METAL-ÇELİK VE ALAŞIM ANALİZLERİ

Numune için istenen analiz, numunenin yapısına, istenen element/bileşiklerin dedeksiyon lerine ve/veya mevcut standartlara/cihaz programlarına uygun değilse, uygun olan yöntem ile analiz edilir ve bu analize karşılık gelen Analiz/Test Kodu’na göre Analiz/Test Raporu düzenlenir. Bu durum fiyat farkı oluşturabilir.

Analiz/Test Kodu
Analiz/Test Adı
Dedeksiyon Limiti
Metot/Açıklama
Tamamlanma Süresi
( İş günü)
Numune Miktarı
Ücret (TL)
(KDV Dahil)
Alt
Üst
35-30-AJ-28
Pb (Kurşun) 20 ppm 10000 ppm

10.000 ppm (%1)’in altındaki değere sahip elementlerin analizi ICP-OES Cihazı ile, yapılır.

 

10.000 ppm (%1)’in üstündeki değere sahip elementlerin analizi XRF Cihazı ile yapılır.

Sonuçlar yarı kantitafif olarak verilir.

10

ICP-OES Cihazı ile yapılan analiz için tanecik boyutu 0,5-1,18 mm veya 35-16 mesh 5 gr numune

 

 

XRF Cihazı ile yapılan analiz için en az 35mm en çok 50mm çapında 10mm yüsekliğinde disk numune

veya

tanecik boyutu 0,5-1,18 mm veya 35-16 mesh 50 gr numune

Bir element 75,00 ve sonraki her bir element 50,00
Cu (Bakır) 20 ppm 10000 ppm
Zn (Çinko) 20 ppm 10000 ppm
Fe (Demir) 20 ppm 10000 ppm
Sn (Kalay) 20 ppm 10000 ppm
Sb (Antimon) 20 ppm 10000 ppm
As (Arsenik) 20 ppm 10000 ppm
Al (Alüminyum) 20 ppm 10000 ppm
Mg (Magnezyum) 20 ppm 10000 ppm
Bi (Bizmut) 20 ppm 10000 ppm
In (İndiyum) 20 ppm 10000 ppm
Cr (Krom) 20 ppm 10000 ppm
Mn (Mangan) 20 ppm 10000 ppm
Ni (Nikel) 20 ppm 10000 ppm
Co (Kobalt) 20 ppm 10000 ppm
Mo (Molibden) 20 ppm 10000 ppm
V (Vanadyum) 20 ppm 10000 ppm
Si (Silisyum) 20 ppm 10000 ppm
Ti (Titanyum) 20 ppm 10000 ppm
Tl (Talyum) 20 ppm 10000 ppm
Cd (Kadmiyum) 20 ppm 10000 ppm
P (Fosfor) 20 ppm 10000 ppm
Ca (Kalsiyum) 20 ppm 10000 ppm
K (Potasyum) 20 ppm 10000 ppm
Na (Sodyum) 20 ppm 10000 ppm