AÇIKLAMALAR

 1. Birim Fiyatlar KDV Dahil olarak belirlenmiştir.
 2. Ücretli İş Birim Fiyat Kitapçığı MTA Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (www.mta.gov.tr) yayınlamaktadır.
 3. Dövize bağlı fiyatlarda satış günündeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru geçerlidir.
 4. MTA Genel Müdürlüğü Birim Fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Katalogda yer alan fiyatlarda herhangi bir değişiklik olması veya kataloga yeni analizler eklenmesi halinde kataloğun güncel haline http://www.mta.gov.tr adresinden ulaşılabilinir.
 5. Birim Fiyat Kitapçığında ve internet sayfasında yayınlanan fiyat ve bilgilerde oluşabilecek yazım hataları söz konusu olduğunda Genel Müdürlüğümüzdeki fiyat ve bilgiler geçerlidir.
 6. Ücretler aşağıda verilen banka hesap numaralarından birine yatırılacaktır. Banka dekontunda; 
  • Kişiler için TC Kimlik Numarası,
  • Kurum, Kuruluş veya Şirketler için Vergi numarası,
  • Paranın ne için yatırıldığına ilişkin açıklama yer alacaktır. 

Adres 

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139
06800 Çankaya-ANKARA

Elektronik Posta

mta@mta.gov.tr

Tel
Faks

+90 (312) 201 10 00
+90 (312) 287 91 88

Banka

T.C. HALK  BANKASI
Bahçelievler Şubesi
Ücretli İşler Hesabı
Hesap (İban) No: TR 250001200921000005000606

 

T.C.ZİRAAT BANKASI 01745-ANKARA
Kurumsal Bankacılık Şubesi
Hesap (İban) No: TR 55000100174537711957-5001

JEOLOJİK ETÜTLER

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 500 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
30-10-JE-01 1/25.000 Ölçekli Jeoloji Haritası Yapımı * 400 TL/km² Harita Yapımı: 1 km2 lik alan için 1 iş günü (Alan arttıkça birim zamanda azalma olacaktır.
Rapor Yazımı: 1-3 ay (1/25.000 Ölçekli Jeoloji Haritası yapımına paralel olarak, mineraloji, petrografi, paleontoloji ve jeokimyasal analizlerin tamamlanması sonrasında başlayacaktır.
Rapor Yazımı 3.000  TL/Adet
30-10-JE-02 Arazi Kullanım Potansiyeli Haritaları Ücretleri ayrıca tespit edilir.  
30-10-JE-03 Mağara Ön Etütleri 10.000 TL/Adet Arazi çalışması: 1-2 hafta, Rapor Yazımı:1-3 ay
30-10-JE-04 Mağara Uygulama Projesi Hazırlanması (Elektrik ve Mimari Proje) 10.000 TL/Adet Arazi çalışması: 1-2 hafta, Rapor Yazımı:1-3 ay

Not: * 150 km² den daha büyük alanlarda birim fiyat düşürülerek yeni ücret belirlenir. Mineralojik, petrografik ve paleontolojik tanımlamalar dışındaki analizler ücrete dahil değildir.

İrtibat:

(JE-01) Jeoloji Araştırmaları Birimi Tel: 0 312 201 10 00 / 1492   e-mail: jeodestek@mta.gov.tr
(JE-02) Uygulamalı Jeoloji Birimi Tel: 0 312 201 10 00 / 2877
(JE-03)
(JE-04)
Karst ve Mağara
Araştırmaları Birimi
  Tel: 0 312 201 10 00 / 2871
Untitled Document

UZAKTAN ALGILAMA

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 500 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Birim fiyat $ Tahmini Tamamlanma Süresi
  UYDU GÖRÜNTÜSÜ ANALİZ ÇALIŞMALARI*
  Çizgisellik
30-10-UA-01 Landsat 150 TL/100 km² 75$ 1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-02 Terra-Aster  250 TL/100 km² 125$ 1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-03 Stereoskopik  Anaglif Görüntü Oluşturma  250 TL/100 km² 125$ 1 adet görüntü için 2 hafta
  Renk Kompoziti
30-10-UA-04 Landsat  150 TL/100 km² 75$ 1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-05 Terra-Aster  250 TL/100 km²  125$ 1 adet görüntü için 2 hafta
  Alterasyon (Mineral Haritalama)**
30-10-UA-06 Landsat  150 TL/100 km² 75$ 1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-07 Terra-Aster  250 TL/100 km²  125$ 1 adet görüntü için 2 hafta
  Askıda Katı Madde (Türbidty)
30-10-UA-08 Landsat  150 TL/100 km²  75$ 1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-09 Terra-Aster  250 TL/100 km²  125$ 1 adet görüntü için 2 hafta
  Yüzey ve Denizsuyu Sıcaklık Dağılımı
30-10-UA-10 Landsat  150 TL/100 km²  75$ 1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-11 Terra-Aster  250 TL/100 km²  125$ 1 adet görüntü için 2 hafta
  Spektrometre Ölçüm ve Analizleri***
30-10-UA-12 Spektrometre Ölçümleri  35 TL/Adet 20$ En fazla 50 örnek 2 hafta
30-10-UA-13 Spektrometre Analizi  35 TL/Adet 20$ En fazla 50 örnek 2 hafta
  Atmosferik Düzeltme İşlemleri **** 
30-10-UA-14 Terra-Aster (60kmx60km)  250 TL/Adet 125$ 1 adet görüntü için 3 gün
30-10-UA-15 EO-Hyperion (7,5kmx100km) 500 TL/Adet 250$ 1 adet görüntü için 3 gün
  Görüntü Analiz Raporu
30-10-UA-16 Her türlü Görüntü Analiz Raporu 200 TL/100 km²  100$ Analiz sonuçlarına ilişkin çıktılar, analizin türüne göre belirlenen süre sonunda verilmektedir. 

GÖRÜNTÜ ANALİZİ KAĞIDA BASKI FİYATLARI

KOD NO BASKI TÜRÜ EBAT Birim Fiyat (KDV Dahil) Birim fiyat $ Tahmini Tamamlanma Süresi
30-10-UA-17 Coated paper (Normal kağıt)  A0 200 TL 100$ 1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-18 Coated paper (Normal kağıt)  A2,A1 100-175 TL  50$-90$ 1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-19 Coated paper (Normal kağıt)  A3,A4 50-75 TL  25$-40$ 1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-20 Glossy paper(Parlak Kağıt)  A0 275 TL 140$ 1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-21 Glossy paper(Parlak Kağıt)  A2,A1 160-200 TL  80$-100$ 1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-22 Glossy paper(Parlak Kağıt)  A3,A4 60-90 TL  30$-45$ 1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-23 Aydınger  A0 550 TL 275$ 1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-24 Aydınger  A3,A4 60-90 TL  30$-45$ 1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-25 Asetat  A0 550 TL 275$ 1 adet görüntü için 2 hafta
30-10-UA-26 Asetat  A3,A4 60-90 TL  30$-45$ 1 adet görüntü için 2 hafta

Not:

 1. * Çalışmanın uygulanabilirliğine istek sahibi ile karşılıklı görüşmelerle karar verilecektir.
 2. Analiz çalışmaları en az 100 km2 lik alanı kapsayacak şekilde belirlenmelidir.
 3. Görüntü talebinde bulunanlar, çalışılacak alanla ilgili pafta isimlerini, koordinatları ve istenilen analizleri belirten taleplerini ayrıntılı olarak yazacakları bir dilekçe ile “Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığına” başvuruda bulunacaklardır.
 4. Dilekçede talep edilen çalışmalarla ilgili ücretlendirme yukarıdaki fiyatlandırma çerçevesinde yapılır ve ücret belirtilen banka hesabına yatırıldıktan sonra analiz işlemlerine başlanır.
 5. Çalışmalar  yalnızca  laboratuvarda  sayısal  görüntü  işlemlerini  kapsamaktadır.  Arazi  doğrulamalarını içermez.
 6. Arşivimizde   olmayan   uydu   görüntüleri,   müşteri   tarafından   karşılanır   ve   analizler   için   yukarıdaki ücretlendirmeler uygulanır.
 7. Ürünlerin  sayısal  kopyaları  (TIFF  veya  JPEG  formatında)  müşterinin  temin ettiği  manyetik ortamlarda (CD/DVD) teslim edilir.
 8. ** Fiyatlandırma tek mineral için geçerlidir. Birden çok mineral için ayrı ayrı fiyatlandırma yapılır.
 9. ***Spektrometre ölçüm ve analizi en az 5 örnek için yapılmalıdır.
 10. ****Atmosferik düzeltme işlemleri istek sahibi ile yapılan görüşmeler doğrultusunda belirlenecektir.
 11. Adrese gönderilecek çalışmaların kargo veya posta ücreti müşteriye aittir.

İrtibat:

(UA-01) Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Tel: 0 312 201 29 17 e-mail: jeodestek@mta.gov.tr
(UA-02) Uzaktan Algılama Uygulamaları Birimi Tel: 0 312 201 29 10

DENİZ ARAŞTIRMALARI ETÜTLERİ

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 500 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

KOD NO ETÜT CİNSİ  Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
37-10-DA-01 Çok Kanallı Yüksek Ayrımlı Sismik Veri Toplama Etüdü (96 Kanal, 3.125 grup aralığı) Multi Channel High Resolution Seismic Data Acquisition 1-100 km arası 3.750TL/km km üzeri  her km artışında 3.000 TL/km İşin miktarına göre süre belirlenir.
37-10-DA-02 Çok Kanallı Sismik Veri İşlem (96 kanal,3.125 grup aralığı)   Multi Channel Seismic Data Processing 1.000 TL/km
37-10-DA-03 Tek Kanallı Yüksek Ayrımlı Sığ Sismik Veri Toplama ve Veri İşlem Etüdü (En fazla 455j; 200Hz-15kHz) Single Channel High Resolution Shallow Seismic Data Acquisition& Processing
3.500 TL/km
37-10-DA-04  Sediman Tarama ve Veri işlem (4-15kHz)Sub-Bottom Profiler&Processing  3.500 TL/km
37-10-DA-05 Deniz Manyetik Etüdü ve Veri İşlem Marine Magnetic Survey&Data Processing 2.000 TL/km
37-10-DA-06 Yandan Taramalı Sonar Etüdü ve Veri İşlem (120 kHz-410 kHz) Side Scan Sonar Survey &Processing 3.500 TL/km
37-10-DA-07 Çok Işınlı İskandil Etüdü ve Veri İşlem (50 kHz-180 kHz) Multi Beam Echosounder Survey&Processing  3.500 TL/km
37-10-DA-08 Tek Işınlı İskandil Etüdü (30-200 kHz)Single Beam Echosounder Survey  2.500 TL/km
37-10-DA-09 Akıntı Ölçümü ADP Survey 2.500 TL/km
37-10-DA-10 CTD ve Su Örnekleme Sistemi (500 m derinliğe kadar) CTD and Water Sampling Survey (up to 500 m depth) 1.500 TL/İstasyon
37-10-DA-11 CTD Ölçümü (500 m derinliğe kadar) CTD Survey (up to 500 m depth) 0-100 m arası 1.000 TL üzeri her metre artışında 5 TL/m
37-10-DA-12 Sediman Örnekleme (Grab) Sediment Sampling 500 TL/Adet
37-10-DA-13 Gravite/Piston Karot Örnekleme (mak. 1.5 m'ye kadar) Gravity/Piston Corer Sampling(max.1,5 m) 1.500 TL/Adet
37-10-DA-14 Rapor Yazılımı/ Report 5.000 TL

Not:

 1. Deniz etütlerinde İdarenin uygun göreceği motorlu bir tekne kullanılabilecektir (Çok Kanallı Yüksek Ayrımlı Sismik ve 50 kHz çok Işınlı İskandil çalışmaları hariç). Bu durumda, kullanılacak olan motorlu tekneye ilişkin tüm giderler talep eden tarafından karşılanacaktır.
 2. Deniz etütlerinde MTA SELEN Araştırma Botu'nun kullanılması durumunda kullanım süresi boyunca 2000TL/gün hizmet bedeli alınacaktır. MTA SELEN Araştırma Botu zaruri giderleri yağ, yakıt, liman/barınma vb. giderleri masrafları talep eden tarafından karşılanacaktır.
 3. İş süresince deniz etütlerinde kullanılacak olan araştırma ekipmanı/sistemlerinin nakil sigortaları talep eden tarafından karşılanacaktır.
 4. Bir istasyonda farklı derinliklerden en fazla 3 adet su numunesi alınabilecektir. Bundan sonra her 3'lü örnekleme için istasyon başı ücretlendirmesi yapılacaktır.

İrtibat:

(DA) Deniz Araştırmaları Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 18 10  e-mail: mta_deniz@mta.gov.tr
(ÇED) Çevre Araştırmaları Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 25 17 

TIBBİ JEOLOJİ ETÜDÜ

KOD NO ETÜT CİNSİ  AÇIKLAMALAR Tamamlama Süresi (İş Günü) Numune Miktarı (Adet) Ücret (KDV Dahil) 
37-10-ÇA-01 Tıbbi Jeolojik Etüt  Teknik Danışmanlık Hizmetleri kapsamında yapılır. İşin niteliğine göre süre ve kişi sayısı belirlenir. Alanın jeolojik özelliklerine göre etüt sırasında belirlenir. 300 TL
37-10-ÇA-02 Tıbbi Jeoloji Etüt Raporu - Rapor Örnek analiz sonuçlarının alınmasını müteakip 30 iş günü içerisinde hazırlanır. <1 hektar-750TL/rapor 1-5 hektar 1.500 TL / rapor >5 hektar ayrı ücretlendirilir.

Not:

 1. Örnek sayısı inceleme alanının jeolojik özelliklerine göre arazi ekibi tarafından belirlenecektir.
 2. Örnekler üzerinde yapılacak analizlerde MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı Analiz Birim Fiyatları uygulanacaktır. Analiz ücretleri talep sahibi tarafından ödenecektir.
 3. Arazi çalışmaları kapsamında teknik personelin; ulaşım, konaklama ve arazi giderleri talep sahibi tarafından karşılanacaktır.
 4. Teknik danışmanlık hizmeti ve belirlenen rapor ücretinin peşin ödenmesini müteakip arazi çalışmalarına başlanacaktır.

İrtibat:

(DA) Deniz Araştırmaları Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 18 10  e-mail: mta_deniz@mta.gov.tr
(ÇED) Çevre Araştırmaları Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 25 17 

JEOFİZİK ETÜTLER

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 500 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

JEOELEKTRİK ETÜT

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) (İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç) Tahmini Tamamlanma Süresi
Rezistivite(DES)  Elektrot Açılımı Yapılacak ücretli etüt çalışmalarının süresi sözleşme ile belirlenir. Bu süre en az 2 (iki)haftadan başlar.
31-10-JFE-01 AB/2=500 m - 1000 m arası 850 TL/Nok
31-10-JFE-02 AB/2=1001 m - 2000 m arası 1.200 TL/Nok
31-10-JFE-03 AB/2=2001 m-3000 m arası 1.500 TL/Nok
31-10-JFE-04 AB/2=3001 m-4000 m arası 1.750 TL/Nok
31-10-JFE-05 AB/2=4001 m den fazla 3.000 TL/Nok
31-10-JFE-06 Profil (Kaydırma) Her bir seviye için 900 TL/km
31-10-JFE-07 TEM (50mx50m-100mx100m   Loop için) 500 TL/Nok
31-10-JFE-08 TEM (100mx100m -300mx300m  Loop için) 600 TL/Nok
SIP(Bilgisayar destekli)
31-10-JFE-09 X=200 m 1.350 TL/km
31-10-JFE-10 X=100 m 1.450 TL/km
31-10-JFE-11 X= 50 m 1.600 TL/km
31-10-JFE-12 X= 25 m 1.750 TL/km
Doğal Potansiyel (SP)
31-10-JFE-13 X=50 m 750 TL/km
31-10-JFE-14 X=25 m 1.000 TL/km
Yapay Kaynaklı Manyetotellürik (CSAMT) (Tek bobin) (6 Elektrik alan, 1 Manyetik alan için)
31-10-JFE-15 X= 100 m 1.100 TL/km
31-10-JFE-16 X=   50 m 1.700 TL/km
31-10-JFE-17 X=   25 m 2.100 TL/km
31-10-JFE-18 Manyetotellürik (MT) 2.200 TL/Nok
31-10-JFE-19 Audio Manyetotellürik  (AMT) 1.400 TL/Nok.
KOD NO Etüt Cinsi Birim Fiyat (KDV Dahil) (İşçi, Araç, İşyeri ve Akaryakıt Hariç) Tahmini Tamamlanma Süresi
Çok Kanallı Çok Elektrotlu Özdirenç Elektrot Açıklığı (0-10 m)
(Tek Elektrot Dizilimi İçin)
Yapılacak Ücretli Etüt Çalışmalarının Süresi Sözleşme İle Belirlenir. Bu Süre En Az 2 (İki) Haftadan Başlar.
31-10-JFE-38 Elektrot Sayısı ≤ 32 850 TL/Serim
31-10-JFE-39 33 ≤Elektrot Sayısı ≤ 48 1000 TL/Serim
31-10-JFE-40 49 ≤Elektrot Sayısı ≤ 64 1150 TL/Serim
31-10-JFE-41 65 ≤Elektrot Sayısı ≤ 80 1.300 TL/Serim
31-10-JFE-42 81 ≤Elektrot Sayısı ≤ 96 1.450 TL/Serim
31-10-JFE-43 97 ≤Elektrot Sayısı ≤ 112 1.600 TL/Serim
Elektrot Açıklığı (10,01 - 20 m) (Tek Elektrot Dizilimi İçin)
31-10-JFE-44 Elektrot Sayısı ≤ 32 1.250 TL/Serim
31-10-JFE-45 33 ≤Elektrot Sayısı ≤ 48 1.500 TL/Serim
31-10-JFE-46 49 ≤Elektrot Sayısı ≤ 64 1.750 TL/Serim
31-10-JFE-47 65 ≤Elektrot Sayısı ≤ 80 2.000 TL/Serim
31-10-JFE-48 81 ≤Elektrot Sayısı ≤ 96 2.250 TL/Serim
31-10-JFE-49 97 ≤Elektrot Sayısı ≤ 112 2.500 TL/Serim

Not:

 1. DES-AMT-TEM-MT Etütlerinde 20 Noktanın altındaki taleplerde etüt fiyatına %50 ilave  yapılır.
 2. CSAMT Etütlerinde 10 km' nin altındaki taleplerde etüt fiyatına %50 ilave yapılır.
 3. SIP Etütlerinde 10 km' nin altındaki taleplerde etüt fiyatına %50 ilave yapılır.
 4. Çok Elektrotlu Cihaz ile Profil üzerinde yapılacak serimdeki elektrot sayısının 112 elektrot üzeri olması durumunda aradaki elektrot sayısı farkı kadar elektrot sayısı tabloda yer alan uygun elektrot serim fiyatına % 50 ilave edilmesi ile toplam birim serim fiyatı belirlenir.

  Örnek Birim Fiyat Hesaplama: Örneğin Tek bir serimin boyunun 0-10 m Elektrot açıklıklı ve 160 elektrot sayısı uzunluğunda olması talep edilirse; 
  [ 112 elektrot birim fiyatı ] + [ 48 elektrot birim fiyatı x1,5 ]
  (1600TL) +(1000 x1,5) = 3100 TL (0-10 m elektrot açıklıklı ve 160 elektrot uzunluğunda bir adet serim birim fiyatı)

   

 5. Çok Elektrotlu Cihaz ile ek olarak yapılacak her bir elektrot dizilimi için liste birim fiyatına % 25 ilave edilir.

 6. Çok Elektrotlu Cihaz ile talep edilecek etüdün asgari serim sayısı 20 serimden az olamaz.

KUYU ÖLÇÜSÜ  (WELL-LOGGİNG)

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) (İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç) Tahmini Tamamlanma Süresi
31-10-JFE-20 a) SP-Rezistivite 9 TL/m Yapılacak ücretli etüt çalışmalarının süresi sözleşme ile belirlenir. Bu süre en az 3 (üç) günden başlar.
b) Gamma-Ray 9 TL/m
c) Densty 9 TL/m
d) Neutron 9 TL/m
e) Termik 9 TL/m
f) XY Caliper 9 TL/m
g) Spektral Gamma-Ray 9 TL/m
h) Sonic 9 TL/m
i) Cement  Bond  Log 9 TL/m
j) Dipmeter 9 TL/m
Ayrıca her bir Well-Logging    için  
a) 100 km ye kadar 1.000 TL
b) 100-400 km arası 1.750 TL
c) 400 km üzeri 3.000 TL

Not: 1000 metre altındaki taleplerde etüt fiyatına 12 TL/m dir.

GRAVİTE  ETÜT

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) (İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç) Tahmini Tamamlanma Süresi
31-10-JFE-21 Jeotermal-Petrol 75 TL/Nok Yapılacak ücretli etüt çalışmalarının süresi sözleşme ile belirlenir. Bu süre en az 2 (iki) haftadan başlar.
31-10-JFE-22 Maden  Aramaları 5 m X 5 m Karelaj 12 TL/Nok
31-10-JFE-23 Maden  Aramaları 10 m X 10 m Karelaj 22 TL/Nok
31-10-JFE-24 Maden Aramaları 20 m X 20 m Karelaj 30 TL/Nok
31-10-JFE-25 Maden Aramaları 50 m X 50 m Karelaj 40 TL/Nok
31-10-JFE-26 Maden Aramaları 100 m X 100 m Karelaj 50 TL/Nok

MANYETİK  ETÜT

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) (İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç) Tahmini Tamamlanma Süresi
31-10-JFE-27 Jeotermal-Petrol 75 TL/Nok Yapılacak ücretli etüt çalışmalarının süresi sözleşme ile belirlenir. Bu süre en az 2 (iki) haftadan başlar.
31-10-JFE-28 Maden Aramaları 5 m X 5 m Karelaj 11 TL/Nok
31-10-JFE-29 Maden Aramaları   10 m X 10 m Karelaj 20 TL/Nok
31-10-JFE-30 Maden Aramaları   20 m X 20 m Karelaj 27 TL/Nok
31-10-JFE-31 Maden Aramaları   50 m X 50 m Karelaj 35 TL/Nok
31-10-JFE-32 Maden Aramaları 100 m X 100 m Karelaj 45 TL/Nok

Not:

 1. 500 Nokta’nın altındaki talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. 501-1500 Nokta arasındaki etütlerde, etüt fiyatlarına %50 ilave yapılır.
 3. Spektrometre etütlerinde manyetik etüt fiyatları geçerlidir.
 4. Gravite etüdü ile birlikte, Manyetik veya Spektrometre etüdü de istenirse Gravite etüt fiyatına her biri için Gravite etüt fiyatının %50 si ilave edilerek müşterek etüt fiyatı belirlenir.
 5. Manyetik etüt ile birlikte, Spektrometre etüdü de istenirse  manyetik etüt fiyatına %50 ilave edilerek müşterek etüt fiyatı belirlenir.
 6. Arkeojeofizik etütlerinde 5mx5m karelajlı maden aramaları birim fiyatları uygulanır.

SİSMİK ETÜT

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) (İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç) Tahmini Tamamlanma Süresi
240 Kanal Yüksek Ayrımlı 2-D Sismik YansımaEtüdü Yapılacak ücretli etüt çalışmalarının süresi sözleşme ile belirlenir. Bu süre en az 1 (bir) aydan başlar.
31-10-JFE-33 2-D Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Etüdü(Veri Toplama ve Veri İşlem) 108 TL/Atış
31-10-JFE-34 Veri İşlem 20 TL/Atış

Not :

 1. 2-D Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Etüdü (Veri Toplama ve Veri işlem) için 1500 atışa kadar olan talepler değerlendirilmeyecektir.
 2. 2-D Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Etüdü (Veri Toplama ve Veri işlem) için 1500-3000 atış arasında yapılacak etütlerde 108 TL/Atış olan birim fiyatına %50 ilave yapılarak, 162 TL/Atış birim fiyatı uygulanır.
 3. 2-D Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Etüdü (Veri Toplama ve Veri işlem) için 3000 Atış üstü taleplerde birim fiyat 108 TL/Atış olarak uygulanır.

YER RADARI  (GPR)  ETÜT

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) (İşçi,Araç,İşyeri ve Akaryakıt Hariç) Tahmini Tamamlanma Süresi
Anten Frekansı (MHz) Yapılacak ücretli etüt çalışmalarının süresi sözleşme ile belirlenir. Bu süre en az 1 (bir) haftadan başlar.
31-10-JFE-35 25 (RTA) 12 TL/m
31-10-JFE-36 100 (RTA) 14 TL/m
31-10-JFE-37 250 (Shielded) 16 TL/m

Not:

 1. Yer  radarı etütleri  için 0-500 m kadar olan talepler değerlendirilmeyecektir.
 2. Yer  radarı etütleri  için 501-1000 m arasındaki etütlerde, etüt fiyatlarına %50 ilave yapılır.

İrtibat:

(JFE-1) İzleme Değerlendirme Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 13 93 e-mail: jeofizik1@mta.gov.tr
(JFE-2) İzleme Değerlendirme Birim Yöneticiliği Tel: 0 312 201 14 04

MADEN JEOLOJİSİ ETÜTLERİ

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 500 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Birim Fiyat(KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
32-10-ME-01  Prospeksiyon/Haritasız Maden Jeolojisi Etüdü km² 180 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-02  1/25.000 ölçekli Maden Jeolojisi Etüdü                 km² 320 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-03  1/10.000 ölçekli Detay Maden Jeolojisi Etüdü      km² 2.000 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-04  1/5.000  ölçekli Detay Maden Jeolojisi Etüdü         km² 3.000 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-05  1/2.000 ölçekli Detay Maden Jeolojisi Etüdü        km² 25.000 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-06  1/1.000 ölçekli Detay Maden Jeolojisi Etüdü        km² 40.000 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-07  1/100 ölçekli Yeraltı Jeolojisi    m 35 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-08 Kuyu Başı Maden Jeolojisi  Hizmetleri m 30 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.

JEOKİMYA ETÜTLERİ

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Birim Fiyat(KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
32-10-ME-09  Genel Etütler(1/25.000 ölçekli)  km² 80 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-10  Tahkik (1/10.000 ölçekli) km² 410 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-11  Tahkik (1/5.000 ölçekli)  km² 600 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.
32-10-ME-12 Detay (1/2.000, 1/1.000 ölçekli) km² 4.900 TL Sözleşmeyle
Belirlenecektir.

TOPOGRAFİK ÇALIŞMALAR

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Birim Fiyat(KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
32-10-ME-13 1/2.000 ölçekli Top. Harita km² 27.500 TL 40 (gün)
32-10-ME-14  1/1.000 ölçekli Top. Harita  km² 30.000 TL 45 (gün)
32-10-ME-15 Galeri çalışması  m 12 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.
32-10-ME-16 Profil hazırlanması km 1.000 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.

 

KOD NO RAPOR YAZILIMLARI Birim Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
32-10-ME-17 Arşiv no.’su almış 1/2.000 ölçekli Top. Harita km² 1.200 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.
32-10-ME-18 Arşiv no.’su almış 1/1.000 ölçekli Top. Harita km² 1.400 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.
32-10-ME-19  Ara rapor Adet 1.500 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.
32-10-ME-20 Nihai rapor  Adet 3.000 TL Sözleşmeyle Belirlenecektir.

 

Not: *

 1. Yapılacak işin özel koşullarına, farklı ölçeklere, çalışılacak alanın çok küçük olması, işin çok kısa süreli olması yada iş miktarının çok fazla olması gibi nedenlerle fiyatlar değişebilir.
 2. Analiz ücretleri yukarıdaki birim fiyatlara dahil değildir.
 3. Arazi giderleri (araç, yakıt, konaklama, işçilik v.b.) ayrıca ilave edilecektir.

İrtibat:

(ME-1) Endüstriyel Hammaddeler Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 12 94 e-mail: endüstriyel@mta.gov.tr
(ME-2) Metalik Madenler Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 12 92 e-mail: metalik@mta.gov.tr

ENERJİ HAMMADDE ETÜTLERİ

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 500 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

Teknik Danışmanlık Hizmetleri (Jeotermal) 500 TL (KDV Dahil)/kişi-gün olarak belirlenmiştir. (5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 6. Maddesi 4. Fıkrası, Uygulama Yönetmeliği'nin 9. Maddesi 6. Fıkrası ve 23. Maddesi 4. Fıkrası gereği yerinde teknik değerlendirme yapılması).

Jeotermal Denetim Hizmetleri 1.620,98 TL/denetim başı (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir.

KOD NO ETÜT CİNSİ Birim Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
33-10-EH-01 1/25.000 Ölçekli Jeotermal ve Hidrojeoloji Etütleri* km² 132 TL 1 gün
33-10-EH-02 1/10.000 Ölçekli Jeotermal ve Hidrojeoloji Etütleri* km² 545 TL 1-2 gün
33-10-EH-03 1/5.000 Ölçekli Jeotermal ve Hidrojeoloji Etütleri* km² 1.331 TL 2-3 gün
33-10-EH-04 1/25.000 Ölçekli Fosil Yakıt Etütleri** km² 100 TL 1 gün
33-10-EH-05 Lokasyon Belirleme Ücreti * Adet 9.000 TL
33-10-EH-06 Koruma Alanı Etüdü* Danışmanlık Hizmeti kapsamında yapılacak olan kısa süreli ön etüt sonucu belirlenecek kriterler  doğrultusunda hesaplanacaktır. 7-12 gün
33-10-EH-07 Maden Sahaları Hidrojeoloji Etüdü* 1/25.000 ölçekli Ön etüt sonucu belirlenecek kriterler doğrultusunda hesaplanacaktır. 1-2 km²/gün
33-10-EH-08 Rapor* Adet 4.000 TL 3-4 ay

Not:

 1. *** Kaynak koruma alanı etüt çalışmalarında rapor ücreti; ısıtmaya yönelik sahalarda 7.500 TL, elektrik üretimine yönelik sahalarda ise 15.000 TL olarak uygulanır.
 2. Çalışma ile ilgili tüm arazi giderleri (araç, işçi, akaryakıt, iş yeri vb.) talep sahibine aittir.
 3. Etütler için tahmin süresi 1 km2/gün'dür.
 4. Yapılacak jeotermal ve hidrojeoloji etüt çalışmalarının süresi işin maliyetine göre yapılacak sözleşme kapsamında akdedilecek süreye göre gerçekleştirilecektir.

İrtibat:

(EH-*) Jeotermal Enerji ve Hidrojeoloji Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 11 54  e-mail: enerji1@mta.gov.tr
(EH-**) Fosil Yakıtlar Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 11 55
 
KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ Birim Birim Fiyat (KDV Dahil)
33-20-EH-01 Kuyu Başı Enerji Hammadde Jeolojisi Hizmetleri Metre
60 TL

 

  Fosil Yakıtlar Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 11 55  e-mail: enerji1@mta.gov.tr

JEOTEKNİK ETÜT VE PROJE HİZMETLERİ

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 500 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

KOD NO HİZMETİN ADI
ETÜT PLANLAMA VE PROJE HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI
34-10-PH-01 Dizayna yönelik (Şevler , yeraltı kazılar  vb.) projeler için etüt planlama ve proje hazırlama çalışmalarına ait fiyatlar ve süre sözleşme ile belirlenir. *
34-10-PH-02 Laboratuvar ağırlıklı çalışmalara yönelik etüt planlama ve proje hazırlama çalışmalarına ait fiyatlar ve sözleşme ile belirlenir. *
ÖN JEOTEKNİK ETÜT HİZMETLERİ
34-10-PH-03 Fiyatlar ve süre yapılacak işin türüne göre sözleşme ile belirlenir.
JEOTEKNİK ETÜT PROJE HİZMETLERİ
34-10-PH-04 Jeoteknik Etüt
Fiyatlar ve süre sözleşme ile belirlenir. Bir Jeoteknik etüdün toplam bedeli, etüt kapsamında yer alacak çalışmaların maliyetine ilaveten, her etüdün özelliğine ve kapsamına göre belirlenecek diğer giderlerin toplamından oluşur. Toplam bedele, rapor yazılması halinde “Rapor Bedeli” ayrıca ilave edilir. **

Not:

* Çalışmalar iki teknik eleman tarafından en geç yirmi iş günü içerisinde tamamlanır.

** Mahalli işçi, işyeri giderleri, araç, yakıt vb. giderler talepçi tarafından karşılanmaması durumunda, hizmet bedeline ayrıca ilave edilir.

İrtibat:

(PH-1) Jeoteknik Araştırmalar Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 17 72-1775 e-mail:jeoteknik@mta.gov.tr

SONDAJ

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 500 TL (KDV Dahil) / kişi-gün olarak belirlenmiştir.

KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ BİRİMİ  BİRİM FİYAT
36-20-MS-01 Maden ve Zemin Sondajları Metre EK-1
36-20-SS-02 Hidrojeoloji Sondajları Metre EK-2
36-20-JS-03 Jeotermal Sondajlar Metre EK-3
KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ Tahmini Tamamlanma Süresi BİRİMİ BİRİM FİYAT (KDV Dahil)
36-20-ST-04-1 Kuyu İçinde Statik Sıcaklık Profil Alınması Testi (*) 1 Gün Adet 3.304 TL
36-20-ST-04-2 Kuyu İçinde Statik Basınç Profil Alınması Testi (*) 1 Gün Adet 3.304 TL
36-20-ST-04-3 Kuyu İçinde Dinamik Sıcaklık Profil Alınması Testi (*) 1 Gün Adet 3.304 TL
36-20-ST-04-4 Kuyu İçinde Dinamik Basınç Profil Alınması Testi (*) 1 Gün Adet 3.304 TL
36-20-ST-04-5 Water-Loss Testi (*) 1 Gün Adet 6.608 TL
36-20-ST-04-6 Çok Debili Enjeksiyon Testi (*) 1 Gün Adet 6.608 TL
36-20-ST-04-7 Basınç Yükselim Testi (Build-Up) (*) 1 Gün Adet 3.304 TL
36-20-ST-04-8 Draw-Down Testi (*) 1 Gün Adet 3.304 TL
36-20-ST-04-9 Girişim Testi (Bir Kuyuda Basınç Değişimini İzleme) (*) 15 Gün   14.160 TL
36-20-ST-04-10 Tek Debili Enjeksiyon Testi (*) 1 Gün Adet 3.304 TL
36-20-ST-04-11 Üretim Testi (Silincer-Savak) (*) 1 Gün Adet 6.608 TL
36-20-ST-04-12 Gaz Ölçümü Testi (*) 1 Gün Adet 389,40 TL
36-20-TTR-05 Problemli Kuyuların Tetkiki ve Teknik Rapor (**) 3 Gün Günlük Danışmanlık Bedeli + 5.900 TL
36-20-KSÖ-07 Kuyu Sapma Ölçümü 1 Gün 1.Kuyu için 2.950 TL
İlave Her Kuyu 2.360 TL

Not:

* Test ölçümlerinde; Kuyubaşının üretim yapacak şekilde hazırlanması, mahalli işçilik, araç ve yakıtı, amerada vincinin ve pompanın yakıtı, arazi giderleri, lokasyon alanının düzenlenmesi ve yol, üretim deşarj hattı ile 80 m3 dolu su tankının talepçi tarafından karşılanacaktır.

Tüm jeotermal sahalarda 5686 sayılı kanun gereği jeotermal alanlarda yapılacak koruma alanı etüt çalışmaları kapsamında talep edilecek test çalışmalarında ve Genel Müdürlüğümüzce yapılan sözleşme çerçevesinde teknik danışmanlık hizmeti verilen Belediyeler, Özel İdareler ve bunların ortaklığı olan şirketler için belirlenen birim fiyata % 50 indirim uygulanacaktır.

** Problemli kuyularda yerinde inceleme yapılarak teknik görüş ve rapor verilmektedir.

İrtibat:

Makine-Malzeme Planlama ve AR-GE Koordinatörlüğü Tel: 0312 201 12 37                 e-mail: sondaj@mta.gov.tr

EK-1

MADEN SONDAJLARI İÇİN BİRİM FİYAT HESAPLAMASINDA ESAS ALINACAK HUSUSLAR

 1. Sondajların tipi, kuyu sayısı, derinlikleri, kuyu çapı ve toplam sondaj metrajı
 2. Karotlu ilerleme miktarı ve istenen karot verimi
 3. Kuyunun dik veya eğik oluşu ve eğim açısı
 4. Kesilecek kayaçların cinsi
 5. Sondaj işleminde kullanılacak muhafaza borusu, çamur katkı maddeleri, çimento, su vb.
 6. Lokasyona ulaşım yolu ve lokasyon yerinin hazırlığı
 7. Mahalli işçi, işyeri giderleri, araç, yakıt, sondaj borusu, çimento, çakıl, su vb. giderlerin talepçi tarafından karşılanması durumu
 8. Nakliyat ve iklim durumu

EK-2

HİDROJEOLOJİ SONDAJLARI İÇİN BİRİM FİYAT HESAPLAMASINDA ESAS ALINACAK HUSUSLAR

 1. Kuyu sayısı, kuyu çapı, derinlikleri ve toplam sondaj metrajı
 2. Kuyuların teçhizinde kullanılacak borusal malzeme, çimento, çakıl, su vb.
 3. Kesilecek kayaçların cinsi
 4. Lokasyona ulaşım yolu ve lokasyon yerinin hazırlığı
 5. Yapılması talep edilen kuyu testleri (pompa testi, kompresör vs.)
 6. Mahalli işçi, işyeri giderleri, araç, yakıt, sondaj borusu, çimento, çakıl, su vb. giderlerin talepçi tarafından karşılanması durumu
 7. Nakliyat ve iklim durumu

EK-3

JEOTERMAL SONDAJLAR İÇİN BİRİM FİYAT HESAPLAMASINDA ESAS ALINACAK HUSUSLAR

 1. Kuyu sayısı, çapları ve derinlikleri ile kuyu teçhizinde kullanılacak boruların (casing, kaynak dikişli boru) nitelik ve miktarları
 2. Kesilecek kayaçların cinsi ile kaçaklı olup olmadığı
 3. Jeolojik yapı ve formasyonun cinsi ile kaçaklı olup olmadığı
 4. Lokasyona ulaşım yolu ve lokasyon yerinin hazırlığı ile kuyubaşı donanımı
 5. Sondaj işleminde kullanılacak çamur katkı malzemeleri, çimento ve su temini
 6. Kuyunun jeolojik takibi ve yönlendirilmesi hizmeti
 7. Mahalli işçi, işyeri giderleri, araç, yakıt, sondaj borusu, çimento, çakıl vb. talepçi tarafından karşılanması durumu
 8. Nakliyat ve iklim durumu

JEOLOJİK ANALİZLER

KOD NO PALEONTOLOJİK ÖRNEK TANIMLAMA Birim Fiyat (KDV Dahil)  Tahmini Tamamlanma Süresi
30-30-PAL-01 Paleontolojik kesit hazırlama (İnce Kesit, Yıkama, Nannoplankton) 50 TL/Adet 10 adet kesit, Dekont ve örnek tesliminden itibaren 1 iş günü içinde hazırlanacaktır.
30-30-PAL-02 MTA Genel Müdürlüğü dışından gelen ince kesitleri paleontolojik tanımlama 100 TL/Adet Örneğin miktarı ve cinsine göre değişkenlik gösterir.
30-30-PAL-03 Paleontolojik Tanımlama (İnce kesitlerin yapımı, yıkama, örnek hazırlama dahil) 150 TL/Adet Örneğin miktarı ve cinsine göre değişkenlik gösterir.
    Makro(Omurgasız) fosillerde paleontolojik tanımlama  
 30-30-PAL-04 Paleontolojik tanımlama 100 TL/Adet Örneğin miktarı ve cinsine göre değişkenlik gösterir.

İrtibat:

(PAL) Paleontoloji Birimi Tel: 0 312 201 14 98  e-mail: jeodestek@mta.gov.tr

 

ENERJİ ETÜTLERİ ÖLÇÜMLERİ

TOPRAKTA YAPILAN ÖLÇÜMLER

KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ Birim Fiyat Tahmini Tamamlanma Süresi**
(KDV Dahil)
33-30-EÖ-01 Radon Gazı Ölçümleri  200 TL/ Adet 1-3 gün
33-30-EÖ-02 CO2 Gazı Ölçümleri  86 TL/Adet 1-3 gün
33-30-EÖ-03 H2S Ölçümleri  107 TL/Adet 1-3 gün
33-30-EÖ-04 CH4,N2 ve O2  Ölçümü Her bir gaz için 1-3 gün
86 TL/Adet 
33-30-EÖ-05 Toprak gazı ölçümü paket (Radon,CO2,H2S,CH4,N2,O2) 650 TL/Adet  1-3 gün
33-30-EÖ-06 Toprak gazı ölçümü paket*(Radon,CO2,H2S,CH4,N2,O2) 391 TL/Adet  1-3 gün

Not: * İl Özel İdareleri, Belediyeler, kamu ortaklı şirketler ve sözleşme kapsamında gerçekleştirilen Teknik Danışmanlık Hizmetleri için geçerli olan fiyattır.

