NUMUNE KABUL ŞARTLARI
 Numune(ler) veya Cihaz/Malzeme(leri), Başvuru Formu/talep yazısı ve ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte Numune Kabul Birimi’ne teslim edilmeli veya gönderilmelidir. Banka dekontunun, Numune Kabul Birimi’ne ulaşmaması durumunda numunenin(lerin) analiz/test veya cihaz/malzeme(lerin) kalibrasyon işlemlerine başlanılmaz.
Analiz/Testi yapılması talep edilen numune(ler), Analiz/Test ve Kalibrasyon Hizmet Kataloğu'nun ilgili bölümlerinde tanımlandığı şekilde (miktar, adet, ambalajda) Numune Kabul Birimi'ne getirilmeli veya gönderilmelidir. Numune(ler), uygun ve güvenli ambalajlama ile zarar görmeyecek şekilde Numune Kabul Birimi'ne ulaştırılmalıdır.
 Analiz/Testi yapılması talep edilen her numunenin üzerinde numune adı, numunenin alındığı tarih, numunenin alındığı yer gibi tanımlayıcı bilgileri içeren bir etiket olmalıdır.
Analiz/Test yapılması talep edilen numune(ler) mühürlü ise, numune(lerin) mührü kurşundan/kırmızı mumdan/plastikten olmalı ve gönderen Kurumun/Firmanın soğuk damgasını/numarasını/işaretini taşımalıdır. Mühürlerin kolayca çıkarılıp takılamayacak şekilde numuneye(lere) bağlanması ve gevşek olmaması gerekmektedir.
 Analiz/Test Hizmet ve Kalibrasyon Kataloğu’nda yer almayan analiz/test, proses geliştirme vb. hizmetlerden uygun bulunanlar için talep sahibine teklif verilir. Teklifin kabul edilmesi, numune ve banka dekontunun Numune Kabul Birimi’ne ulaşması durumunda işlemler başlatılır.
Karşılanamayacak talep (analiz/test, proses geliştirme vb.) veya uygun şartlarda iletilmemiş olan numune(ler) kabul edilmez ve konuyla ilgili bilgilendirme yapılır.