ENDÜSTRİYEL HAMMADDE ve CEVHER ANALİZLERİ - KLASİK (YAŞ) YÖNTEMLER

Numune için istenen analiz, numunenin yapısına, istenen element/bileşiklerin dedeksiyon lerine ve/veya mevcut standartlara/cihaz programlarına uygun değilse, uygun olan ile analiz edilir ve bu analize karşılık gelen Analiz/Test Kodu’na göre Analiz/Test Raporu düzenlenir. Bu durum fiyat farkı oluşturabilir.

(*) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’na göre akredite edilen analiz/test.

Analiz/Test Kodu

Analiz/Test Adı

Dedeksiyon Limiti

Metot/Açıklama

Tamamlanma Süresi
(İş günü)

Numune
Miktarı

Ücret (TL)
(KDV Dahil)

Alt

Üst

35-30-AA-01

Kalsit,
Dolomit,
Manyezit gibi
Karbonat
Minerallerinde

SiO2 (Silisyum di oksit)

 % 0,05

-

ICP-OES Cihazı ile
analiz+ Gravimetrik Analiz

10

Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş
0,5-2 kg

Tümü 250,00 veya
bir parametre 75,00 ve
sonraki her bir parametre
50,00

Fe2O3 (Demir (III) oksit)

 % 0,01

 

Al2O3 (Alüminyum (III) oksit)

 % 0,01

-

CaO (Kalsiyum oksit)

 % 0,01

-

MgO (Magnezyum oksit)

% 0,01

-

CO2 (Karbon di oksit)

 % 0,05

-

*Ateş Zayiatı (Kızdırma Kaybı) Tayini

% 0,05

-

Kurum İçi Metot    %0,2-45 dedeksiyon aralığında akredite analiz sonucu verilebilmektedir.

35-30-AA-02

Kuvars,
Feldispat gibi
Silikat
Minerallerinde

Al2O3 (Alüminyum (III) oksit)

 % 0,01

-

Eritiş Metodu+
Volumetrik Analiz+
Gravimetrik Analiz+
ICP-OES Cihazı ile analiz

10

Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş
0,5-2 kg

Tümü 250,00 veya
bir parametre 100,00 ve
sonraki her bir parametre
50,00

Fe2O3 (Demir (III) oksit)

 % 0,01

-

CaO (Kalsiyum oksit)

 % 0,01

-

MgO (Magnezyum oksit)

 % 0,01

-

Na2O (Sodyum oksit)

 % 0,01

-

K2O (Potasyum oksit)

% 0,01

-

TiO2 (Titanyum oksit)

% 0,01

-

*SiO2 (Silisyum dioksit)

% 0,05

-

Kurum İçi Metot      Eritiş Metodu (%37-90 aralığında akreditedir.)

*Ateş Zayiatı (Kızdırma Kaybı) Tayini

% 0,2

-

Kurum İçi Metot    %0,2-45 dedeksiyon aralığında akredite analiz sonucu verilebilmektedir.

35-30-AA-03

Alçı Taşı (Jips) Numunelerinde

*CaO (Kalsiyum oksit)

-

-

Gravimetrik Analiz

Kurum İçi Metot

7

Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş
0,5-2 kg

100,00

*SO3 (Sülfit)

-

-

*Su Tayini (H2O) (Kristal Suyu)-(3800)

-

-

35-30-AA-04

Kayaç,
Toprak ve
Kum
Numunelerinde

*Fetop (Toplam demir)

% 12

% 70

Kurum İçi Metot

(Dikromat Titrasyon
Metodu)

 

5

Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş
0,5-2 kg

Tümü 200,00 veya
her bir parametre 100,00

*Fe+2 (Demir +2)

% 0,2

% 21

*Fe+3 (Demir +3)

% 12

% 70

35-30-AA-05

Kayaç,
Toprak ve
Kum
Numunelerinde

Fetop (Toplam demir)

% 1,2

-

Dikromat Titrasyon
Metodu

5

Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş
0,5-2 kg

Tümü 150,00 veya
her bir parametre 75,00

Fe+2 (Demir +2)

% 0,2

-

Fe+3 (Demir +3)

% 1,2

-

35-30-AA-06

Kayaç,
Toprak ve
Kum
Numunelerinde

Fe2O3 (Demir (III) oksit)

% 0,01 

-

ICP-OES Cihazı ile analiz

5

Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş
0,5-2 kg

50,00

35-30-AA-07

Sünger Demir Numunelerinde

Fe0 (Metalik demir)

% 1,2

-

Volumetrik Analiz+
Gravimetrik Analiz

5

Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş
0,5-2 kg

75,00

35-30-AA-08

Piritte

Fetop (Toplam demir)

% 1,2

-

Gravimetrik Analiz

7

Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş
0,5-2 kg

100,00

S (Kükürt)

 % 0,05

-

35-30-AA-09

Kayaç, Toprak, Cevher
Numuneleri

Cu (Bakır)

% 0,5

-

Gravimetrik Analiz+
Volumetrik Analiz+
Elektroliz (%5 üzerindeki değerler için)

7

Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş
0,5-2 kg

Bir element
75,00 ve 
sonraki her bir element
50,00

Pb (Kurşun)

% 0,5

-

Zn (Çinko)

% 5

-

35-30-AA-10

Kayaç,
Toprak ve
Kum
Numunelerinde

C (Karbon)

 % 0,05

% 8

Karbon-Kükürt Tayin Cihazı ile analiz yapılır.

SO3 ve SO4; Toplam Kükürt temelinde hesap yöntemi ile bulunur.

7

Öğütülmüş 100 g, öğütülmemiş
0,5-2 kg

Her bir parametre 40,00

S (Kükürt)

 % 0,05

% 12

SO3 (Sülfit)

 % 0,05

% 30

SO4 (Sülfat)

 % 0,05

% 36

35-30-AA-11

Alçı Taşı (Jips) Numunelerinde

Kristal suyu H2O (380°C’de)

 % 0,05

-

Gravimetrik Analiz

7

Öğütülmüş 100 g,
veya
öğütülmemiş
0,5-2 kg

40,00

35-30-AA-12

Kalsit,
Dolomit,
Manyezit gibi
Karbonat
Minerallerinde

CO2 (Karbon di oksit)

 % 0,2

-

Karbon di oksit (CO2) miktarı %25'e kadar ise Karbon-Kükürt Tayin Cihazı kullanılır ve CO2, toplam Karbon (C) temelinde hesap yöntemi ile bulunur.

Karbon di oksit (CO2) miktarı %25'in üzerinde ise CO2, Ateş Zayiatı temelinde hesap yöntemi ile bulunur.

7

Öğütülmüş 100 g,
veya
öğütülmemiş
0,5-2 kg

40,00

35-30-AA-13

Kayaç,
Toprak ve
Kum
Numunelerinde

pH

 

-

pH metre

3

Öğütülmüş 100 g,
veya
öğütülmemiş
0,5-2 kg

20,00

35-30-AA-14

Toprak,
Anot Çamuru,
Kuyumcu Cürufu,
Aktif Karbon Numuneleri

Rutubet

 % 0,05

-

Gravimetrik Analiz

3

Numune herhangi bir öğütme ve kurutma ön
işlemlerine tabi tutulmaksızın tartıma uygun boyutlarda ağzı sıkıca kapatılabilen bir kap içerisine konulup, kapak kısmı bantlandıktan sonra 2 poşet içerisine konulup
gönderilmelidir. Numune miktarı 0,5-2 kg aralığında olmalıdır.

50,00

35-30-AA-50

Kalsit,
Dolomit,
Manyezit gibi
Karbonat
Minerallerinde

Asitte
Çözünmeyen Madde

% 0,05

-

Çözme İşlemi

5

Öğütülmüş 100 g,
veya
öğütülmemiş
0,5-2 kg

50,00

Asitte
Çözünen Madde

% 0,05

 -

35-30-AA-51

Kalsit,
Dolomit,
Manyezit gibi
Karbonat
Minerallerinde

Suda
Çözünmeyen Madde

% 0,05

-

Çözme İşlemi

5

Öğütülmüş 100 g,
veya
öğütülmemiş
0,5-2 kg

50,00

Suda
Çözünen Madde

% 0,05

 -

35-30-AA-54

Bor
Minerallerinde

B2O3 (Bor Üç Oksit)

% 2

 -

Volumetrik Analiz

7

Öğütülmüş 100 g,
veya
öğütülmemiş
0,5-2 kg

100,00