** Belirtilen tahmini süre, tek bir ölçüm için ve kuyu başı ve/veya arazinin ölçüm ve analize uygun olması kaydıyla geçerlidir. Diğer hallerde söz konusu süre işin mahiyetine göre değişebilecektir.

SUDA KAYNAK BAŞINDA YAPILAN ÖLÇÜMLER

KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi**
  A-Fiziko Kimyasal Ölçümler
33-30-EÖ-07 EC 23 TL/Adet 1 gün
33-30-EÖ-08 Tuzluluk 23 TL/Adet 1 gün
33-30-EÖ-09 Sıcaklık 23 TL/Adet 1 gün
33-30-EÖ-10 pH 23 TL/Adet 1 gün
33-30-EÖ-11 Toplam Sertlik 23 TL/Adet 1 gün
33-30-EÖ-12 Geçici Sertlik 23 TL/Adet 1 gün
33-30-EÖ-13 Kalıcı Sertlik 23 TL/Adet 1 gün

Not: ** Belirtilen tahmini süre, tek bir ölçüm için ve kuyu başı ve/veya arazinin ölçüm ve analize uygun olması kaydıyla geçerlidir. Diğer hallerde söz konusu süre işin mahiyetine göre değişebilecektir.

KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi**
B- Kimyasal Analizler
33-30-EÖ-14 Na,Ca,Mg,Cl,K,CO3,HCO3,SO4,AI, Fe, Zn, Ag, Cd, Mn, Mo, Ni, Cu,Bo,Li,Pb,Cr Her bir element için 1-3 gün
66 TL/Adet
33-30-EÖ-15 NH4, NO2, NO3, PO4, SİO2, B, F Her bir element için 1-3 gün
77 TL/Adet
33-30-EÖ-16 I 86TL/Adet 1-3 gün
33-30-EÖ-17 As,Hg,CN,COD Her bir element için 1-3 gün
109 TL/Adet
33-30-EÖ-18 Rn 208 TL/Adet 1-3 gün
33-30-EÖ-19 CO2 Gazı Ölçümleri 86 TL/Adet 1-3 gün
33-30-EÖ-20 H2S Ölçümü 108 TL/Adet 1-3 gün
33-30-EÖ-21 CH4, N2 ve O2 Ölçümü Her bir element için 1-3 gün
86 TL/Adet
33-30-EÖ-22 Suda gaz ölçümü paket (CO2, H2S, CH4, N2, O2) 451 TL/Adet 1-3 gün
33-30-EÖ-23 Suda gaz ölçümü paket* (CO2, H2S, CH4, N2, O2) 271 TL/Adet 1-3 gün
33-30-EÖ-24 İnhibitör Testleri - Analiz Fiyatı Kuyu Başına 4.759 TL/Adet işin mahiyetine göre hesaplanır

 

KOD NO ÇALIŞMANIN CİNSİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi**
33-30-EÖ-25 İnhibitör Testleri - Analiz Fiyatı Kuyu Başına 3.331 TL/Adet işin mahiyetine göre hesaplanır
33-30-EÖ-26 Mobil Su Analiz Laboratuvarı Araç Ücreti 2.200 TL -
33-30-EÖ-27 Kurumsal Danışmanlık Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen hizmetlerde kimyasal analizler * 839 TL/Adet işin mahiyetine göre hesaplanır
33-30-EÖ-28 Koruma Alanları, İşletme Ruhsatlı Alanlarda kuyu ve kaynaklar ***  2.014 TL/Adet işin mahiyetine göre hesaplanır

Not: * İl Özel İdareleri, Belediyeler, kamu ortaklı şirketler ve sözleşme kapsamında gerçekleştirilen Teknik Danışmanlık Hizmetleri için geçerli olan fiyattır.

Not: ** Belirtilen tahmini süre, tek bir ölçüm için ve kuyu başı ve/veya arazinin ölçüm ve analize uygun olması kaydıyla geçerlidir. Diğer hallerde söz konusu süre işin mahiyetine göre değişebilecektir.

Not: *** İl Özel İdareleri, Belediyeler ve kamu ortaklı şirketler için % 50 indirim uygulanır.

İrtibat:

Jeotermal Rezervuar Araştırmaları ve Koruma Kaynak Alanları Birimi Tel: 0 312 201 11 58 e-mail: enerji1@mta.gov.tr

 

KAYA VE ZEMİN MEKANİĞİ TEST MERKEZİ LABORATUVARLARINDA YAPILAN TESTLER

1-KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

ANALİZ/TEST  STANDART NO BİRİMİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
KOD NO ADI
34-30-KM-01 Doğal/Havada kuru birim hacim ağırlık tayini ISRM 2007 Adet 38 TL 2 gün
34-30-KM-02 Kuru birim hacim ağırlık tayini ISRM 2007 Adet 40 TL 2 gün
34-30-KM-03 Doygun birim hacim ağırlık tayini ISRM 2007 Adet 45 TL 2 gün
34-30-KM-04 Doğal nem içeriği tayini ISRM 2007 Set (3 örnek) 48 TL 2 gün
34-30-KM-05 Boşluk oranı (e) ve görünür porozite (n) tayini ISRM 2007 Adet 80 TL 3 gün
34-30-KM-06 Doygunluk derecesi tayini ISRM 2007 Adet 70 TL 3 gün
34-30-KM-07 Tek eksenli sıkışma dayanımı tayini ASTM D 7012 Adet 65 TL 1 saat
34-30-KM-08 Statik deformabilite parametrelerinin (E,v) tayini (Elastisite modülü ve Poisson oranı) tayini ASTM D 7012 Adet 160 TL 2 saat
34-30-KM-09 Pundit testi ile P dalga hızı tayini ISRM 2007 ASTM C 597 Adet 32 TL 1/2 saat
34-30-KM-10 Kayaların üç eksenli sıkışma dayanımlarının tayini (Mohr zarfının çizimi dahil) ASTM D 7012 Set  (3 örnek) 325 TL 3 saat
34-30-KM-11 Nokta yük dayanım indeksinin ölçülmesi ISRM 2007 ASTM D5731 Adet 16 TL 10 dakika
34-30-KM-12 Nokta yük testi ile tek eksenli sıkışma dayanımının tayini ISRM 2007 Set (10 örnek) 160 TL 1 saat
34-30-KM-13 Dolaylı yöntemle çekme dayanımının tayini (Brazilian testi) ISRM 2007 Adet 32 TL 10 dakika
34-30-KM-14 Suda dağılmaya karşı dayanıklılık testi (Slake durability test) (500gr. numune üzerinden) ISRM 2007 2 Çevrim 325 TL 3 gün
34-30-KM-15 Schmidt sertliği tayini (Birim hacim ağırlık tayini ile birlikte) ISRM 2007 Set (10 örnek) 140 TL 1 gün
34-30-KM-16 Blok numuneden karot alma (Örnek hazırlama dahil)   Adet 16 TL 1/2 saat

2-ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

ANALİZ/TEST  STANDART NO BİRİMİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
KOD NO ADI
34-30-ZM-01 Örselenmemiş deney örneği hazırlanması ASTM 2007 Adet 16 TL 1 gün
34-30-ZM-02 Nem içeriği tayini ASTM D 4254 Adet 22 TL 2 gün
34-30-ZM-03 Birim hacim ağırlık tayini (Doğal veya kuru, düzgün şekilli örnekler üzerinden) ASTM 2007 Adet 32 TL 2 gün
34-30-ZM-04 Özgül ağırlık tayini (Piknometre ile) TS 1900-1 Adet 55 TL 2 gün
34-30-ZM-05 Likit Limit, Plastik Limit ve Plastisite İndeksi (Üç nokta-Cassagrande yöntemi) ve büzülme limiti (Grafik yöntemi ile) tayini ASTM D 4318 Adet 85 TL 3 gün
Tane boyu dağılımı (Granülometri) tayini                  
34-30-ZM-06 Kuru yöntem (Hidrometre analizsiz) ASTM D 422 TS 1900-1 Adet 55 TL 2 gün
34-30-ZM-07 Islak yöntem (Hidrometre analizsiz) ASTM D 422 TS 1900-1 Adet 75 TL 2 gün
34-30-ZM-08 Islak yöntem (Hidrometre analizli) ASTM D 422 TS 1900-1 Adet 215 TL 5 gün
34-30-ZM-09 Zemin sınıflandırması ve adlandırması (Laboratuvar deneylerine ilave olarak, Birleştirilmiş Zemin Sınıflamasına (USCS) göre) ASTM D 2487 TS 1900-2 Adet 45 TL 1 gün
Serbest (Tek eksenli) sıkışma testi                    
34-30-ZM-10 Örselenmemiş numune üzerinden ASTM D 2166 Adet 85 TL 1 saat
34-30-ZM-11 Yoğurulmuş numune üzerinden ASTM D 2166 Adet 110 TL 2 gün
Direkt (Doğrudan) makaslama testleri
34-30-ZM-12 Konsolidasyonsuz-drenajsız makaslama (UU) ASTM D 3080 TS 1900-2 Set (3 örnek) 120 TL 2 gün
34-30-ZM-13 Konsolidasyonlu-drenajsız makaslama (CU) ASTM D3080 Set (3 örnek) 215 TL 1 hafta
34-30-ZM-14 Konsolidasyonlu-drenajlı makaslama (CD) ASTM D3080 Set (3 örnek) 515 TL 1 hafta
Üç eksenli sıkışma testi                        
34-30-ZM-15 Konsolidasyonsuz-drenajsız üç eksenli sıkışma testi (UU) ASTM D 2850 TS 1900-2 Set (3 örnek) 120 TL 3 saat
34-30-ZM-16 Laboratuvar tipi kanatlı kesici testi (Veyn test) (nem içeriği tayini dahil) BS 1377 Adet 75 TL 1/2 saat
Konsolidasyon (Odeometre) testi                    
34-30-ZM-17 Konsolidasyon (Odeometre) testi ASTM D 2435  TS 1900-2 Adet 430 TL 5 gün
34-30-ZM-18 Şişme basıncı ve serbest şişme miktarının tayini  ASTM D 4546 TS 1900-2 Adet 185 TL 5 gün

3- JEOTEKNİK ETÜT SONDAJLARI,YERİNDE (IN-SITU) DENEYLER VE NUMUNE ALINMASI HİZMETLERİ

KOD NO ANALİZ/TEST Birim Fiyat (KDV Dahil)
34-30-DN-01 Jeoteknik Sondaj: Jeoteknik etütler için yapılacak sondajların fiyatlandırılması MTA Sondaj Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.  
34-30-DN-02 Standart Penetrasyon Testi (SPT): Zemin koşulları, test sıklığı ve derinliği gibi faktörler dikkate alınarak, ilgili birim tarafından her proje için ayrıca fiyatlandırılır.  
34-30-DN-03 Örselenmemiş Numune Alınması (Shelby): Zemin koşulları, test sıklığı ve derinliği gibi faktörler dikkate alınarak, ilgili birim tarafından her proje için ayrıca fiyatlandırılır.  
34-30-DN-04 Jeoteknik Kuyu Takibi (log çizimi dahil) 30,00 TL
34-30-DN-05 Dipmetre ile yeraltı suyu seviyesi ölçümü 25,00 TL
34-30-DN-06 Düşen seviyeli geçirgenlik testi ile kütlesel geçirgenliğin tayini (Kuyunun yıkanması ve hesaplamalar dahil) 215 TL

Su Basınçlarının İzlenmesi Amacıyla Piezometre Yerleştirilmesi

Boru tipi piezometre/stand-pipe ücrete kuyu temizliği ve dolgu malzemesi dahildir. Borular MTA tarafından temin edildiği takdirde ücreti rayiç bedel üzerinden ayrıca talep edilir. Hizmetin ücreti borunun yerleştirileceği derinliğe bağlı olarak değişir.
34-30-DN-07 Derinlik aralığı 0-20 m ise 55 TL
34-30-DN-08 Derinlik aralığı 21-40 m ise 60 TL
34-30-DN-09 Derinlik aralığı 41-60 m ise 75 TL
34-30-DN-10 Derinlik aralığı 61-80 m ise 80 TL
34-30-DN-11 Derinlik aralığı 81-100 m ise 100 TL
34-30-DN-12 Derinlik aralığı 100 metreden büyük ise 120 TL

Açılmış araştırma çukuru veya temellerden, şevlerden, yarmalardan veya mostralardan örselenmemiş blok ve el burgusu ile tüp numunesi alınması.

a) Çok yumuşak zeminler (Akıcı batak)

34-30-DN-13 0-2 m derinlikte el burgusu ile numune alınması 80 TL
34-30-DN-14 2-4 m derinlikte el burgusu ile numune alınması 110 TL

b) Kolay sökülebilir zeminler (Toprak)

KOD NO ANALİZ/TEST Birim Fiyat (KDV Dahil)
34-30-DN-15 0-2 m derinliğindeki araştırma çukurundan numune alınması 110 TL
34-30-DN-16 2-4 m derinliğindeki araştırma çukurundan numune alınması 215 TL
34-30-DN-17 Yarma, mostra, şevden numune alınması 85 TL
34-30-DN-18 0-2 m derinlikte el burgusu ile numune alınması 110 TL
34-30-DN-19 2-4 m derinlikte el burgusu ile numune alınması               125 TL

c) Orta güçlükte sökülebilir zeminler (Küskü)

34-30-DN-20 0-2 m derinliğindeki araştırma çukurundan numune alınması 215 TL
34-30-DN-21 2-4 m derinliğindeki araştırma çukurundan numune alınması 300 TL
34-30-DN-22 Yarma, mostra, şevden numune alınması 215 TL

d) Kolay sökülebilir kayalar (Yumuşak kaya)

34-30-DN-23 0-2 m derinliğindeki araştırma çukurundan numune alınması 300 TL
34-30-DN-24 Yarma, mostra, şevden numune alınması            215 TL

e) Güç sökülebilir kayalar (Yumuşak kaya)

34-30-DN-25 Yarma, mostra, şevden numune alınması            300 TL

LABORATUVAR TESTLERİ İÇİN ÖNERİLER

1-KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

Tek eksenli sıkışma dayanımı tayini

Test yapılacak örnek sayısı en az 5 olmalıdır. Örnekler boy/çap oranları en az 2, tercihen 2.5-3.0 arasında olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Statik deformabilite parametrelerinin (E, v) tayini (Young modülü ve Poisson oranı)

Test yapılacak örnek sayısı en az 5 olmalıdır. Örnekler boy/çap oranları en az 2, tercihen 2.5-3.0 arasında olacak şekilde hazırlanmalıdır. Test sonuç raporunda sadece Elastisite modülü ( E ) ve Poisson Oranı ( v ) değerleri verilir.

