler için

% 0,1

SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2P2O5, MnO

Majör oksitlerdir.

Majör oksitler için

 % 100

SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, MnO

Majör oksitlerdir.

Yarı

Kantitatif Analiz

(Majör/ Minör oksitler

numunenin kimyasal

yapısına bağlı olarak

değişiklik

gösterebilir.)

7

Öğütülmüş
50 g
veya
öğütülmemiş
0,5 - 2 kg

Tümü 500,00

veya

bir parametre

75,00

sonraki herbir parametre

50,00

Al2O3 (Alüminyum oksit)

Fe2O3 (Demir (III) oksit)

CaO (Kalsiyum oksit)

MgO (Magnezyum oksit)

Na2O (Sodyum oksit)

K2O (Potasyum oksit)

TiO2 (Titanyum di oksit)

P2O5 (Di fosfor penta oksit)

MnO (Mangan (II) oksit)

Ateş Zayiatı (Kızdırma Kaybı) Tayini

Cr2O3 (Krom (III) oksit)

Minör Oksitler için

% 0,01

Cr2O3 , V2O5 , Co3O4 , CuO, ZnO, ZrO2 , Y2O3 , PbO, Rb2O, SrO, SnO2 , F, BaO, NiO, SO3 , CdO, BiO3

Minör oksitlerdir.

Minör Oksitler için

 % 0,1

Cr2O3 , V2O5 , Co3O4 , CuO, ZnO, ZrO2 , Y2O3 , PbO, Rb2O, SrO, SnO2 , F, BaO, NiO, SO3 , CdO, BiO3 Minör oksitlerdir.

V2O5 (Di vanadyum penta oksit)

Co3O4 (Tri kobalt tekra oksit)

CuO (Bakır (II) oksit)

ZnO (Çinko oksit)

ZrO2 (Zirkonyum di oksit)

Y2O3 (Di itriyum tri oksit)

PbO (Kurşun oksit)

Rb2O (Di rubityum oksit)

SrO (Stronsiyum oksit)

SnO2 (Kalay di oksit)

F (Flor)

BaO (Baryum oksit)

NiO (Nikel oksit)

SO3 (Sülfür tri oksit)

CdO (Kadmiyum oksit)

Bi2O3 (Bizmut tri oksit)