SU ANALİZLERİ (NUMUNE KABUL ŞARTLARI)

Numune alma işlemi “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği”nde belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

Numune kapları, kesinlikle temiz, daha önce kullanılmamış plastik ve/veya cam ve/veya kuvars kaplar olmalıdır.

Numune kapları üzerinde, Numune Alma Etiketleri bulunmalıdır. Her bir etiket aşağıdaki bilgileri içermelidir.

Numune Alma Etiketi
Numune Alma Yeri  
Numune Alma Noktası  
Numune Cinsi  
Numuneyi Alan  
Numune Alma Tarihi/Saati  

İstenen analizin türüne göre her bir numune için koruma ve saklama işlemi yapılmalıdır. Su numuneleri için koruma ve saklama işlemleri aşağıda’ki Tablo’da verilmektedir. Tablo, Standart Methods for the Examination of Water&Wastewater 23rd Edition esas alınarak hazırlanmıştır.

Tablo: Numune koruma ve saklama işlemleri (Su numuneleri için)

Parametre
Numune Kabı
Saklama Koşulları
Saklama Süresi (en fazla)
pH
P&C
Hemen Analiz
2 saat
İletkenlik
P&C
Soğukta ve +6oC
28 gün
Sertlik
P&C
Soğukta ve +6oC
14 gün
Asidite
P&C(B)
Soğukta ve +6oC
14 gün
Alkanite
P&C
Soğukta ve +6oC
14 gün
B
P&Kuvars
*pH<2 olana kadar **HNO3 (Nitrik Asit) ile asitlendirilir.
6 ay
SiO2
P&Kuvars
Soğukta ve +6oC
28 gün
Florür (F-)
P
-
28 gün
Klorür (Cl-)
P&C
-
28 gün
Bromür (Br-)
P&C
-
28 gün
Nitrat (NO3-)
P&C
Hemen analiz, Soğukta ve +6oC
2 gün
Nitrit (NO2-)
P&C
Hemen analiz, Soğukta ve +6oC
2 gün
Fosfat (PO4-2)
C(A)
Hemen analiz, Soğukta ve +6oC
2 gün
Sülfat (SO4-2)
P&C
Soğukta ve +6oC
28 gün
Amonyum (NH4+)
P&C
Hemen analiz, Soğukta ve +6oC
7 gün
Metaller, Genel
P(A)&C(A)
Süzülmüş numune *pH<2 olana kadar **HNO3 (Nitrik Asit) ile asitlendirilir.
6 ay
Bulanıklılık
P&C
Hemen analiz,Karanlıkta saklama,Soğukta ve +6oC
2 gün
Toplam Katı Madde Tayini
P&C
Hemen analiz, Soğukta ve +6oC
7 gün
Toplam Askıda Katı Madde Tayini
P&C
Hemen analiz, Soğukta ve +6oC
7 gün
Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
P&C
Hemen analiz, Soğukta ve +6oC
7 gün

*Uygun pH’a gelip gelmediği pH kağıdı (veya pH metre) ile kontrol edilmelidir.

**Asitlendirme işlemi için analitik saflıkta asit kullanılmalıdır.

P: Plastik (Polietilen ya da eşdeğer),

P(A): Plastik (1 distile su + 1 HNO3 ile çalkalanmış)

C: Cam

C(A): Cam (1 distile su + 1 HNO3 ile çalkalanmış)

C(B): Borosilikat

Asitsiz su numunelerinde; pH, iletkenlik, CO32- (karbonat), HCO3- (bikarbonat), alkalinite, asidite, bulanıklık, sertlik, toplam katı madde, toplam çözünmüş katı madde, toplam askıda katı madde, anyonlar (F-, Cl-, Br-, NO3-, NO2-, PO43-,SO42-), Si (silisyum) ve NH4+ (Amonyum) analizleri yapılır. Numuneler, temiz kaplara, örnekle de iyice çalkalayarak yıkandıktan sonra, hava boşluğu kalmayacak şekilde alınmalıdır. Numune miktarı, Toplam Katı, Toplam Çözünmüş Katı ve Askıda Katı Madde analizleri de isteniyorsa en az 2,5 (iki buçuk) L olmalıdır.

Asitli su numunelerinde; bütün metallerin (Pb, Zn, Cd, Co, Cu, Ni, Ba, Fe, Mn, Cr, B, Li, Mo, Sr, Al ) ve ağır metallerin (As, Hg, Se) analizleri yapılır. En az 1 (bir) litre asitli su örnekleri alınmalıdır.