Üç eksenli sıkışma testi

Bir set için örnek sayısı en az 3 olmalıdır. Örnekler boy/çap oranları 2, tercihen 2.5-3.0 arasında olacak şekilde hazırlanmalıdır. Hassasiyeti artırmak için setteki örnek sayısına (3) ilave her örnek için set fiyatının üçte biri eklenir. Kaya malzeme özelliklerine ve sonuçlardaki arzu edilen hassasiyete bağlı olarak örnek sayısının 5 ile 10 arasında olması önerilir. Üç eksenli sıkışma dayanım testinde NQ, NX ve HQ çapındaki örnekler kullanılabilmektedir. Deneylerde uygulanacak yanal basınç belirtilmemişse, örneklerin alındığı derinlik göz önüne alınarak tarafımızdan belirlenecektir.

Dolaylı yöntemle çekme dayanımının tayini (Brazilian testi)

Örneklerin boy/çap oranının 1 (bir)'e yakın olması tercih edilir. Örnek sayısı 10 olacak şekilde test yapılması önerilir.

2-ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

Serbest (Tek eksenli) sıkışma testi

Test yapılacak örselenmemiş örnek sayısı en az 5 olmalıdır. Örnekler boy/çap oranları en az 2 olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Direkt (Doğrudan) makaslama testleri

Örnekler, boy/çap oranları en az 2 olacak şekilde hazırlanmalıdır. Test için 38 mm ve 50 mm çaplı örnekler kullanılabilmektedir. Bir set test için örselenmemiş örnek sayısı en az 3, tercihen 5 adet olmalıdır. Hassasiyeti artırmak için setteki örnek sayısına (3) ilave her örnek için set fiyatının üçte biri eklenir. Deneylerde uygulanacak yanal basınç belirtilmemişse, örneklerin alındığı derinlik göz önüne alınarak tarafımızdan belirlenecektir.

Konsolidasyon (Odeometre) testi

Testler, örselenmemiş numuneler üzerinde, 5 cm ve 2,5 inç çaplı yuvarlak kalıpların kullanıldığı odometre test aletinde yapılmaktadır. Test aşamaları belirtilmemişse, örneklerin alındığı derinliğe bağlı olarak tarafımızca belirlenecektir.

GENEL HUSULAR

 1. Laboratuvar hizmetlerinde, mevcut olanaklar ölçüsünde en yaygın olarak kullanılan Uluslararası Standartlara (ASTM, BSI, ISRM) veya Türk Standartlarına (TS) uyulması esas kabul edilmiştir.
 2. Koordinatörlük tarafından kabul edilen numuneler, numune sahibinin gerekli işlemleri tamamlamasından sonra teste tabi tutulur. İşlemlerin gecikmesi sonucu laboratuvarda bekleyen numunelerin bozulması ve teste uygunluğunu yitirmesi durumunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
 3. Teste tabi tutulan numunelerin şahit numuneleri iki ay bekletilir, test artıkları bekletilmeden atılır.
 4. Proje Raporları sözleşmede aksi belirtilmedikçe 3 (üç) adet çoğaltılarak iş sahibine verilir. Fazladan talep edilen her nüsha için Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen çoğaltma ücretleri Kuruma ayrıca ödenir.
 5. Sadece laboratuvar taleplerini kapsayan kısa süreli işlerde ayrıca personel ücreti talep edilmez.
 6. Büro, arazi, laboratuvar çalışmalarını kapsayan çalışmalarda hesaplanacak olan "Personel sayısı/Ay" giderleri ile maliyete etkiyen diğer giderler (araç, yakıt, konaklama, işçilik, malzeme alımı vb) toplam proje bedeline ayrıca ilave edilir.
 7. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen projelerde talep olması durumunda, Jeoteknik çalışmalara ait prosedür ile laboratuvar testlerinin nitelik ve niceliği, o projeye uygun olarak Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı, Jeoteknik Araştırmalar Koordinatörlüğü tarafından belirlenir.
 8. Fiyatlara KDV dahildir.

İrtibat:

  Jeoteknik Araştırmalar Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 17 72-1775  e-mail: jeoteknik@mta.gov.tr

 

 

GEMOLOJİ LABORATUVARININ ÜCRETLİ İŞ BİRİM FİYATLARI

Gemolojik Analiz

KOD NO ANALİZ TEST ADI AÇIKLAMALAR TAMAMLAMA SÜRESİ (İş Günü) NUMUNE MİKTARI / TÜRÜ ÜCRET
08-30-GL-04 Gemolojik Analiz (Renkli Taşlar) Kesilmiş ve parlatılmış renkli taşların gemolojik incelemesi 5 Faset, kaboşon, boncuk, küre, tablet şeklinde kesilmiş, tamburlanmış ya da oyularak şekillendirilmiş süstaşları 75 TL/numune

* Analizlerin tamamlanma süresi cihazlarla ilgili teknik problemler olması durumunda değişiklik gösterebilir.

İrtibat 

Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü
Mineraloji- Petrografi ve Gemoloji Birimi  

Tel: 0 312 201 23 81
Tel: 0 312 201 23 80
Tel: 0 312 201 23 64  

E-mail : gemoloji.lab@mta.gov.tr

 

GEMOLOJİ LABORATUVARININ ÜCRETLİ İŞ BİRİM FİYATLARI

RAMAN SPEKTROMETRE ANALİZLERİ

Analiz Test Kodu Analiz Test Adı Açıklamalar  Tamamlama Süresi  Numune Miktarı/Türü Ücret 
08-30-GL-01 Numune Hazırlama  Düz yüzeye sahip olmayan numunelerin yüzeyinin düzeltilip, hafif parlatılması işlemi  3 0.5-4 cm çapında makro numune  20 TL/numune 
08-30-GL-02 Raman Spektrometresinde Mineral Tayini               (Makro Numuneler için ) Numune üzerinde seçili bir noktanın tanımlaması yapılır. 5 Düz yüzeye sahip, hafif parlatılmış, 0.5-4 cm çapında makro numune  150 TL/numune   (Numune düz bir yüzeye sahip değilse 08-30-GL-01 ücreti eklenmelidir.) 
08-30-GL-03 Raman Spektrometresinde Mineral Tayini                 (Üstü Açık İnce Kesit İçin ) Üstü açık ince kesitte istenen noktaların  tanımlaması yapılır. 5 Üstü açık ince kesit  İlk saat 200 TL,                  2. saatten sonra her saat için 100 TL

Not: Üniversitelerin başvurusunda analiz ücretinden  % 50 indirim uygulanacaktır.

Analizlerin tamamlanma süresi cihazın arızalı olması halinde değişiklik gösterebilir. 

İrtibat 
Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü
Mineraloji- Petrografi ve Gemoloji Birimi  

Tel: 0 312 201 23 81
Tel: 0 312 201 23 80
Tel: 0 312 201 23 64  

E-mail : gemoloji.lab@mta.gov.tr

DENİZ ARAŞTIRMALARI VE ANALİZLERİ İŞ BİRİM FİYATLARI

Analiz Test Kodu Test / Analiz Cinsi Birim Fiyatı  Tahmini Tamamlanma
Süresi

*37-10-DA-15

MSCL-S Analizleri
(Gama yoğunluğu, P dalgası, Manyetik Duyarlılık, Spektrometre)

400 TL/1 m

İşin miktarına göre süre belirlenir.

a*37-10-DA-16

ITRAX Analizi
(2 mm’de 6-10 sn görüntüleme)

1200 TL/1 m

a*37-10-DA-17

ITRAX Analizi
(2 mm’de 1-5 sn görüntüleme)

1000 TL/1 m

a*37-10-DA-18

ITRAX Analizi
(1 mm’de 6-10 sn görüntüleme)

1500 TL/1 m

a*37-10-DA-19

ITRAX Analizi
(1 mm’de 1-5 sn görüntüleme)

1200 TL/1 m

a*37-10-DA-20

ITRAX Analizi
(0.5 mm’de 6-10 sn görüntüleme)

2500 TL/1 m

a*37-10-DA-21

ITRAX Analizi
(0.5 mm’de 1-5 sn görüntüleme)

1700 TL/1 m

*37-10-DA-22

Karot kesme ve temizleme

300 TL/1 m

*37-10-DA-23

ITRAX Analizi
(Radyografik Analiz)

300 TL/1 m

* Üniversiteler için  % 50 indirim uygulanır.

* Radyografik analiz fiyatı ücretlere dahildir. Radyografik analiz istenmemesi durumunda birim fiyat başına 300 TL indirim uygulanır.

Analiz Süreçleri:
1. Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı’na yapılacak analize ilişkin bilgilerin (karot uzunluğu ve istenen çözünürlük miktarı vb.) olduğu bir dilekçe ile başvurulur.

2. İstenen parametreler dikkate alınarak analiz tutarı belirlenir ve başvuru yapan kurum/kuruluş/üniversiteye resmi yazı ile iletilir.

3. Analiz tutarının resmi yazıda belirtilen hesaba yatırılmasının ve dekontunGenel Evrak Birimi’ne tesliminin ardından analiz başlatılır.

4. Resmi yazıda belirlenen süre içinde analiz tamamlanarak sonuçlar ve analize ilişkin fatura ilgili kurum/kuruluş/üniversiteye gönderilir.

İrtibat
Deniz Araştırmaları Dairesi       
Tel: 0 312 201 15 09                         
E-mail : deniz.lab@mta.gov.tr

 

JEOFİZİK HARİTA SATIŞLARI

REJYONAL JEOFİZİK ETÜTLERE AİT 1/100.000 ÖLÇEKLİ PAFTALARIN SATIŞI

KOD NO CİNSİ VE ÖZELLİĞİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi
31-10-JFHS-01 Havadan Rejyonal Manyetik Haritaları (Grid Aralığı 1 km) 650 TL/Pafta (CD) Bu süre en az 1 (bir) günden başlar.  
31-10-JFHS-02 Rejyonal Gravite (Bouguer Anomali) Haritaları (Grid aralığı 1km) 750 TL/Pafta (CD) 

Not: *  1- Haritalar CD ortamında SURFER 8 Çizim ve JPEG formatında verilir.

2- Jeofizik haritası satışlarında Üniversite ve kamu kuruluşlarına %20 indirim uygulanır.

 

REJYONAL JEOFİZİK ETÜTLERE AİT 1/500.000 ÖLÇEKLİ PAFTALARIN SATIŞI

KOD NO CİNSİ VE ÖZELLİĞİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma  Süresi
31-10-JFHS-03 Havadan Rejyonal Manyetik Haritaları  (Grid Aralığı 10 km)    90 TL/Pafta (CD) Bu süre en az 1 (bir) günden başlar.  
31-10-JFHS-04 Rejyonal Gravite (Bouguer Anomali) Haritaları (Grid aralığı 10 km) 90 TL/Pafta (CD)

Not: *  1- Haritalar CD ortamında SURFER 8 Çizim ve JPEG formatında verilir.

2- Jeofizik haritası satışlarında Üniversite ve kamu kuruluşlarına %20 indirim uygulanır.

 

İrtibat:

(JFHS-1) İzleme Değerlendirme Koordinatörlüğü Tel: 0 312 201 13 93  e-mail: jeofizik1@mta.gov.tr
(JFHS-2) İzleme Değerlendirme Birim Yöneticiliği Tel: 0 312 201 14 04

 

JEOLOJİK HARİTA SATIŞLARI

KOD NO CİNSİ VE ÖZELLİĞİ Birim Fiyat (KDV Dahil) Birim Fiyat Dolar $ Tahmini Tamamlanma Süresi
30-40-JHS-01 1/25.000 ve 1/100.000 Ölçekli Jeoloji Haritası (Ozalit kopya)³ 50 TL/Adet 25 $/Adet 1 -2 gün içerisinde
30-40-JHS-02 1/25.000 ve 1/100.000 Ölçekli Jeoloji Haritası (Renkli Yazıcı Baskı)³ 100 TL/Adet 50 $/Adet 1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-03 1/25.000 ve 1/100.000 Ölçekli Jeoloji Haritası (Jpeg Formatı)³ 100 TL/Adet 50$/Adet 1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-04 1/25.000 Ölçekli Jeololoji Haritası (CBS formatı) 1,3 300 TL/Adet 150 $/Adet 1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-05 1/25.000 Ölçekli Heyelan Haritası (Jpeg formatı)3 150 TL/Adet 75$/Adet 1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-06 1/25.000 Ölçekli Heyelan Haritası (CBS formatı) 1,3 150 TL/Adet 75$/Adet 1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-07 Basımı Yapılan 1/50.000 Ölçekli  Sayısal Jeoloji Haritası ve Kitapçığı (CD) 1,2,3 700 TL/Adet  350$/Adet  1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-08 Basımı Yapılan 1/100.000 ölçekli Sayısal Jeoloji Haritası ve Kitapçığı (CD) 1,2,3 400 TL/Adet 200 $/Adet 1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-09 KAF Atlası 1 adet 1/100.000 Ölçekli Sayısal Harita (CD)¹ 350 TL/Adet 175$/Adet 1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-10 DAF Atlası 1 adet 1/100.000 Ölçekli Sayısal Harita (CD)¹ 350 TL/Adet 175$/Adet 1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-11 1/500.000 Ölçekli Sayısal Jeoloji Haritası (CD)¹ 1.000 TL/Adet 500 $/Adet 1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-12 İstanbul Metropolü Batısı Kitabının Sayısal Harita Eklerinin Tümü (CD)¹ 3.500 TL/Adet 1750 $/Adet 1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-13 1/25.000 Ölçekli Diri Fay Haritası (CBS formatı)1 50 TL/Adet 25 $/Adet 1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-14 1/25.000 Ölçekli Diri Fay Haritası (Renkli Yazıcı Baskı) 50 TL/Adet 25 $/Adet 1 saat- gün içerisinde
30-40-JHS-15 1/25.000 Ölçekli Diri Fay Haritası (Jpeg Formatı) 50 TL/Adet 25 $/Adet 1 saat- gün içerisinde

İrtibat:

(JHS) Proje İzleme ve Destek Birimi Tel: 0 312 201 15 41 e-mail: jeodestek@mta.gov.tr

Not: *   Jeoloji haritası satışlarında kamu kuruluşlarına %20 indirim uygulanır.

