Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Analiz, Teknoloji ve Kalibrasyon Laboratuvarları, Maden Analizleri ve Teknolojisi (MAT) Dairesi'nde yer almaktadır. MAT Dairesi, Analiz, Teknoloji ve Kalibrasyon Laboratuvarları'nda, "TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" Standardı'nın gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede, tarafsızlık ve gizlilik beyanlarına uygun olarak hizmet verilmektedir.
                  MAT Dairesi, sahip olduğu bilgi birikimi, uzman elemanlarının oluşturduğu insan gücü, laboratuvar ve pilot tesisleri ile Genel Müdürlüğe, mesencilik ve yerbilimleri alanında kamu ve özel sektör ile üniversite ve şahıslara hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler; analiz, teknolojik test, araştırma (ürün, proses geliştirme, maliyet düşürme, verimliliği artırma vb.) ve kalibrasyon şeklinde olup, analiz/test ve kalibrasyon hizmetlerinin kodu, adı, tamamlanma süresi, metot/açıklama, numune miktarı ve birim fiyatları bu katalogda belirtilmektedir. Bu katalog tanıtım amacıyla hazırlanmıştır. Kataloğun herhangi bir bölümünde değişiklik olması durumunda güncel bilgilere http://www.mta.gov.tr web adresinden ulaşılabilir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI
 
  Analiz/Test ve Kalibrasyon yaptırmak isteyen Kamu Kurum/Kuruluşları ve Üniversiteler resmi yazı ile MTA Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmalıdır.
  Analiz/Test ve Kalibrasyon yaptırmak isteyen özel kuruluş ve şahıslar,Başvuru Formu veya bu formdaki bilgileri içeren talep yazısı ile MTA Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmalıdır.
  Analiz/Test ve Kalibrasyon başvurularında, talebi yapana ait tüm erişim bilgileri yer almalıdır. (adı, soyadı, adresi, telefonu, faksı, e-posta adresi vb.).
 Analiz/Test ve Kalibrasyon başvurusunda bulunanlar, Tarafsızlık Beyanı ve Gizlilik Beyanı'nda belirtilen hususlar dahil, Analiz/Test ve Kalibrasyon Hizmet Kataloğu'nda yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılır.