TAM TEKNOLOJİK ÇALIŞMALARA YÖNELİK ESER ELEMENT ANALİZLERİ

 

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Dedeksiyon Limiti

Metot/Açıklama

Tamamlanma Süresi

(İş günü)

Numune

Miktarı

Ücret (TL)

(KDV Dahil)

Alt

Üst

35-30-AJ-59

Toprak,

Sediman, 

Kayaç ve Kömür Külü

Numunelerinde Nadir Toprak Elementleri

(Sadece Teknoloji Koordinatörlüğü İstek Yapabilir.)

Ce (Seryum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Numunenin yapısı ve planlanan teknolojik çalışmaya göre yapılması gereken analizler belirlenmektedir. Analiz başvurusu yapılmadan önce Birimle irtibata geçilmesi gerekmektedir.

 

 

(Numunelerin matriksine göre alt ve üst dedeksiyon leri değişebilir.)  

15

Öğütülmüş 5 g veya

öğütülmemiş

0,5 - 2 kg

Bir element 75,00 ve

sonraki her bir element

50,00

Dy (Disprosiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Er (Erbiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Eu (Evropyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Gd (Gadolinyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Ho (Holmiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

La (Lantan)

0,1 ppm

2.000 ppm

Lu (Lütesyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Nd (Neodim)

0,1 ppm

2.000 ppm

Pr (Paraseodim)

0,1 ppm

2.000 ppm

Sc (Skandiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Sm (Samaryum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Th (Toryum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Tm (Tulyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Y (İtriyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Yb (İterbiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Tb (Terbiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

U (Uranyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Sn (Kalay)

10 ppm

50.000 ppm

Mn (Mangan)

10 ppm

50.000 ppm

W (Volfram)

10 ppm

50.000 ppm

Te (Tellür)

10 ppm

50.000 ppm

Li (Lityum)

10 ppm

50.000 ppm

B (Bor)

10 ppm

50.000 ppm

As (Arsenik)

0,1 ppm

2.000 ppm

Be (Berilyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Bi (Bizmut)

0,1 ppm

2.000 ppm

Cd (Kadmiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Co (Kobalt)

0,1 ppm

2.000 ppm

Cu (Bakır)

0,1 ppm

2.000 ppm

Ga (Galyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Ge (Germanyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

In (İndiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Ni (Nikel)

0,1 ppm

2.000 ppm

Mo (Molibden)

0,1 ppm

2.000 ppm

Sb (Antimon)

0,1 ppm

2.000 ppm

Tl (Talyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Hf (Hafniyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

V (Vanadyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Rb (Rubidyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Ba (Baryum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Nb (Niobyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Ta (Tantalyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Pb (Kurşun)

0,1 ppm

2.000 ppm

Sr (Stronsiyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Zr (Zirkonyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Cs (Sezyum)

0,1 ppm

2.000 ppm

Cr (Krom)

0,1 ppm

2.000 ppm

Zn (Çinko)

0,1 ppm

2.000 ppm