 1. Sayısal harita alınması durumunda Sayısal Harita Sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir.
 2. Yalnızca sayısal verisi arşivimizde mevcut olanlar.
 3. Türkiye Jeoloji Veri Tabanında yer alan paftaların kenarlarında kompilasyon sorunlarından kaynaklanan jeolojik uyumsuzluklar bulunabilmektedir.

* MTA Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ve (CBS) Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamına aktarılan jeoloji haritalarının telif ve iktibas hakkı MTA' ya aittir. Bu sayısal haritalar, kağıt çıktıları ve Jpg Formatı görüntüleri izinsiz çoğaltılamaz, üçüncü şahıs ve kuruluşlara verilemez, amacı dışında ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

 

Satışı Yapılan Yayınlar

Yayınlarımızı Nasıl Satın Alabilirsiniz?

Yayınlarımızı  temin etmek isteyenler: "Bilimsel Dokümantasyon  ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı"nın "Basın ve Halkla İlişkiler Servisi"ne gelerek makbuz karşılığı satın alabilir  veya; yayın ücreti + posta  masrafı  toplamının aşağıdaki  banka hesap numaralarından birisine yatırıldığını gösterir banka dekontunu, gerekli bilgileri doldurulmuş "Doküman İstek Formu"na ekleyerek gönderdiklerinde yayınlar en  kısa sürede  adreslerine  taahhütlü olarak  postalanır  ya da isteğe bağlı ödemeli kargo ile gönderilir. (Kargo ile gönderim talep edenler sadece yayın ücretini bankaya yatırırlar.)

Banka Hesap No:
Halkbankası Bahçelievler Şubesi
Ücretli İşler Hesabı TR25 0001 2009 2100 0005 000606

Tel: (312) 201 25 85 - 201 25 81

Faks: (312) 285 99 82

E-mail: bashalk@mta.gov.tr

Adres: MTA Genel Müdürlüğü Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma D.Bşk. Basın ve Halkla İlişkiler Srv. 06520-ÇANKAYA/ANKARA

NOT: Yayınlarımıza  ait fiyatlar  her yıl güncellenmektedir. Konuya ait değişiklikleri "www.mta.gov.tr - MTA Yayınları - Satışı Yapılan Yayınlar" sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Güncellenme Tarihi: 09.01.2019


Satışı Yapılan Yayın Çeşitlerimiz


SATIŞI YAPILAN YAYIN DETAYLARI

ENVANTERLER

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
Türkiye Jeotermal Kaynakları envanteri MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 201 Türkçe 60,00
Türkiye Linyit envanteri MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 202 Türkçe 40,00
Türkiye Manyezit envanteri MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 203 Türkçe 10,00
Türkiye Bentonit envanteri S. BAKIR, A. AKBULUT VE DĞR. 2012 204 Türkçe 20,00
Türkiye Krom envanteri Y.ÇİFTÇİ,C.DÖNMEZ,
A.O.ÇOLAKOĞLU,İ.ODABAŞI
2017 205 Türkçe 80,00
Türkiye Altın- Gümüş envanteri H.IŞIN ÇOLAK 2017 206 Türkçe 40,00
Türkiye Doğal Taşlar (Mermer-Traverten-Sert taşlar-Yapı taşları) Desen ve Tür Envanteri
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2018
206 Türkçe 150,00


EĞİTİM SERİLERİ

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
Kömür Jeolojisi GÜNER ÜNALAN 2010 41 Türkçe 50,00
Şev Duraylılığı İBRAHİM AKBULUT 2012 42 Türkçe 7,00
Rezerv Hesaplamasında Geleneksel Yöntemlerin Bilgisayar Destekli uygulaması MUSTAFA BUMİN 2013 43 Türkçe 8,00
Türkiye'nin Geleneksel Yapı Taşları M.FAHRETTİN ŞENER
MUSTAFA UMUT
AYŞE UZEL
2013 44 Türkçe 12,00
Sığ Temellerde Zemin Etüdü ve Çözümlü Örnekler İBRAHİM AKBULUT 2013 45 Türkçe 11,00
Okyanusal Litosfer ve Üzerindeki Magmatik Kayalar ENDER SARIFAKIOĞLU,YILDIRIM DİLEK 2014 46 Türkçe 5,00
Madencilik Projelerinin Fayda-Maliyet Analizi ile Değerlendirilmesi DR.M.Alper DEMİRBUGAN 2017 47 Türkçe 8,00
Jeokimya:İlke ve Uygulamalar HALİM MUTLU 2017 48 Türkçe 20,00
Doğal Zeolitler
D.L.BISH,D.W.MING VE EDİTÖRLER.
2018 50 Türkçe 12,00


DİĞER YAYINLAR

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
Türkiye'nin trias-miyosen paleocoğrafya atlası İTÜ-TUBİTAK- MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998   Trk.-İng. 200$-250$
Mineraller M.BAHADIR ŞAHİN-ERDAL KOŞUN-HAŞİM AĞRILI-     HAMDİ MENGİ 2008   Türkçe  10,00
Türkiye Tersiyer Kömürlerinin Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri E.TUNCALI,B.ÇİFTÇİ, N.YAVUZ,S.TOPRAK VE DĞR.  2002   Trk.-İng. 20,00
Dağlardan Denizlere Temel Jeoloji Bilgileri M. BAHADIR ŞAHİN 2012   Türkçe  25,00


ÖZEL YAYIN SERİSİ

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
Kuzey Anadolu fayı(KAF) atlası ERDAL HERECE, ERGUN AKAY 2003 Ö.Y.Srs-2  Trk.-İng. 50,00
           
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, İstanbul Paftası T.Y. DUMAN,T. ÇAN, VE DĞR. 2006 Ö.Y.Srs-6  Türkçe 10,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Sinop Paftası
T.Y. DUMAN,T. ÇAN, VE DĞR.
2007 Ö.Y.Srs-7  Türkçe 10,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Samsun Paftası
T.Y. DUMAN,T. ÇAN, VE DĞR.
2007 Ö.Y.Srs-8  Türkçe 10,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Trabzon Paftası
T.Y. DUMAN,T. ÇAN, VE DĞR.
2007 Ö.Y.Srs-9  Türkçe 10,00
Doğu Anadolu fayı(DAF) atlası
ERDAL HERECE
2008 Ö.Y.Srs-13  Trk.-İng. 40,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Kars Paftası  T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-14  Türkçe 10,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Van Paftası  T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE..DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-15  Türkçe 10,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Erzurum Paftası  T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, H.A. NEFESLİOĞLU VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-16  Türkçe 10,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Sivas Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, H.A. NEFESLİOĞLU VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-17  Türkçe 10,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Kayseri  Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-18  Türkçe 10,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Ankara Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-19  Türkçe 10,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, İzmir Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-20  Türkçe 10,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Denizli Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-21  Türkçe 10,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Konya Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-22  Türkçe 10,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Adana Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-23  Türkçe 10,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Hatay Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-24  Türkçe 10,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Diyarbakır Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-25  Türkçe 10,00
1/500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Cizre Paftası T.Y. DUMAN,Ş. OLGUN, T. CAN, VE DĞR.  2009 Ö.Y.Srs-26  Türkçe 10,00
1/1500.000 Ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritası T.Y. DUMAN,T. CAN,Ö. EMRE   2011 Ö.Y.Srs-27 Türkçe 5,00
Biga Yarımada'sının Genel ve Ekonomik Jeolojisi M.DURU, Ş. PEHLİVAN, Aral İ. OKAY VE DĞR. 2012 Ö.Y.Srs-28  Türkçe 40,00
12 Kasım 1999 Düzce Depremi Yüzey Kırığı T.Y.DUMAN,Ö.EMRE,S.ÖZALP,
A.DOĞAN
2014 Ö.Y.Srs-31  Türkçe 20,00
Jeoistatistik Global ve Lokal Rezerv Hesaplama MUSTAFA BUMİN 2014 Ö.Y.Srs-32 Türkçe 5,00
Türkiye'nin Senozoyik Volkanitleri AHMET TÜRKECAN 2015 Ö.Y.Srs-33 Türkçe 25,00
Türkiye Sismotektonik Kitabı ve Haritası MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2017 Ö.Y.Srs-34 Türkçe 70,00
Türkiye Ofiyolitleri E.SARIFAKIOĞLU M.SEVİN Y.DİLEK 2017 Ö.Y.Srs-35 Türkçe 40,00


YERBİLİMLERİ KÜLTÜR SERİSİ

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
Yerbilimleri Kültür serisi-3  (Arsenik ve Etkileri) EŞREF ATABEY 2009   Türkçe 6,00
Yerbilimleri Kültür serisi-4  (Anadolu Madenciliğinde İlk Adımlar) Alaaddin VURAL, Selma KAYA, Nurcan BAŞARAN, Taner SONGÖREN 2009   Türkçe 6,00
Yerbilimleri Kültür serisi-5  (Türkiye yer Altı Kaynakları İllere Göre) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009   Türkçe 50,00
Yerbilimleri Kültür serisi-6  (T.'de Aspest, Eriyonit, Kuvars ve Diğer Mineral Tozları Ve Etkileri) EŞREF ATABEY 2009   Türkçe 6,00
Yerbilimleri Kültür serisi-7  (T.'de İnsan Kaynaklı Antropojenik Unsurlar ve Çevresel Etkileri) EŞREF ATABEY 2010   Türkçe 12,00
Yerbilimleri Kültür srs-8  T.'de Kil ve Toprak Yeme Alışkanlığı (Jeofajia) -Topraktaki Organizmalar (Patojenler) - Pekmez Toprağı ve Sağlık EŞREF ATABEY 2010   Türkçe 8,00
Yerbilimleri Kültür serisi-9  (Türkiye'de İçme Suyunda Flor ve Etkileri) EŞREF ATABEY 2010   Türkçe 8,00
Yerbilimleri Kültür Serisi -11 (İyot Elementinin Doğada Bulunuşu veCanlıkar için Önemi) EŞREF ATABEY 2014   Türkçe 8,00


MONOGRAFİ SERİSİ

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
Monography srs no.II (FORAMINIFERAL  DESC AND BIOST. OF THE PALEO.-LOWER EOCENE SHALLOW-WATER LIMESTONES AND DISCUSSION ON THE CRETACEOUS - TERTIARY BOUNDARY IN TURKEY) ERCÜMENT SİREL 1998   İngilizce 5,00
Monografi srs no.4 (1999 İzmit Depremi Sonrası İzmit Körfezi Kıyı Ötesi Araştırmaları) İSMAİL KUŞÇU MAKOTO OKAMURA   2008   Trk.-İng. 15,00
Monografi serisi no.5 (T. Jeolojisine Giriş:Alpin ve Alpin öncesi Tektonik Birliklerin Jeodinamik Evrimi) M. Cemal GÖNCÜOĞLU 2010   Trk.-İng. 10,00
Monografi serisi no.6 (Türkiye'nin Yapısal Süreksizlikleri: Jeolojik - Jeofizik (Grafite ve Manyetik) Analiz) Uğur AKIN - Yahya ÇİFTÇİ 2011   Trk.-İng. 20,00

MTA DERGİLERİ

1:50.000 ÖLÇEKLİ YENİ JEOLOJİ HARİTALARI

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 G 22a Trk.-İng. 10,00
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 G 22b Trk.-İng. 10,00
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 G 23a Trk.-İng. 10,00
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 G 23b Trk.-İng. 10,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 21a Trk.-İng. 10,00
İSTANBUL -BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F21bc-G21b Trk.-İng. 10,00
İSTANBUL -BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 21d-G 21a Trk.-İng. 10,00
İSTANBUL  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 F 22c Trk.-İng. 10,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 F 22d Trk.-İng. 10,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 F23c Trk.-İng. 10,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 F23d Trk.-İng. 10,00
KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 20a Trk.-İng. 10,00
KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 20b Trk.-İng. 10,00
KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 20c Trk.-İng. 10,00
KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F 20d Trk.-İng. 10,00


1/50.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTALARI (ESKİ)

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1978 H-24a Trk.-İng. 3,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1979 H-24b Trk.-İng. 3,00
ELBİSTAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1971 K-38c Trk.-İng. 3,00
MALATYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1971 K-39d Trk.-İng. 3,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1977 G-47a Trk.-İng. 3,00
UŞAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1980 K-22c Trk.-İng. 3,00
UŞAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1980 K-22d Trk.-İng. 3,00
UŞAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1980 L-22a Trk.-İng. 3,00
ZONGULDAK- KASTAMONU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1974 E-29abcd     E-30ab Trk.-İng. 3,00


