JEOKİMYASAL ANALİZLER

Jeokimyasal analizler, sadece jeokimyasal amaçla yapılan maden aramalarında elde edilen numunelerde gerçekleştirilmektedir. Kullanılan yöntemlerde elementlerin çözünürlüğü mineral yapısına bağlı olarak değişiklik gösterebillir. Tam çözme gerektiren analitik amaçla kullanılacak numunelerde jeokimyasal analiz yapılmamaktadır.

(a) Üçlü Asitte Çözme İşlemi, (1,5:3:3) oranında derişik per klorik asit (HClO4)+ derişik hidroklorik asit (HCl)+ derişik nitrik asit (HNO3)’de çözme

(b) Kral Suyu, (3:1) oranında derişik hidroklorik asit (HCl)+ derişik nitrik asit (HNO3)

(c) Analiz sonucu 3 ppm’in üzerinde çıkan numuneler, Kupelasyon yöntemiyle analiz edilebilirler. Kupelasyon yöntemi ile analiz talep edilirse Kupelasyon yönteminin ücreti ödenmelidir.

(d) Numune yapısına bağlı olarak elementler kısmi çözülebilir.

Analiz/Test Kodu
Analiz/Test Adı
Dedeksiyon Limiti
Metot/Açıklama
Tamamlanma Süresi
( İş günü)
Numune Miktarı
Ücret (TL)
(KDV Dahil)
Alt
Üst

c35-30-AJ-07

Au (Altın)
0,02 ppm
-

bKral Suyu'nda çözme işlemi ICP-MS Cihazı ile analiz

3
Öğütülmüş en az 50 g veya öğütülmemiş 0,5-2 kg
50,00
35-30-AJ-11 Ag (Gümüş)
1 ppm
100 ppm

aÜçlü Asitte çözme işlemi

veya

Kral Suyu'nda çözme işlemi

ve

As, Bi, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn elementleri ICP-OES Cihazı ile, Ag elementi ise AAS Cihazı ile analiz

3

Öğütülmüş en az 50 g veya öğütülmemiş 0,5-2 kg

Tümü 50,00 veya bir element 10,00 ve sonraki her bir element 5,00
As (Arsenik)
3 ppm
30.000 ppm
Bi (Bizmut)
5 ppm
30.000 ppm
Co (Kobalt)
5 ppm
30.000 ppm
Cu (Bakır)
3 ppm
30.000 ppm
Mo (Molibden)
5 ppm
30.000 ppm
Ni (Nikel)
5 ppm
30.000 ppm

dPb (Kurşun)

5 ppm
30.000 ppm

dSb (Antimon)

5 ppm
30.000 ppm
V (Vanadyum)
5 ppm
30.000 ppm
Zn (Çinko)
3 ppm
30.000 ppm
35-30-AJ-13

dB (Bor)

20 ppm
30.000 ppm

aÜçlü Asitte çözme işlemi

veya

Kral Suyu'nda çözme işlemi

ve

As, Bi, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn elementleri ICP-OES Cihazı ile analiz

10
Öğütülmüş en az 50 g veya öğütülmemiş 0,5-2 kg
Tümü 70,00 veya bir element 10,00 ve sonraki her bir element 5,00

dBa (Baryum)

5 ppm
30.000 ppm

dBe (Berilyum)

5 ppm
30.000 ppm

dCr (Krom)

5 ppm
30.000 ppm
Li (Lityum)
5 ppm
30.000 ppm

dMn (Mangan)

5 ppm
10.000 ppm

dSe (Selenyum)

20 ppm
100 ppm

dSn (Kalay)

5 ppm
2000 ppm
Sr (Stronsiyum)
5 ppm
30.000 ppm

dTi (Titanyum)

20 ppm
30.000 ppm
35-30-AJ-57 Ce (Seryum)
0,1 ppm
2000 ppm

aÜçlü Asitte çözme işlemi ve

ICP-MS Cihazı ile analiz

10
Öğütülmüş en az 50 g veya öğütülmemiş 0,5-2 kg
Tümü 150,00 veya bir element 25,00 ve sonraki her bir element 10,00
Dy (Disprosiyum)
Er (Erbium)
Eu (Evropyum)
Gd (Gadolinyum)
Ho (Holmiyum)
La (Lantan)
Lu (Lütesyum)
Nd (Neodim)
Pr (Paraseodim)
Sc (Skandiyum)
Sm (Samaryum)
Tb (Terbiyum)
Tm (Tulyum)
Y (İtriyum)
Yb (İterbiyum)
35-30-AJ-58 Cd (Kadmiyum)
0,1 ppm
2000 ppm

aÜçlü Asitte çözme işlemi ve

ICP-MS Cihazı ile analiz

10
Öğütülmüş en az 50 g veya öğütülmemiş 0,5-2 kg
Tümü 100,00 veya bir element 25,00 ve sonraki her bir element 10,00
Cs (Sezyum)
Ga (Galyum
In (İndiyum)
Rb (Rubidyum)
0,2 ppm
2000 ppm
Tl (Talyum)
Th (Toryum)
2 ppm
2000 ppm
U (Uranyum)