NUMUNE SAKLAMA ŞARTLARI
 
 Şahit Numune Saklama süreleri, MTA Genel Müdürlüğü'nün ilgili yönetmeliğinde belirtilen süreler olup aşağıda verilmektedir.
 Alındığı yeri, alınma şekli belli olmayan, satış numunesi olduğu beyan edilen ve mühürsüz numuneler ayrı bir saklama süresi belirtilmemişse, Rapor tarihinden itibaren 1 yıl süre ile,
 Alındığı yeri belli olan ve numune alma tekniğine uygun olarak alınmış numuneler ayrı bir saklama süresi belirtilmemişse, Rapor tarihinden itibaren 2 yıl süre ile,
  Bir sözleşme veya anlaşmazlık durumunda yargı kararına esas oluşturmak üzere analizi/testi istenen, numune alma tekniğine uygun olarak alınmış ve kırmızı mumla mühürlenmiş numuneler ayrı bir saklama süresi belirtilmemişse, Rapor tarihinden itibaren 2 yıl süre ile ,
  Teknolojik inceleme yapılan numuneler ayrı bir saklama süresi belirtilmemişse, Rapor tarihinden itibaren 6 ay süre ile,
  Korumasız su (doğal su) numuneleri alındıktan itibaren en fazla 28 gün, korumalı su (nitrik asitle (HNO3) pH < 2 olacak şekilde asitlendirilmiş su) numuneleri en fazla 6 ay süre ile,
  Endüstriyel bir tesisin çalışma koşullarının seçimine esas olan ve pilot çaptaki deneylerde kullanılan numuneler ne kadar süreyle ve ne miktarda saklanacağı proje sahibi makam veya kuruluşlarla yapılacak görüşmelere göre saptanarak, ayrı bir saklama süresi belirtilmemişse, Rapor tarihinden itibaren en fazla 5 yıl süre ile saklanır.
  Böbrek ve mesane taşı numuneleri, analiz bitiminden sonra ilgili birim tarafından imha edilir.