SU ANALİZLERİ

Numune Kabul Şartları’na uymayan su numuneleri kabul edilmez. Bu nedenle önce, Numune Kabul Şartları’nın okunması ve buna uygun numunelerin gönderilmesi gerekmektedir

(*) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’na göre akredite edilen analiz/test.

(A°) Alman Sertliği Derecesi

(a) Standart Methods for the Examination of Water&Wastewater 23rd Edition

Analiz/Test Kodu
Analiz/Test Adı
Dedeksiyon Limiti
Metot/Açıklama
Asitli numune /Asitsiz numune
Tamamlanma Süresi
(İş günü)
Numune Miktarı
Ücret (TL) (KDV Dahil)
Alt
Üst
35-30-AS-01 *pH Tayini
-
-
aSM 4500 H+B
Asitsiz numune
1
25 ml
20,00
35-30-AS-02 *İletkenlik Tayini
-
-
aSM 2510 B
Asitsiz numune
1
25 ml
20,00
35-30-AS-03

Sertlik (Ao)

(Geçici,kalıcı ve toplam)

-
-
Hesap Yöntemi CO3-2,HCO3-,Ca+2,Mg+2 analiz sonuçları ile hesaplanır.
Asitsiz numune
1
250 ml
50,00
35-30-AS-04 Asidite
-
-
aSM 2310 B
Asitsiz numune
1
200 ml
20,00
35-30-AS-05 Alkanite
-
-
aSM 2320 B
Asitsiz numune
1
100 ml
20,00
35-30-AS-06 CO3-2 (Karbonat) Tayini
10 ppm
 
-
 
Volumetrik Analiz
 
Asitsiz numune
1
 
400 ml
 
Her bir parametre 20,00
 
HCO3- (BiKarbonat) Tayini
35-30-AS-07 *Major Katyonlar *Na (Sodyum)
1,0 ppm
-
aSM 3120 B ICP-OES Cihazı ile analiz (İletkenliği 6.000 Mmho/cm'nin üzerinde olan numunelerde akredite sonuç verilememektedir.)

Asitsiz numune/Asitli numune (pH<2 olana kadar HNO3(Nitrik Asit)ile asitlendirilir.)

1
100 ml
Her bir element 40,00
*K (Potasyum)
*Ca (Kalsiyum)
*Mg (Magnezyum)
35-30-AS-08 *Si (Silisyum) Tayini
1,0 ppm
-
aSM 3120 B ICP-OES Cihazı ile analiz (İletkenliği 6.000 Mmho/cm'nin üzerinde olan numunelerde akredite sonuç verilememektedir.)
Asitsiz numune
1
25 ml
40,00
35-30-AS-09 NH4+ (Amonyum) Tayini
0,1 ppm
-
İyon Kromotografi Cihazı ile analiz Asitsiz numune
1
200 ml
30,00
35-30-AS-11 *F- (Florür)
0,1 ppm
-
aSM 4110 B İyon Kromotografi Cihazı ile analiz (İletkenliği 2.000 Mmho/cm'nin üzerinde olan numunelerde akredite sonuç verilememektedir.)
Asitsiz numune
1
100 ml
Her bir parametre 40,00
*Cl- (Klorür)
1,0 ppm
-
*Br- (Bromür)
0,1 ppm
-
*NO3- (Nitrat)
0,1 ppm
-
*NO2- (Nitrit)
0,05 ppm
-
*PO4-3 (Fosfat)
0,1 ppm
-
*SO4-3 (Sülfat) 1,0 ppm
-
35-30-AS-13 Bulanıklılık Tayini
0,02 NTU
-
aSM 2130 B Nefelometrik Analiz
Asitsiz numune
1
100 ml
20,00
35-30-AS-14 *Toplam Katı Madde Tayini
25,0 ppm
-
aSM 2540 B Gravimetrik Analiz
Asitsiz numune
4
1 L
50,00
35-30-AS-15 *Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
15,0 ppm
-
aSM 2540 B Gravimetrik Analiz
Asitsiz numune
4
1 L
50,00
35-30-AS-16 *Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
25,0 ppm
-
aSM 2540 B Gravimetrik Analiz Asitsiz numune
4
1 L
50,00
35-30-AS-17 Pb (Kurşun) 10ppb
-

aSM 3125 B ICP-MS Metodu 0,1ppm'in altındaki değere sahip elementlerin analizi ICP-MS Cihazı ile yapılır.

aSM 3120 B ICP Metodu 0,1ppm'in üstündeki değere sahip elementlerin analizi ICP-OES Cihazı ile yapılır.

Asitli numune (pH<2 olana kadar HNO3(Nitrik Asit)ile asitlendirilir.)
1
250 ml
Her bir element 40,00
Zn (Çinko) 10ppb -
Cd (Kadminyum) 10ppb -
Co (Kobalt) 10ppb -
Cu (Bakır) 10ppb -
Ni (Nikel) 10ppb -
Ba (Baryum) 10ppb -
Fe (Demir) 10ppb -
Mn (Mangan) 10ppb -
Mo (Molibden) 10ppb -
Sr (Stronsiyum) 10ppb -
Cr (Krom) 10ppb -
Li (Lityum) 10ppb -
Al (Alüminyum) 10ppb -
Hg (Civa) 5ppb -
As (Arsenik) 10ppb -
Se (Selenyum) 10ppb -
35-30-AS-18 *B (Bor)
0,1 ppm
-
aSM 3120 B ICP-OES Cihazı ile analiz
Asitli numune (pH<2 olana kadar HNO3(Nitrik Asit)ile asitlendirilir.)
1
25 ml
40,00