HİZMET BEDELİ
 
  Analiz/Test ve Kalibrasyon Hizmet Kataloğu'ndaki ücretlere Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.
  Analiz/Test ve Kalibrasyon Hizmet Kataloğu'nda yer alan ücretler rutin analiz/testler içindir. Bunun dışında, kesin proses saptanmasını amaçlayan teknolojik araştırmalar ve özellik arz eden analiz/testler ile üretime yönelik çalışmalarda istenecek ücret, çalışmanın niteliğine göre tespit edilir.
  İngilizce Analiz/Test Rapor’u için sayfa başına ücreti KDV dahil 50,00 TL’dir (Raporun 10 sayfayı geçmesi halinde sayfa sayısına bakılmaksızın KDV dahil 500,00 TL ücret alınır).
  Üniversitelerden yapılan araştırma-geliştirme (AR-GE) amaçlı resmi yazı ile analiz/test başvurularında % 50 indirim uygulanır.