1:100.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTALARI

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
ADANA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 M-34 Trk.-İng. 15,00
ADANA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-33 Trk.-İng. 15,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-24 Trk.-İng. 15,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-25 Trk.-İng. 15,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-26 Trk.-İng. 15,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-24 Trk.-İng. 15,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-25 Trk.-İng. 15,00
ADAPAZARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-26 Trk.-İng. 15,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-24 Trk.-İng. 15,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-25 Trk.-İng. 15,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-26 Trk.-İng. 15,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 L-24 Trk.-İng. 15,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 L-25 Trk.-İng. 15,00
AFYON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 L-26 Trk.-İng. 15,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 İ-48 Trk.-İng. 15,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 İ-49 Trk.-İng. 15,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 J-48 Trk.-İng. 15,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 J-49 Trk.-İng. 15,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İ-50 Trk.-İng. 15,00
AĞRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-50 Trk.-İng. 15,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 H-17(K-31) Trk.-İng. 15,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 H-18(K-32) Trk.-İng. 15,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 K-30 Trk.-İng. 15,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 L-30 Trk.-İng. 15,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 L-31 Trk.-İng. 15,00
AKSARAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 L-32 Trk.-İng. 15,00
ALANYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 O-27 Trk.-İng. 15,00
ALANYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 O-28 Trk.-İng. 15,00
ALANYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 O-29 Trk.-İng. 15,00
ALANYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 P-28 Trk.-İng. 15,00
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 I-27 Trk.-İng. 15,00
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 I-28 Trk.-İng. 15,00
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 J-28 Trk.-İng. 15,00
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 F-15(I-29) Trk.-İng. 15,00
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 J-29 Trk.-İng. 15,00
ANTAKYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 O-36 Trk.-İng. 15,00
ANTAKYA-HAMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 P-36 P-37 R36 Trk.-İng. 15,00
ANTAKYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-24(O-38) Trk.-İng. 15,00
ANTALYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-10(O-24) Trk.-İng. 15,00
ANTALYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-11(O-25) Trk.-İng. 15,00
ANTALYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-12(O-26) Trk.-İng. 15,00
ANTALYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 M-10-11         (P-24-25) Trk.-İng. 15,00
ARDAHAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 E-48 F-48 Trk.-İng. 15,00
ARDAHAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 E-49 F49 Trk.-İng. 15,00
ARDAHAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1992 C-36(F-50) Trk.-İng. 15,00
ARTVİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 F-45 Trk.-İng. 15,00
ARTVİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 F-46 Trk.-İng. 15,00
ARTVİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 F-47 F-47 Trk.-İng. 15,00
AYVALIK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 J-17 Trk.-İng. 15,00
AYVALIK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ16-j16 Trk.-İng. 15,00
AYVALIK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-17 Trk.-İng. 15,00
BALIKESİR  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1991 G-5(J-19) Trk.-İng. 15,00
BALIKESİR  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-18 Trk.-İng. 15,00
BALIKESİR  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-19 Trk.-İng. 15,00
BALIKESİR (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1986 F-6(I-20) Trk.-İng. BİTTİ
BALIKESİR (Bitti)  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 G-4(J-18) Trk.-İng. BİTTİ
BANDIRMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-21 Trk.-İng. 15,00
BANDIRMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 D-4(G-18) Trk.-İng. 15,00
BANDIRMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 G-19 Trk.-İng. 15,00
BANDIRMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 H-18 Trk.-İng. 15,00
BANDIRMA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 H-19 Trk.-İng. 15,00
BANDIRMA (2.Baskı) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 H-20 Trk.-İng. 15,00
BAŞKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 K-51 Trk.-İng. 15,00
BAŞKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-51 Trk.-İng. 15,00
BAŞKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-52 Trk.-İng. 15,00
BAŞKALE  (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1987 H-38(K-52) Trk.-İng. BİTTİ
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-27 Trk.-İng. 15,00
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-28 Trk.-İng. 15,00
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 G-29 Trk.-İng. 15,00
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-27 Trk.-İng. 15,00
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-28 Trk.-İng. 15,00
BOLU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 H-29 Trk.-İng. 15,00
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-22 Trk.-İng. 15,00
BURSA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 H-23 Trk.-İng. 15,00
CEYLANPINAR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-42 Trk.-İng. 15,00
CEYLANPINAR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-43 Trk.-İng. 15,00
CEYLANPINAR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-44 Trk.-İng. 15,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-48 Trk.-İng. 15,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-49 Trk.-İng. 15,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-50 Trk.-İng. 15,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 N-48 Trk.-İng. 15,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 N-49 Trk.-İng. 15,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 N-50 Trk.-İng. 15,00
ÇANAKKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 D-2(G-16) Trk.-İng. 15,00
ÇANAKKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 D-3(G-17) Trk.-İng. 15,00
ÇANAKKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 H15-H16 Trk.-İng. 15,00
ÇANAKKALE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 H-17 Trk.-İng. 15,00
ÇANKIRI  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 G-30 Trk.-İng. 15,00
ÇANKIRI  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 G-31 Trk.-İng. 15,00
ÇANKIRI  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 G-32 Trk.-İng. 15,00
ÇANKIRI (2.Baskı) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 H-30 Trk.-İng. 15,00
ÇANKIRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 H-31 Trk.-İng. 15,00
ÇANKIRI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 H-32 Trk.-İng. 15,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 G-33 Trk.-İng. 15,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 G-34 Trk.-İng. 15,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 G-35 Trk.-İng. 15,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 H-33 Trk.-İng. 15,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 H-34 Trk.-İng. 15,00
ÇORUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 H-35 Trk.-İng. 15,00
DENİZLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 J-9(M-23) Trk.-İng. 15,00
DENİZLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-21 Trk.-İng. 15,00
DENİZLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-22 Trk.-İng. 15,00
DENİZLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 K-9(N-23) Trk.-İng. 15,00
DİVRİĞİ(2. BASKI) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 I-39 Trk.-İng. 15,00
DİVRİĞİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 F-26(I-40) Trk.-İng. 15,00
DİVRİĞİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 İ-41 Trk.-İng. 15,00
DİVRİĞİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-39 Trk.-İng. 15,00
DİVRİĞİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-40 Trk.-İng. 15,00
DİVRİĞİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-41 Trk.-İng. 15,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 M-42 Trk.-İng. 15,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-43 Trk.-İng. 15,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-44 Trk.-İng. 15,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 N-42 Trk.-İng. 15,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-43 Trk.-İng. 15,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-44 Trk.-İng. 15,00
DOĞUBEYAZIT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İ-51 Trk.-İng. 15,00
DOĞUBEYAZIT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-51 Trk.-İng. 15,00
DOĞUBEYAZIT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 İ52-İ53-H52 Trk.-İng. 15,00
DOĞUBEYAZIT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 J-52 Trk.-İng. 15,00
EDİRNE (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 C2-C3 Trk.-İng. BİTTİ
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 K-42 Trk.-İng. 15,00
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-43 Trk.-İng. 15,00
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-44 Trk.-İng. 15,00
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 L-42 Trk.-İng. 15,00
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 L-43 Trk.-İng. 15,00
ELAZIĞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-44 Trk.-İng. 15,00
ELBİSTAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1986 H-22(K-36) Trk.-İng. 15,00
ELBİSTAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 H-23(K-37) Trk.-İng. BİTTİ
ELBİSTAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 H-24(K-38) Trk.-İng. BİTTİ
ELBİSTAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 İ-22(L-36) Trk.-İng. 15,00
ELBİSTAN(BİTTİ) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 İ-23(L-37) Trk.-İng. BİTTİ
EREĞLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 F24-F25 Trk.-İng. 15,00
EREĞLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 F-26 Trk.-İng. 15,00
ERİVAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1992 D-37(G-51) Trk.-İng. 15,00
ERİVAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 H-51 Trk.-İng. 15,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-42 Trk.-İng. 15,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-43 Trk.-İng. 15,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-44 Trk.-İng. 15,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-42 Trk.-İng. 15,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-43 Trk.-İng. 15,00
ERZİNCAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-44 Trk.-İng. 15,00
ERZURUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 F-31(I-45) Trk.-İng. 15,00
ERZURUM (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 F-32(I-46) Trk.-İng. BİTTİ
ERZURUM (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 F-33(I-47) Trk.-İng. BİTTİ
ERZURUM (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 G-31(J-45) Trk.-İng. BİTTİ
ERZURUM (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 G-32(J-46) Trk.-İng. BİTTİ
ERZURUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 G-33(J-47) Trk.-İng. 15,00
ESKİŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İ-24 Trk.-İng. 15,00
ESKİŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İ-25 Trk.-İng. 15,00
ESKİŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-24 Trk.-İng. 15,00
ESKİŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-25 Trk.-İng. 15,00
ESKİŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 J-26 Trk.-İng. 15,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-7(O-21) Trk.-İng. 15,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-8(O-22) Trk.-İng. 15,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-9(O-23) Trk.-İng. 15,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 M-8(P-22) Trk.-İng. 15,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 M-9(P-23) Trk.-İng. 15,00
GAZİANTEP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 M-36 Trk.-İng. 15,00
GAZİANTEP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 M-37 Trk.-İng. 15,00
GAZİANTEP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 M-38 Trk.-İng. 15,00
GAZİANTEP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 N-36 Trk.-İng. 15,00
GAZİANTEP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 N-37 Trk.-İng. 15,00
GAZİANTEP (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 K-24(N-38) Trk.-İng. BİTTİ
GİRESUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 G-40 Trk.-İng. 15,00
GİRESUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 F-41 G-41 Trk.-İng. 15,00
GİRESUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-40 Trk.-İng. 15,00
GİRESUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 H-41 Trk.-İng. 15,00
HAKKARİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-51 Trk.-İng. 15,00
HAKKARİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M52-M53 Trk.-İng. 15,00
HAKKARİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 N-51 Trk.-İng. 15,00
HAKKARİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 N52-N53 Trk.-İng. 15,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 K-27 Trk.-İng. 15,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 K-28 Trk.-İng. 15,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 K-29 Trk.-İng. 15,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 L-27 Trk.-İng. 15,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 L-28 Trk.-İng. 15,00
ILGIN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 L-29 Trk.-İng. 15,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 J-10(M-24) Trk.-İng. 15,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 J-11(M-25) Trk.-İng. 15,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 J-12(M-26) Trk.-İng. 15,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 K-10(N-24) Trk.-İng. 15,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 K-11(N-25) Trk.-İng. 15,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 K-12(N-26) Trk.-İng. 15,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 F21-G21 Trk.-İng. 15,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 F-22 Trk.-İng. 15,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 F-23 Trk.-İng. 15,00
İZMİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 K-18 Trk.-İng. 15,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 M-30 Trk.-İng. 15,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 M-31 Trk.-İng. 15,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 M-32 Trk.-İng. 15,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 N-30 Trk.-İng. 15,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 N-31 Trk.-İng. 15,00
KARAMAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-32 Trk.-İng. 15,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 G-48 Trk.-İng. 15,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 G-49 Trk.-İng. 15,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1992 D-36(G-50) Trk.-İng. 15,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 H-48 Trk.-İng. 15,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 H-49 Trk.-İng. 15,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 H-50 Trk.-İng. 15,00
KASTAMONU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 B-17(E-31) Trk.-İng. 15,00
KASTAMONU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 E-32 Trk.-İng. 15,00
KASTAMONU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 F-30 Trk.-İng. 15,00
KASTAMONU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 F-31 Trk.-İng. 15,00
KASTAMONU MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 F-32 Trk.-İng. 15,00
KASTAMONU  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 D30-E30 Trk.-İng. 15,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 H-19(K-33) Trk.-İng. 15,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 K-34 Trk.-İng. 15,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 K-35 Trk.-İng. 15,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 İ-19(L-33) Trk.-İng. 15,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 L-34 Trk.-İng. 15,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 L-35 Trk.-İng. 15,00
KIRKLARELİ (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 C-4(F-18) Trk.-İng. BİTTİ
KIRKLARELİ (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 C-5(F-19) Trk.-İng. BİTTİ
KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 F-20 Trk.-İng. 15,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-30 Trk.-İng. 15,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 G-17(J-31) Trk.-İng. 15,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1991 G-18(J-32) Trk.-İng. 15,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-30 Trk.-İng. 15,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 İ-31 Trk.-İng. 15,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 İ-32 Trk.-İng. 15,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 M-27 Trk.-İng. 15,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 M-28 Trk.-İng. 15,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 M-29 Trk.-İng. 15,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 N-27 Trk.-İng. 15,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 N-28 Trk.-İng. 15,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 N-29 Trk.-İng. 15,00
KOZAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 J-19(M-33) Trk.-İng. 15,00
KOZAN (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 J-21(M-35) Trk.-İng. BİTTİ
KOZAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1991 K-20(N-34) Trk.-İng. 15,00
KOZAN (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 K-21(N-35) Trk.-İng. BİTTİ
KÜTAHYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İ-21 Trk.-İng. 15,00
KÜTAHYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-21 Trk.-İng. 15,00
KÜTAHYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-22 Trk.-İng. 15,00
KÜTAHYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 J-23 Trk.-İng. 15,00
KÜTAHYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 İ-23 Trk.-İng. 15,00
MALATYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 K-39 Trk.-İng. 15,00
MALATYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 K-40 Trk.-İng. 15,00
MALATYA  (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 H-27(K-41) Trk.-İng. BİTTİ
MALATYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 L-40 Trk.-İng. 15,00
MALATYA  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1986 İ-27(L-41) Trk.-İng. 15,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-45 Trk.-İng. 15,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-46 Trk.-İng. 15,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 M-47 Trk.-İng. 15,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 N-45 Trk.-İng. 15,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 N-46 Trk.-İng. 15,00
MARDİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 N-47 Trk.-İng. 15,00
MARMARİS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-4-5             (O18-O19) Trk.-İng. 15,00
MARMARİS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 L-6(O-20) Trk.-İng. 15,00
MERSİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 O-33 Trk.-İng. 15,00
MERSİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 O-34 Trk.-İng. 15,00
MERSİN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-35 Trk.-İng. 15,00
MUŞ  (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 H-33(K-47) Trk.-İng. BİTTİ
MUŞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1992 İ-33(L-47) Trk.-İng. 15,00
MUŞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 K-45 Trk.-İng. 15,00
MUŞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 K-46 Trk.-İng. 15,00
MUŞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-45 Trk.-İng. 15,00
MUŞ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-46 Trk.-İng. 15,00
PERŞEMBE-GİRESUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 F-39-G-39 Trk.-İng. 15,00
SAMSUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 E-36-F-36 Trk.-İng. 15,00
SAMSUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 F-37 Trk.-İng. 15,00
SAMSUN-TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 F-38-G-38 Trk.-İng. 15,00
SİLİFKE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 P-30 Trk.-İng. 15,00
SİLİFKE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 P31-P32 Trk.-İng. 15,00
SİLİFKE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 O-30 Trk.-İng. 15,00
SİLİFKE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 O-31 Trk.-İng. 15,00
SİLİFKE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-32 Trk.-İng. 15,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 D33-E33 Trk.-İng. 15,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 D34-E34 Trk.-İng. 15,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 E-35 Trk.-İng. 15,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 F-33 Trk.-İng. 15,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 F-34 Trk.-İng. 15,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 F-35 Trk.-İng. 15,00
SİVAS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-36 Trk.-İng. 15,00
SİVAS (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989 F-22(I-36) Trk.-İng. BİTTİ
SİVAS (Bitti) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 F-23(I-37) Trk.-İng. BİTTİ
SİVAS  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 I-38 Trk.-İng. 15,00
SİVAS  MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1988 G-23(J-37) Trk.-İng. 15,00
SİVAS   MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 J-38 Trk.-İng. 15,00
SURUÇ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-40 Trk.-İng. 15,00
SURUÇ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 O-41 Trk.-İng. 15,00
SURUÇ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1996 L-25(O-39) Trk.-İng. 15,00
TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 D-22(G-36) Trk.-İng. 15,00
TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1990 D-23(G-37) Trk.-İng. 15,00
TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-36 Trk.-İng. 15,00
TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-37 Trk.-İng. 15,00
TOKAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 H-38 Trk.-İng. 15,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 D-31(G-45) Trk.-İng. 15,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 D-32(G-46) Trk.-İng. 15,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 G-47 Trk.-İng. 15,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 H-45 Trk.-İng. 15,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 H-46 Trk.-İng. 15,00
TORTUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 H-47 Trk.-İng. 15,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 C-28-D-28 (F42-G42) Trk.-İng. 15,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 C-29-D-29 (F43-G43) Trk.-İng. 15,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 H-42 Trk.-İng. 15,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998 C-30-D-30 (F44-G44) Trk.-İng. 15,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 H-43 Trk.-İng. 15,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 H-44 Trk.-İng. 15,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 M-39 Trk.-İng. 15,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 M-40 Trk.-İng. 15,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 M-41 Trk.-İng. 15,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1996 K-25(N-39) Trk.-İng. 15,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 N-40 Trk.-İng. 15,00
URFA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 N-41 Trk.-İng. 15,00
URLA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 K-16 Trk.-İng. 15,00
URLA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 K-17 Trk.-İng. 15,00
URLA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 L-16 Trk.-İng. 15,00
URLA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 L-17 Trk.-İng. 15,00
VAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 K-50 Trk.-İng. 15,00
VAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 L-48 Trk.-İng. 15,00
VAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 L-50 Trk.-İng. 15,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997 G-19(J-33) Trk.-İng. 15,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-33 Trk.-İng. 15,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-34 Trk.-İng. 15,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 İ-35 Trk.-İng. 15,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 J-34 Trk.-İng. 15,00
YOZGAT MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 J-35 Trk.-İng. 15,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 E27-F27 Trk.-İng. 15,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 E-28 Trk.-İng. 15,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 E-29 Trk.-İng. 15,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 F-28 Trk.-İng. 15,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002 F-29 Trk.-İng. 15,00
BURGAZ-EDİRNE-KIRKLARELİ BİRLEŞİK PAFTASI                                                                            A-3,B2-B3,A4-B4,B5-B6,C6 (D17,E16-E17,D18-E18,E19-E20,F20) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1998   Trk.-İng. 40,00


