KISALTMALAR VE KODLAMALAR
 

Analiz, Teknoloji ve Kalibrasyon Laboratuvarları’nda yapılan analiz/testlerin yer aldığı Analiz/Test ve Kalibrasyon Hizmet Kataloğu’nda;

AN: Analiz Numune Hazırlama Laboratuvarları,

AS: Analiz Su Laboratuvarları,

AA: Analiz Analitik Kimya Laboratuvarları,

AJ: Analiz Jeokimya Laboratuvarları,

AK: Analiz Kömür Laboratuvarları,

MP: Mineraloji-Petrografi Araştırmaları Laboratuvarları,

TS: Teknoloji Endüstriyel Hammaddeler ve Seramik Malzemeleri Laboratuvarları,

TC: Teknoloji Cevher Laboratuvarları,

TM: Teknoloji Metalürji Laboratuvarları,

KL: Kalibrasyon Laboratuvarları,

MATA: Maden Analizleri ve Teknolojisi Ar_Ge Hizmetleri,

MATD: Maden Analizleri ve Teknolojisi Danışmanlık Hizmetleri,

MATE: Maden Analizleri ve Teknolojisi Eğitim Hizmetleri,

ICP-OES: İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi,

ICP-MS: İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi,

AAS: Atomik Absorpsiyon Spektrometresi,

XRF: X-Ray Floresans Cihazı'nı ifade eder.