1:250.000 ÖLÇEKLİ DİRİ FAY HARİTALARI

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
ADANA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 33 Türkçe 5,00
ADAPAZARI (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, S.ÖZALP 2011 14 Türkçe 5,00
AFYON (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 16 Türkçe 5,00
AĞRI (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 51 Türkçe 5,00
AKSARAY (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 26 Türkçe 5,00
ANKARA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 20 Türkçe 5,00
ANTAKYA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 39 Türkçe 5,00
AYDIN (Tek Pafta)  TAMER Y. DUMAN, Ö. EMRE V. DĞR. 2011 7 Türkçe 5,00
AYVALIK (Kitapcıklı)  Ö. EMRE, A.DOĞAN 2010 NJ 35-2 Türkçe 10,00
BALIKESİR (Kitapcıklı)  Ö. EMRE, A.DOĞAN, S.ÖZALP 2011 NJ 35-3 Türkçe 10,00
BANDIRMA (Kitapcıklı)  Ö. EMRE, A.DOĞAN, S.ÖZALP, C.YILDIRIM 2011 NK 35-11b Türkçe 10,00
BAŞKALE (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 55 Türkçe 5,00
BOLU (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, S.ÖZALP 2011 19 Türkçe 5,00
BURSA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, A.DOĞAN VE DĞR. 2011 9 Türkçe 5,00
CİZRE (Tek Pafta)  TAMER Y. DUMAN, Ö. EMRE,  VE DĞR. 2012 53 Türkçe 5,00
ÇANAKKALE (Kitapcıklı)  Ö. EMRE 2010 NK 35-10b Türkçe 10,00
ÇANKIRI (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 24 Türkçe 5,00
ÇORUM (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 30 Türkçe 5,00
DENİZLİ (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 12 Türkçe 5,00
DİVRİĞİ (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 41 Türkçe 5,00
DİYARBAKIR VE CEYLANPINAR (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 46 Türkçe 5,00
DOĞUBAYAZIT (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 54 Türkçe 5,00
ELAZIĞ (Tek Pafta)  TAMER Y. DUMAN, Ö. EMRE V. DĞR. 2012 45 Türkçe 5,00
ELBİSTAN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 37 Türkçe 5,00
ERZİNCAN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 44 Türkçe 5,00
ERZURUM (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 48 Türkçe 5,00
ESKİŞEHİR (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, S.ÖZALP 2011 15 Türkçe 5,00
FETHİYE (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, 2011 13 Türkçe 5,00
GAZİANTEP (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 38 Türkçe 5,00
GİRESUN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, HİSAO KONDO VE DĞR. 2012 40 Türkçe 5,00
HAKKARİ (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 56 Türkçe 5,00
ILGIN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 21 Türkçe 5,00
ISPARTA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 17 Türkçe 5,00
İZMİR (Tek Pafta)  Ö. EMRE-S. ÖZALP-TAMER Y. DUMAN 2011 6 Türkçe 5,00
KARAMAN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, S.ÖZALP 2011 27 Türkçe 5,00
KARS (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 50 Türkçe 5,00
KASTAMONU (Tek Pafta)  Ö. EMRE, SELİM ÖZALP VE DĞR. 2012 23 Türkçe 5,00
KAYSERİ (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 32 Türkçe 5,00
KIRŞEHİR (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 25 Türkçe 5,00
KONYA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, S. ÖZALP VE DĞR. 2011 22 Türkçe 5,00
KÜTAHYA (Tek Pafta)  Ö. EMRE,TAMER Y. DUMAN, S. ÖZALP 2011 10 Türkçe 5,00
MALATYA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 42 Türkçe 5,00
MARMARİS (Tek Pafta)  Ö. EMRE,TAMER Y. DUMAN, S. ÖZALP 2011 8 Türkçe 5,00
MERSİN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN  2011 34 Türkçe 5,00
MUŞ (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 49 Türkçe 5,00
SİLİFKE (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN, 2011 28 Türkçe 5,00
SİNOP VE SAMSUN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, SELİM ÖZALP VE DĞR. 2012 29 Türkçe 5,00
SİVAS (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 36 Türkçe 5,00
TOKAT (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 35 Türkçe 5,00
TORTUM (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 47 Türkçe 5,00
ŞANLIURFA VE SURUÇ (Tek Pafta)  TAMER Y. DUMAN, Ö. EMRE V. DĞR. 2012 43 Türkçe 5,00
URLA (Tek Pafta)  Ö. EMRE, S. ÖZALP 2011 5 Türkçe 5,00
UŞAK (Tek Pafta)  Ö. EMRE-S. ÖZALP-TAMER Y. DUMAN 2011 11 Türkçe 5,00
VAN (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2012 52 Türkçe 5,00
YOZGAT (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2011 31 Türkçe 5,00
ZONGULDAK (Tek Pafta)  Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN  2012 18 Türkçe 5,00

1:1.250.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE DİRİFAY HARİTASI

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
 TÜRKİYE DİRİFAY HARİTASI (KİTAPÇIKLI) Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2013 Ö.Y.Srs-30  Trk.-İng. 15,00
 TÜRKİYE DİRİFAY HARİTASI Ö. EMRE, TAMER Y. DUMAN VE DĞR. 2013   Trk.-İng. 10,00

1:250.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTALARI

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
ANTALYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997   Trk.-İng. 10,00
FETHİYE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997   Trk.-İng. 10,00
ISPARTA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997   Trk.-İng. 10,00
MARMARİS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1997   Trk.-İng. 10,00
BURGAZ,EDİRNE ve KIRKLARELİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 10,00
KIRŞEHİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016   Trk.-İng. 10.00


1:500.000 ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTALARI (YENİ BASIM-2002)

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
ANKARA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
CİZRE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
DENİZLİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
DİYARBAKIR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
ERZURUM MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
HATAY MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
İSTANBUL MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
İZMİR MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
KARS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
KAYSERİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
KONYA MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
SAMSUN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
SİNOP MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
SİVAS MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
TRABZON MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
VAN MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
ZONGULDAK MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 6,00
SET (tüm Türkiye) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2002   Trk.-İng. 60,00


DEĞİŞİK ÖLÇEKLİ DİĞER HARİTALAR

YAYININ ADI YAZARI YILI SERİ NO DİLİ FİYATI (TL)
Türkiye Jeoloji Haritası                                                            (1:1.000 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016   Trk.-İng. 10,00
Türkiye Jeoloji Haritası                                                            (1:1.250 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011   Trk.-İng. 10,00
Türkiye Mağmatik Kayaçlar Haritası
1:1250.000
MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014   Trk.-İng. 10.00
Türkiye Topoğrafya Haritası                                                            (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 5,00
Türkiye Bouger Anomali Haritası                                                            (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 5,00
Türkiye Kabuk Kalınlığı Haritası                                                            (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 5,00
Türkiye Yoğunluk Haritası                                                            (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 5,00
Türkiye İzostatik Rejyonal Anomali Haritası                                                            (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 5,00
Türkiye İzostatik Rezidüel Anomali Haritası                                                            (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 5,00
Türkiye Serbest Hava Anomali Haritası                                                            (1:1.500 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012   Trk.-İng. 5,00
Türkiye Jeoloji Haritası                                                            (1:2000 000) MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1989   Trk.-İng. 10,00

KİRALAMA

TOPLANTI SALONLARI - SERGİ ALANLARI KİRA BEDELLERİ

 1. Kamu yararına hizmet veren kuruluşlar, dernekler ile bakanlıklardan gelen taleplerde salonların tahsis edilip edilmemesi Genel Müdürlük tarafından tespit edilir.
 2. Toplantıyı düzenleyen kuruluş, kurum, özel veya tüzel kişiler toplantının mahiyetine göre İdari ve Resmi Makam'lardan gerekli müsaadeleri almakla yükümlü olup, bu müsaadelerin bir suretini Genel Müdürlüğe ibraz etmek zorundadır.
 3. Salon ücretleri tam gün olarak alınır.
 4. MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi Salonları Kullanma Talimatı

1- SALON KİRA BEDELLERİ

KOD NO SALON ADI Birim Fiyat (KDV Dahil)
07-60-SK-01 SADRETTİN ALPAN SALONU  509 kişi kapasiteli-530 m² ( İlave her gün için 1000 TL) 2.000 TL/Günlük
07-60-SK-02 İHSAN RUHİ BERENT SALONU 200 kişi kapasiteli-340 m² ( İlave her gün için 600 TL) 1.200 TL/Günlük
07-60-SK-03 İHSAN KETİN SALONU (Brifing Salonu  56 kişi kapasiteli-150 m² (İlave her gün için 350 TL) 700 TL/Günlük

2- SERGİ ALANI KİRALAMA BEDELLERİ

KOD NO AÇIKLAMA
07-60-SAK-01
Üst fuaye 1.000 TL/Günlük, ilave her gün için 500 TL/Günlük. Alt fuaye 1.000 TL/Günlük, ilave her gün için 500 TL/Günlük. Etkinlik bittikten sonra serginin uzatılması ikinci bir onayı gerektirir.

3- CİHAZ VE MALZEME KİRA BEDELLERİ

KOD NO CİHAZ-MALZEME ADI Birim Fiyat (KDV Dahil) Tahmini Tamamlanma Süresi (İş Günü)
07-60-CK-01 PROJEKSİYON CİHAZI VE SLAYT GÖSTERİLERİ 15 TL/Saat 5 Gün 
07-60-CK-02 VİDEO ÇEKİMİ  15 TL/Saat 5 Gün 
07-60-CK-03 FOTOĞRAF ÇEKİMİ  15 TL/Saat 5 Gün 
07-60-CK-04 LAPTOP, YAZICI VE PC EKİPMANLARI  15 TL/Saat 5 Gün 
07-60-CK-05 BOŞ PANO (Kiracılayıcı kuruluşun talebi üzerine hazırlanacak 1x2 m. ölçülerinde)   10 TL/Saat 5 Gün 

İrtibat:

Kültür Tanıtma Servis Şefliği Tel: 0 312 201 25 98-2576 e-mail: kultur@mta.gov.tr
-->